На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

 1 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка

Таблиці умовних знаків складені в Центральному науково-дослідному інституті геодезії, аерозйомки і картографії. Розробка їх виконано доктором географічних наук Л. М. Гольдманом (керівник роботи), інженерами Р. І. Вольпе та О. І. Пушкарьової.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 # G0Абразівний  абразив.
 Абрикос (дерево)  абр.
 аварійний  аварів.
 Автобусна зупинка  автоб. ст.
 автовокзал  авт. ВКЗ.
 Автозаправна станція  АЗС
 автоматичний  автом.
 Автомобільний завод  авт.
 автомобільні ваги  авт. ваги
 Автономна область (при власній назві)  АТ
 Автономний округ (при власній назві)  АОкр.
 Автономна Радянська Соціалістична Республіка (при власній назві)  АРСР
 Авторемонтний завод, авторемонтні майстерні  автора.
 Автотранспортна колона, підприємство  АТК, АТП
 агітаційний стенд  агіт.
 Адміністративна будівля  адм.
 акведук  акв.
 акустичні системи  акуст.
 алебастровий завод  алб.
 алмазні розробки  алмаз.
 алюмінієвий завод  алюмін.
 амбулаторія  амб.
 ангар  анг.
 Анілінофарбовий завод  Аніл.
 Апатитовий кар'єр, апатитові розробки  Апатія.
 Апельсин (дерево)  ап.
 арочний перехід  ароч. п.
 Артезіанська свердловина, артезіанський колодязь  арт. скв., арт. к.
 Арик (при власній назві)  ар.
 Азбестовий завод, кар'єр, рудник; азбестозбагачувального фабрика  АСБ., азбест.
 астрономічний пункт  айстр.
 Асфальт, асфальтобетон (матеріал покриття доріг)  А
 асфальтовий завод  АСФ.
 Аулсовет  АС
 афішна тумба  аф.
 ацетиленопроводи  ац
 аеродром  аерд.
 аеропорт  аерп.
 # G0Багерно-елеваторний спосіб видобутку торфу  багерні-Ельовіт.
 Балка (при власній назві)  б., бал.
 балкон  б.
 Банку (при власній назві)  б-ка
 Барак  бар.
 басейн  бас.
 басейн отстоечний  бас. отст.
 Вежа, баштовий  баш.
 вежа історична  баш. історич.
 баштова градирня  баш. град.
 Бензин, бензобак, бензопровід  бенз.
 береза  бер.
 альтанка  біс.
 Бетон (матеріал гребель, мостів, шлюзів і т. Д.)  Бет., Бет.
 Бетонно-земляна гребля  Бет.-Зем.
 Бетонний завод  бет.
 бібліотека  бібл.
 біологічна станція  біол. ст.
 бітумомінеральної суміш  бМ
 Близький, -я, -е, -і (частина власної назви)  Ближн.
 блок  бл.
 блокпост залізничний  бл.-п.
 Болото (при власній назві)  бол.
 лікарня  лікар.
 Великий, -я, -е, -і (частина власної назви)  Б., Бол.
 Братська могила  бр. міг.
 Бригада, бригадний  бриг.
 брикетний  брик.
 Брод  бр.
 броньований кабель  бр
 Бруківка (матеріал покриття доріг)  бр
 Бугор (при власній назві)  Буг.
 буддійське кладовище  будд. кладб.
 будка бакенщика  б. бак.
 будка залізнична  Б
 будка оглядова  б. огляд.
 будка трансформаторна  б. тр.
 Булгун  булга.
 Кругляк (матеріал покриття доріг)  Б
 Бульвар (при власній назві)  бул.
 паперова фабрика  бум.
 бункер  Бунка.
 Бурова вишка, свердловина  бур.
 Бухта (при власній назві)  бух.
 Колишній (при власній назві)  кол.
 # G0Вагонное депо  ваг. депо
 Вагоноремонтний, вагонобудівний завод  ваг.
 Вакуум-свердловина  вак. скв.
 Валуни-кам'янистий ґрунт дна  ВК
 Великий, -я, -е, -і (частина власної назви)  Вел.
 Вентилятор, вентиляторний  в., вент.
 Вентилятори метро  в. м.
 вертикальний  верт.
 Верхній, - я, -е, -і (частина власної назви)  Верх.
 весняне пасовище  весен.
 ветеринарний пункт  вет.
 Вічнозелена деревна і чагарникова рослинність  вечнозел.
 Виноробний, гуральня  вин.
 висячий міст  Висячі.
 водна станція  вод. ст.
 водовипуск  ВДВ.
 водозабірна свердловина  вдзб.
 водокачка  вдкч.
 водомірний пост  вод. п., вод. пост
 Водонагнетательная свердловина, установка  вднагн.
 водонапірна вежа  вод., вод. баш.
 Водовідвідних (канал, трубопровід і т. П)  вдотв.
 водовідлив  вдотл.
 водоспад  ВДП.
 водоприймач  вдпріем.
 водопровід  В
 Водопровід артезіанської води  ва
 Водопровід морської води  ВМОРО
 Водопровід оборотного водопостачання, зворотний  Boo
 Водопровід оборотного водопостачання, прямий  пи
 водопровід зрошувальний  злодій
 Водопровід питної води  вп
 водопровід хозпротівопожарний  ВПЖ
 Водопровід виробничий (господарської води, чистої для технологічних цілей)  Впр
 Водопровід річкової води  вр
 водопровідна станція  вдпр. ст.
 водозбірний  вдсб.
 водозлив  вдсл.
 водосховище  вдхр.
 Височина (при власній назві)  піднесений.
 повітропровід  ВХ
 вокзал  ВКЗ.
 Східний, -я, -е, -і (частина власної назви)  Сх.
 Западина (при власній назві)  впадаючи.
 Тимчасовий (міст і т. П)  вр., брешемо.
 Другий, -я, -е, -і (частина власної назви)  2-й, 2-а, 2-е
 Вулкан (при власній назві)  влк.
 видатне будівля  вид.
 вимочкі  ви м.
 Висілки (частина власної назви)  Вис.
 Високий тиск  вис. тиску., в. д.
 Висота  вис.
 вихід запасний  зап. вих.
 В'язкий (грунт дна річок, бродів) В

 

 # G0Гавань (при власній назві)  гав.
 газопровід  Г
 газгольдер  газг.
 Газова вишка, свердловина, газовий завод  газ.
 Газокомпресорна станція  газокомпр. ст.
 галантерейна фабрика  гал.
 Галерея (для транспортера)  галер.
 Галечник (продукт видобутку), галечникові осип і т. П  галеч.
 Галечниково-піщаний грунт дна  ДКП
 гараж  rap.
 цвяховий завод  цвяхи.
 Геологічна канава, свердловина  геол.
 геологічна розчищення  геол. розр.
 Гідравлічний спосіб видобутку торфу  гидравл., Гідроторф
 гідрант  гідр.
 гідрологічна станція  гидрол. ст.
 гідрологічна свердловина  гидрол.
 гідрометеорологічна станція  гідромет. ст.
 гідрометричних створ  гідроствор
 Гідронаблюдательний (пост і т. П)  гідронабл.
 Гідровідвалу (відвал, створений за допомогою гідромеханізації)  гідровідвалу
 гідроелектростанція  ГЕС
 Гіпсовий завод, кар'єр, рудник  гіпс.
 Головний, -я, -е, -і (частина власної назви)  Гл.
 Глина (продукт видобутку), глиниста осип  глин.
 Глинисто-черепашковий грунт дна  ГЛР
 глиноземний завод  глинозем.
 глибина  гл.
 гончарний завод  гончих.
 Гора, гори (при власній назві)  м
 Гірський прохід (при власній назві)  м прох.
 Гірко-солона (вода в джерелах, колодязях, озерах)  м-сол.
 Паливно-мастильних матеріалів склад  ПММ
 Гаряче джерело  гір.
 госпіталь  гсп.
 Готель  гост.
 Гравій (матеріал покриття доріг)  Г
 градирня  град.
 гранат  гран.
 Кордон земельного відводу  гран. зем. відп.
 кордон проектна  гран. Проектно.
 Волоський горіх  гр. ор.
 ґрунтова полій  грунт.
 групова установка  гр. уст.
 Груша (дерево)  гр.
 Грязьовий вулкан, грязьова сопка  гряз.
 густий  густий.
 # G0Дальній, -я, -е, е (частина власної назви)  Дальн.
 двір  дв.
 декоративні деревостани  декор., дек.
 Дерево (матеріал покриття доріг)  Д
 Дерев'яно-земляна гребля  Д-Зем.
 деревообробний завод  древ.
 Дерев'яний (матеріал гребель, мостів, шлюзів і т. Д.)  Д, дер.
 Дернованіе, дерненіе (спосіб зміцнення укосів)  дерен.
 Дитячий будинок  дет. д.
 джутовий завод  джут.
 Дизельного палива колонка, резервуар  дизельні.
 диспетчерська  дисп.
 Довготривале культурне пасовище  ДКП
 Долина (при власній назві)  дол.
 Будинок культури, палац культури  Д. К.
 Домобудівний завод, комбінат  Домострой.
 Будинок відпочинку  Д. О.
 Дорожній знак  дор. зн.
 дорожній майстер  дор. майстер
 Дорожній вказівник  дор. указ.
 Дошка пошани  д. поч.
 Деревне вугілля (піч для випалювання)  древ. уг.
 Деревних технічних культур плантація, розплідник  древ.
 стародавнє поховання  древ. Захора.
 дренажний трубопровід  Др.
 дров'яна пристань  дров. Пріст.
 дров'яний склад  дров. скл.
 дріжджовий завод  дрож.
 # G0Ерік (при власній назві)  ер.
 Ємність з хімікатами  ємк. хім.
 Железістокіслий джерело  жел.-кисл.
 Залозистий джерело, железообогатітельная фабрика, місце видобутку залізної руди  жел.
 Залізобетонний (матеріал мостів, гребель, копрів і т. П)  ЖБ
 Залізобетонних виробів завод, полігон  жел.-бет.
 Тваринницький радгосп, тваринницька ферма  животн.
 житловий Ж
 Покинутий (копальня, кар'єр і т. П)  занедбані.
 завал  зав.
 заглушена свердловина  загл.
 загін  заг.
 Забруднене (колодязь, струмок, річка і т. П)  загряз.
 Заимка (при власній назві)  Заїм.
 Залив (при власній назві)  зал.
 замощення колодязів  зам.
 Західний, -я, -е, -і (частина власної назви)  Зап.
 запаней  зап.
 запасний  зап.
 Заповідник (при власній назві)  запов.
 Заправний (станція і т. П)  запр.
 зарослий  зарослі.
 засипаний колодязь  Засинаючи.
 Затон (при власній назві)  зат.
 Звірівницькі розплідник, радгосп  звер.
 землянка  земл.
 земляна гребля  Зем.
 дзеркальна фабрика  зерк.
 зернорадгосп  зерн.
 Зерносушарка, сушильня  суш.
 Зимник, зимівля, зимовище  зим.
 Золоторазработкі  зол.
 # G0Ігрушечная фабрика  ігор.
 Вапняк, вапняний кар'єр, піч для випалювання вапна  изв.
 смарагдові копальні  ізумр.
 Імені (частина власної назви)  ім.
 інститут  інстр.
 Иодо-бромная вода  йод-бром.
 Штучного волокна комбінат, фабрика  позов. волок.
 Історична (стіна, гай, окремі дерева)  історич.
 джерело  іст.
 # G0Кабель  каб.
 казарма  каз.
 Камвольно фабрика, камвольних комбінат  Камва.
 Кам'янистий (грунт дна річок, бродів)  До
 Кам'янисто-щебенева осип  кам.-щебеню.
 Кам'яна начерку (спосіб зміцнення укосів)  кам. Набр.
 Каменоломня, кам'яний кар'єр  кам.
 Кам'яний (матеріал будівлі мостів, гребель, будівель та ін.)  До
 кам'яний стовп  кам. стб.
 Кам'яне вугілля (продукт видобутку)  кам. уг.
 Камінь колотий (матеріал покриття доріг)  До
 каменедробильний завод  кам.-дроб.
 Канал  кан.
 Канал непрохідний  к. н.
 Канал напівпрохідний  к. п.
 Канал прохідний  прох.
 каналізаційна мережа  До
 каналізація зливова  кл
 каналізаційний трубопровід  До
 Канатний завод, міст  канат.
 Каолін (продукт видобутку), каоліновий збагачувальний завод  Каола.
 каракулеводческіх радгосп  карлючки.
 карантин  Каранта.
 Карстова воронка, печера  карст
 Каучуковий завод, плантація каучуконосов  кауч.
 керамічний завод  керам.
 Гасовий (колонка і т. П) гас, керосінопровод  гас.
 Кінематографічної промисловості завод, фабрика  кін.
 кінотеатр  До.-т.
 Цегляний завод  цегл.
 Цегляний (матеріал будівлі)  цегл.
 Кіслотопровод, кислота, кислотний  кисл.
 кладовище  кладб.
 Клінкер (матеріал покриття доріг)  кл
 ключ  кл.
 шкіряний завод  шкір.
 коксохімічний завод  кокс.-хім.
 колійна дорога  кол.
 колективний сад  коллект.
 колектор  колл.
 Колодязь-орієнтир (при відсутності власної назви)  До
 Колодязь (при власній назві)  к.
 Колгосп (при власній назві)  КЛХ.
 колгоспний двір  КЛХ. дв.
 Комбікормовий завод  комбік.
 комбінат  комб.
 Компресорна станція  компрес. ст.
 конденсатопровід  конденс.
 Кондитерська фабрика  конд.
 Конярський радгосп, кінний завод, двір  кін., кін. дв.
 Коноплеводческій радгосп  Конопля.
 Консервний завод, комбінат  конс.
 контрольний пункт  контр. п.
 консольний перепад  конс.
 Координований (об'єкт, точка, репер)  к., крд.
 Копер  коп.
 котельня  Кіт.
 Котловина (при власній назві)  котл.
 кочовище  коч.
 Кошара  кіш.
 Край (при власній назві)  кр.
 Червоний, -я, -е, -і (частина власної назви)  Кр., Красн.
 Крохмале-патоковий, крохмальний завод  крахм.
 фортеця  креп.
 Круп'яної завод, крупорушка  круп.
 культурне пасовище  культ. пасовище
 кумирня  кум.
 Курган (при власній назві)  кург.
 Курорт (при власній назві)  курей.

 розмічений шлях | 2 сторінка