Головна

Виконання роботи

1. Увімкніть прилад, для чого вимикач харчування переведіть в положення «Вкл.». На особовому табло повинно відтворюватись «0.000» або «0000». Включення приладу повинно супроводжуватися коротким звуковим сигналом. Якщо прилад після включення видає постійний звуковий сигнал, то необхідно встановити новий елемент живлення.

2. Переконайтеся в справності електронної перерахункових схеми і таймера приладу, для чого переведіть перемикач режиму роботи в положення «МД», натисніть кнопку Контр. і утримуйте її в такому стані до кінця перевірки, а потім швидко натисніть кнопку ПУСК. При цьому повинен початися відлік чисел. Через 20 з відлік чисел повинен припинитися, закінчення відліку має супроводжуватися коротким звуковим сигналом, а на табло повинно відтворюватись «1.024». Якщо при проведенні контрольного тесту на дисплеї число відрізняється від зазначеного вище, то прилад несправний.

3. Виміряйте потужність дози гамма-випромінювання в точках, зазначених викладачем. Для цього:

- Переконайтеся, чи закрита задня кришка приладу, при необхідності щільно закрийте її і зафіксуйте фіксатором;

- Для роботи в режимі «Пошук» переведіть перемикач режиму роботи в положення «1» (крайнє праве положення);

- Короткочасно натисніть на кнопку ПУСК. Прилад почне відлік імпульсів, число яких відображається на цифровому табло. Через кожні 10 імпульсів прилад буде подавати звуковий сигнал. При природному фоновому випромінюванні прилад повинен подавати 1-6 звукових сигналів в хвилину. Зі збільшенням потужності експозиційної дози гамма-випромінювання пропорційно зростає частота подачі звукових сигналів;

- Для роботи в режимі «Вимір.» переведіть перемикач режиму роботи в положення «МД» (Крайнє ліве положення). Натисніть кнопку ПУСК. При цьому на цифровому табло повинно з'явитися «0. 0. 0. 0. »і початися відлік імпульсів. Через 20 з вимірювання закінчиться, що буде супроводжуватися звуковим сигналом, а на цифровому табло з'явиться результат вмілірентгенах в годину;

- Для повторного вимірювання необхідно знову натиснути кнопку ПУСК.

Результати запишіть в журнал.

4. Виміряйте щільність потоку бета-випромінювання з забруднених поверхонь. Для цього:

- Перевірте, чи закрита задня кришка приладу, при необхідності щільно закрийте її;

- Переведіть перемикач режиму роботи в положення «МД» і включіть прилад;

- Піднесіть прилад площиною задньої кришки до досліджуваної поверхні на відстань 0,5-1 см і швидко натисніть кнопку ПУСК. Виконайте заміри і запишіть показання приладу (Nгамма);

- Відкрийте задню кришку приладу і виконайте намір аналогічно попередньому. Запишіть показання приладу (Nгамма + бета );

- Обчисліть величину щільності потоку бета-випромінювання з поверхні за формулою

g = Ks (Nгамма + бета - Nгамма) част / см2хв,

де Ks - Коефіцієнт рахунку приладу, що дорівнює 0,5 част / хв ? імпульс;

- Порівняйте отриманий результат з контрольними рівнями радіоактивного забруднення для прийняття рішення про проведення дезактиваційних робіт (додаток 8).

 Завдання 2.4. Вимірювання дозиметричних величин побутовим | Виконання роботи

Виконання роботи | Активності проб гамма-радіометром РКГ-01 | ВИКОНАННЯ РОБОТИ | дозиметричних величин | Дозиметром ДБГ-06Т | Виконання роботи | Дозиметром-радіометром МКС-АТ6130 | Пристрій і принцип роботи. | Підготовка до використання. | Випромінювання в алюмінії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати