Головна

Виконання роботи

1. Підготуйте прилад до роботи. Для цього:

- Зніміть задню кришку-фільтр, встановіть на кодовому перемикачі «S4» движки S4.1-S4.6 (нумерація движків починається знизу) в положення «1», S4.7 і S4.8 - в положення «0» і встановіть на місце кришку-фільтр;

- Переведіть органи управління приладу - тумблери S2 і S3 в верхнє положення. При цьому прилад повинен почати реєструвати зовнішній радіаційний фон, індикація символів «:» і «v» (батарея живлення розряджена) на табло індикатора повинна бути відсутнім;

- Через 28 секунд після включення прилад повинен видати переривчастий звуковий сигнал, при цьому на табло індикатора повинно відтворюватись 4-розрядне число, що означає частину якого, помножена на перерахункових коефіцієнт 0,01 при вимірах потужності польової еквівалентної дози в верхньому положенні тумблера S3, дає виміряну величину в мікрозівертах на годину (мкЗв / год). Тайм-аут відображення числа на табло - близько 14 с, після чого звуковий сигнал повинен припинитися, а прилад автоматично повторити цикл вимірювання;

- Вимкніть прилад.

2. Перевірте роботу порогового пристрою, для чого:

- Переведіть тумблери S2 і S3 в нижнє положення;

- Включіть прилад. Протягом 280 з на табло будуть відтворюватись зростаючі значення 4-розрядного числа. У момент перевищення значення 0100-0010 (що відповідає порогу спрацьовування сигналізації, рівному 0,1 мкЗв / год) прилад повинен видати безперервний звуковий сигнал. Збільшення числа на табло буде тривати до закінчення циклу вимірювання. Вимкнення звукового сигналу має відбутися після дворазового перевищення встановленого порогу спрацьовування сигналізації або, якщо воно не буде досягнуто, після завершення циклу вимірювання;

- Вимкніть прилад.

3. Виміряйте потужність польової еквівалентної дози гамма-випромінювання:

- Зніміть задню кришку-фільтр;

- Переведіть на кодовому перемикачі движки S4.1, S4.3, S4.7, S4.8 в положення «0», S4.2, S4.4-S4.6 - в положення «1»;

- Встановіть кришку-фільтр на місце;

- Переведіть тумблери S2 і S3 в верхнє положення;

- Включіть прилад тумблером S1, перевівши його в становище «Вкл.». Через 27-28 с прилад видасть переривчастий звуковий сигнал, а на табло рідкокристалічного індикатора відобразиться 4-розрядне число. Для визначення потужності польової еквівалентної дози гамма-випромінювання необходімоумножіть значущу частину цього числа на перерахункових коефіцієнт, що дорівнює 0,01. Буде отриманий результат в мікрозівертах на годину (мкЗв / год). Наприклад, на табло висвічується число 0018. Помноживши на перерахункових коефіцієнт 0,01, отримаємо 0,18 мкЗв / год, що відповідає потужності дози 18 мкР / год;

- Для отримання більш точного результату повторіть вимірювання в нижньому положенні тумблера S3 (положення інших органів управління не змінюється). Час вимірювання при цьому збільшиться до 270-280 с. Показання приладу слід помножити на перерахункових коефіцієнт, що дорівнює 0,001. Вийде результат в мікрозівертах на годину.

4. Виміряйте забрудненість поверхонь бета-випромінюючими радіонуклідами. Для цього:

- Зніміть кришку-фільтр;

- Переведіть на кодовому перемикачі движки S4.1, S4.4, S4.6, S4.8 в положення «0», S4.2, S4.3, S4.5, S4.7 - в положення «1»;

- Встановіть кришку на колишнє місце;

- Переведіть тумблери S2 і S3 в верхнє положення;

- Піднесіть прилад до досліджуваної поверхні, помістивши між ними пластмасову упаковку. Увімкніть прилад;

- Зніміть фонове показання приладу (Nгамма), Яке встановиться на табло через 18 секунд після включення приладу, запишіть його;

- Вимкніть прилад;

- Зніміть задню кришку-фільтр і помістіть прилад над досліджуваної поверхнею на відстані не більше 1 см;

- Вимкніть прилад, запишіть показання (Nгамма + бета), Установівшеся під час дії переривчастого сигналу;

- Визначте величину забруднення поверхні бета-випромінюючими радіонуклідами за формулою

g = K1 (Nгамма + бета - Nгамма),

де K1 - Коефіцієнт, що дорівнює 0,01;

- Для отримання більш точного результату повторіть вимірювання при нижньому положенні тумблера S3. Положення інших органів управління не змінюється. В цьому випадку K1 = 0,001. Тривалість циклу виміру - 175-185 с.

Контрольні питання

1. Що мається на увазі під зовнішнім опроміненням?

2. Яке випромінювання і чому чинить максимальний вплив при зовнішньому опроміненні?

3. Назвіть джерела зовнішнього опромінення.

4. Перерахуйте радіонукліди, що створюють зовнішнє опромінення.

5. Що таке поглинена доза опромінення?

6. Назвіть одиниці вимірювання поглиненої дози опромінення.

7. Що таке потужність поглиненої дози опромінення?

8. Що таке термолюмінесцентні дозиметри?

9. Що можна виміряти термолюмінесцентні дозиметрами і протягом якого часу?

10. Що таке диференціальні дозиметри?

11. Які вимоги необхідно дотримуватися при вимірюванні потужності еквівалентної дози?

12. Як проконтролювати справність дозиметрів?

13. Чи можна, за допомогою побутових дозиметрів-радіометрів, визначити забрудненість продуктів харчування цезієм-137?

14. Назвіть межі вимірювання питомої активності продуктів харчування побутовими дозиметрами-радіометрами.

 Виконання роботи | Випромінювання в алюмінії

Активності проб гамма-радіометром РКГ-01 | ВИКОНАННЯ РОБОТИ | дозиметричних величин | Дозиметром ДБГ-06Т | Виконання роботи | Дозиметром-радіометром МКС-АТ6130 | Пристрій і принцип роботи. | Підготовка до використання. | Завдання 2.4. Вимірювання дозиметричних величин побутовим | Виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати