На головну

Oсновні принципи побудови назв сполук з аніонними, катіонними та нейтральними комплексами

Координаційні числав назвах комплексних сполук вказують грецькими числівниками:

2 - ди, 3 - три, 4 - тетра, 5 - пента, 6 - гекса, (координаційне число 1 в назві не зазначається).

Назви лігандів:

- негативно заряджені ліганди називають, добавляючи до кореня латинської назви елемента чи до назви складного аніону сполучну голосну "о": Cl - - хлоро-, Br- - бромо-, CN- - ціано-, OH- - гідроксо-, NO3- - нітрато-, NO2- - нітрито-, S2O32- - тіосульфато-, S2- - сульфідо-, NH2- - амідо-, H- - гідридо-, CN - ціанато-, SCN- - тіоціанато-, NCS- - ізотіоціанато-, C2O42- - оксалато-.

- нейтральні молекули називають: Н2О - аква, NH3 -амін тощо.

Назви лігандів перелічуються в алфавітному порядку і вважають єдиним цілим.

Назва комплексної сполуки, що містить комплексний аніон, складається із двох слів: перше - назва катіону в називному відмінку зовнішньої сфери; друге - назва комплексного аніону в називному відмінку, в якому перелічуються координаційні числа і назви лігандів, назва комплексоутворювача (корінь латинської назви елемента з закінченням "ат", ступінь окиснення комплексоутворювача (римською цифрою в дужках).

Назва комплексної сполуки, що містить комплексний катіон, складається із двох слів: перше - перелічуються координаційні числа і назви лігандів; потім назва комплексоутворювача та ступінь його окиснення (римською цифрою в дужках), друге - назва аніону.

Назва комплексної сполуки, яка є нейтральним комплексом складається з одного слова, в якому перелічуються координаційні числа і назви лігандів, а потім назва комплексоутворювача та ступінь його окиснення (римською цифрою в дужках).

Комплексні солі дисоціюють з утворенням складних комплексних йонів:

Na[Ag(CN)2] ↔ Na+ + [Ag(CN)2]-;

[Co(NH3)6]Br3 ↔ [Co(NH3)6]3+ + 3Br-.

Чітко розділити подвійні і комплексні солі неможливо. Кількісною характеристикою, за якою їх можна визначити є константа нестійкості.ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ | ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАВДАНЬ

Лабораторна робота №2 | Осн. кисл. осн. осн. | Гідрати оксидів | ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАВДАНЬ | Кислотні оксиди | Завдання ІІ | ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ | ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАВДАНЬ | Кислі солі | Завдання ІІІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати