На головну

Тест 12

Визначте правильну відповідь і запишіть її. Перевірте себе за ключем.

1. Об'єктами контролю є

А) мовленнєві навички та вміння

Б) лінгвістична та комунікативна компетенції

B) тексти для читання та аудіювання

2. Основною функцією контролю є

А) оціночна

Б) розвивальна

В) функція зворотного зв'язку

3. Адекватним способом контролю читання як рецептивного виду мовленнєвої діяльності є

А) переказ змісту тексту

Б) тест множинного вибору

В) відповіді на запитання

4. Найекономнішим прийомом перевірки розуміння прослуханого тексту є

А) переказ прослуханого тексту

Б) відповіді на запитання до прослуханого тексту

В) правильні й неправильні твердження відносно змісту тексту

5. Кількісними показниками вмінь читання є

А) уміння передати зміст прочитаного

Б) уміння зрозуміти підтекст

В) швидкість читання

6. Якісними показниками умінь письма є

А) обсяг писемного висловлювання

Б) кількість простих і складних речень

В) повнота відображення теми

7. Якісними показниками умінь говоріння є

А) правильність використання мовних засобів

Б) обсяг висловлювання

B) наявність пауз

8. Якісними показниками умінь аудіювання є

А) тривалість звучання фонограми

Б) ступінь розуміння аудіотексту

В) уміння переказати зміст прослуханого

9. Основними показниками якості тесту є

А) кількість тестових завдань

Б) валідність та надійність

В) об'єктивність

10. За формою організації контроль може бути

А) усним, письмовим

Б) поточним, рубіжним, підсумковим

В) індивідуальним, груповим, фронтальним

Зразки тестових завдань для контролю лексичних навичок з тем "My Family and Friends" за підручником А. Nesvit "We learn English 10"Testing tecniques | II. Read and complete the text with the words and word combinations from the box

Teaching reading Навчання читання | Reading activities | Тест 10 | Robin and Marian | New Year Traditions | Teaching writing Навчання письма | Writing activities | Тест 11 | Ex.1. p.18. Read the letter and say what qualities help people become good (true) friends. | CLASSROOM ENGLISH |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати