Головна

Спосіб аналізу можна застосовувати до різних об'єктів | Маси утворився продукту P | Найбільш стійкі хелати з 4-х членів циклами | загальна концентрація речовини в насиченому розчині |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Для методики аналізу розчинів потрібно вказувати обсяг проби

  1. Синтез І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ
  2. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
  3. II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії
  4. II.2. Вплив ситуації двосторонньої монополії на обсяг особливих інвестицій
  5. II.4. Вертикальний зовнішній ефект і ефективний обсяг торгівлі (модель подвійної маржіналізаціі)
  6. II.5. Вертикальний зовнішній ефект і обсяг послуг з просування товару

3. для методики аналізу розчинів потрібно вказувати початкову концентрацію аналізованого розчину

4. Необхідно висловити його десятковим логарифмом

29. Нижня межа визначених змістів використовується

1. для характеристики чутливості в якісному аналізі

У кількісному аналізі

3. і в якісному і в кількісному аналізі

4. для характеристики відтворюваності

30. Нижня межа визначених змістів

Завжди вище, ніж межа виявлення

2. завжди нижче, ніж межа виявлення

3. після обробки методами математичної статистики чисельно збігається з межею виявлення

4. не має ніякого зв'язку з межею виявлення

31. Характеристика близькості середнього результату виміряної величини до істинного значення - це

1. відтворюваність методики

правильність методики

3. робочий діапазон методики

4. селективність методики

32. Характеристика розкиду результатів вимірювань щодо середнього значення - це

1. робочий діапазон методики

2. правильність методики

відтворюваність методики

4. селективність методики

33. Реакцію або реагент можна зробити більш селективними

1. збільшенням обсягу проби

2. збільшенням наважки проби

Знову ж правильним вибором умов

4. збільшивши експресному аналізу

34. Специфічні реагентиЗбільшується точність аналізу одного і того ж кількості речовини | практично неможливі