На головну

Структура КП

  1. I. Структура и оформление деловых писем
  2. II. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
  3. III СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ ПИСЬМЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ
  4. Nbsp;   Структура УКТ ЗЕД
  5. PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ
  6. А. Структура содержания дисциплины (1 модуль)
  7. Административная юрисдикция: основные черты, принципы, структура

За змістом КП має відповідати індивідуальному завданню на курсове проектування. КП містить низку обов'язкових складових частин, перелік та вимоги до яких конкретизуються керівником. Кожну складову частину необхідно починати з нового аркуша.

Порядок подання обов'язкових складових частин КП і їх рекомендований обсяг:

а) пояснювальна записка (ПЗ):

1) титульний аркуш ПЗ;

2) індивідуальне завдання на КП;

3) зміст;

4) анотація (до 1 стор.);

5) вступ (до 2 стор.);

6) основна (технічна) частина та її розділи (30-50 стор.):

- аналіз сучасних технологій локальних та глобальних мереж;

- розрахунок адресного простору;

- вибір та налаштування способу маршрутизації;

- конфігурування базових функцій маршрутизаторів;

- проектування віртуальних мереж;

- конфігурування базових функцій комутаторів LAN;

- конфігурування додаткових функцій маршрутизаторів (DHCP, NAT тощо);

- конфігурування функцій безпеки (налаштування паролів, Port security, ACL тощо);

- налаштування віддаленого доступу до активного обладнання;

- об'єднання локальних мереж за допомогою технологій глобальних мереж;

- моделювання та тестування роботи розробленої мережі;

7) висновки;

8) література;

б) додатки;

в) графічна частина.

Кожний розділ ПЗ може складатися з підрозділів, пунктів, підпунктів і т. Д.

Обсяг ПЗ повинен складати 30-50 стор. машинописного тексту на аркушах формату А4, причому об'єм технічної частини повинен складати не менше 70 % всієї записки.

Перший додаток до курсового проекту має обов'язково містити технічне завдання, зразок якого наведено в додатку Б.Порядок захисту курсового проекту | Вимоги щодо оформлення курсового проекту

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ | Багатотомний документ | три автори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати