На головну

Основні показники по навчальним закладам початкової професійної освіти. | Основні показники по недержавних загальноосвітнім закладам та вищим навчальним закладам | Народились, померлі і природний приріст населення. | Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення | Зміна вікової структури населення | фактори виробництва | Взаємодія факторів виробництва | Теоретичні підходи до поняття ринку праці | Сукупний попит і сукупна пропозиція на ринку праці. | Основні елементи ринку праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Міграція робочої сили

  1. A. експортна квота, імпортна квота, частка іноземної робочої сили в загальній чисельності зайнятих та ін.
  2. I. Інструменти для роз'єднання тканин (з ріжучої або колючої робочою поверхнею).
  3. III Налаштувати початкове положення робочої точки підсилювача без зворотного зв'язку.
  4. В яких вони утворилися (нефтегазопродуціровавшіх), в колектори отримав назву первинної міграції. Міграція газу і нафти поза материнських порід називається вторинною міграцією
  5. Графік руху робочої сили
  6. Динаміка працездатності протягом робочої зміни.

Помітний вплив на динаміку робочої сили надають процеси міграції.

Міграція робочої сили - це просторове переміщення працездатного населення, яке викликається змінами в розвитку і розміщенні виробництва, соціально-економічних умовах існування населення. Розрізняють внутрішню і зовнішню міграцію.

Внутрішня міграція - це міграція всередині країни.

1. Якщо міграція робочої сили відбувається в межах якогось певного району і між регіонами різного рівня, то в такому випадку вона ділиться на внутрішньорайонних і міжрайонну, й міжобласні.

2. В залежності від часу, на яке переміщається робоча сила, розрізняють без повернення чи постійну, поворотну або тимчасову міграцію.

3. Відповідно до характером динаміки робочої сили міграція підрозділяється на сезонну і маятникову. Сезонна пов'язана зі збільшенням обсягу роботи, наприклад, в сільському господарстві, а маятникова - відображає регулярні пересування робочої сили з одного населеного пункту в інший на роботу і назад, наприклад, щоденне переміщення сотень тисяч людей на роботу з навколишніх міст до Москви і назад.

4. Міграція населення з причин її викликають ділиться на добровільну і вимушену, остання відбувається з причин, не залежних від емігрантів, наприклад, що наступає в ході етнічних конфліктів.

5. З точки зору дотримання норм законодавства, чинного у цій країні, міграція може бути законною і незаконною.

Зовнішня міграція, яка відбувається під час перетинання державного кордону, підрозділяється на еміграцію і імміграцію.

еміграція - Це від'їзд населення за межі даної держави. За період 90-х. років і аж до 2002 р щорічна еміграція з Росії становить (за даними МВС) 100 тис. чоловік. При цьому основні напрямки еміграції - це Німеччина, Ізраїль, США - більше 90%.

імміграція - Це приплив населення на територію даної країни. Облік іммігрантів з територій республік колишнього СРСР в Росію поки строго не ведеться. Тому освоюються методи обліку іммігрантів, прийняті в розвинених країнах Заходу. В даний час підприємства можуть залучати іноземну робочу силу за ліцензіями. Протягом 5 років з 1997 по 2002 р чиста імміграція в особі тих, хто прибув на постійне місце проживання до Росії, перевищила 2,4 млн. Чоловік, а число вибулих за її межі назавжди - 917 тис. Чоловік. Щорічний чистий міграція склала в цей період від 0,3 до 0,8 млн. Чоловік.

(Табл. 10)

Таблиця 10Динаміка ринку праці | кон'юнктура ринку