Головна

Культура фахового мовлення

Тема 1. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. ...5 - 25

Стилі, типи і форми мовлення

Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Нормативні документи про державний статус української мови.

Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини.

Стилі сучасної української літературної мови.

Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю.

Типи мовлення.

Тема 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови....26 - 50

Культура мовлення під час дискусії

Поняття літературної мови.

Мовна норма, варіанти норм.

Ознаки та аспекти культури мовлення.

Мовленнєва культура - критерій професійної майстерності майбутнього агронома.

Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури.

Культура мовлення під час дискусії.

Тема 3. Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)...51 - 73

Мова і професія.

Майстерність публічного виступу.

Види підготовки до виступу.

Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування.

Тема 4. Формування навичок і прийомів мислення.... ...74 - 104

Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

Мова і думка.

Види, форми, прийоми розумової діяльності.

Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причиново-наслідкових зв'язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання.

Закони риторики.

 Вправа 73. | ДОДАТОК

Культура фахового мовлення | | | Типи мови | Ознаки та аспекти культури мовлення | Методика проведення | II етап | Структура виступу | Способи завершення виступу | Помилка 2. Виправдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати