Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

щоденник

  1. Витяги з «Щоденника партизанських дій 1812 року» Д. В. Давидова.
  2. ЩОДЕННИК
  3. щоденник
  4. ЩОДЕННИК
  5. Щоденник професійної (виробничої) практики
  6. Щоденник проходження навчальної (переддипломної) практики

Мал. 2.1. Вкладка «Щоденник» з переглядом на один день.

У вкладці «Щоденник» існує можливість перегляду щоденника як на один день, так і на тиждень. Для цього існує підміню  в верхньому лівому кутку вкладки. За замовчуванням в щоденник завантажується інформація на поточну дату. Для того щоб перейти на іншу дату можна скористатися наступними способами навігації по календарю:

· За допомогою кнопок и ;

· За допомогою кнопок днів тижня: , , , , ,  , Причому проглядається день тижня виділений синім кольором (  );

· За допомогою виклику календаря  натисканням на дату .

Щоденник з відображенням інформації на день являє собою таблицю, що складається з наступних стовпців:

· Урок. Цей стовпчик розташовується інформація про номер уроку і часу його проведення;

· Предмет. Цей стовпчик показує найменування уроку, причому кожне найменування є посилання, при натисканні на яку відкривається вікно з докладною інформацією про урок: ПІБ вчителя, дата проведення і тема уроку, домашнє завдання, відвідування учнем даного уроку, оцінки, отримані на уроці, з коментарями, а також коментарі вчителя до уроку;

· Домашнє завдання. Цей стовпчик показує домашнє завдання, яке потрібно підготувати до уроку;

· Відвідування. Вказується відвідування учнем уроку. Можуть бути вказані такі типи відвідувань: «Н» - не був, «У» - відсутність з поважної причини, «О» - запізнився;

· Оцінка. Вказуються оцінки, отримані учнем на уроці;

· Учитель. Вказується прізвище, ім'я, по батькові вчителя, який викладає даний урок.

Нижче таблиці щоденника розташований список вчителів, що мають уроки в зазначений у даті день. У кожного вчителя в даному списку вказано ПІБ, назву предмета, який він веде в зазначений день, а також відображається фотографія вчителя. Перегляд списку вчителів здійснюється за допомогою кнопок и .

У разі відображення щоденника на тиждень (рис. 2.2), таблиця містить меншу кількість полів, ніж в разі відображення щоденника на день. Відсутня також список вчителів. Але при натисканні на який день тижня (наприклад,  ) Автоматично здійснюється перехід до перегляду «День» і відображається щоденник на обраний день.

Мал. 2.2. Вкладка «Щоденник» з переглядом на тиждень.

Розклад

Рис.3.1. Вкладка «Розклад» з переглядом розкладу на тиждень.

У вкладці «Розклад» існує можливість перегляду розкладу як на тиждень, так і на місяць. Для цього існує відповідно підміню  в верхньому лівому кутку вкладки. За замовчуванням розклад будується на поточний тиждень. Для того щоб перейти на іншу тиждень можна скористатися наступними способами навігації по календарю:

· За допомогою кнопок и ;

· За допомогою виклику календаря:

o у разі перегляду розкладу на тиждень:

 натисканням на дату ,

o у разі перегляду розкладу на місяць:

 натисканням на дату .

В даному випадку необхідно вибрати рік зі списку, який з'являється при наведенні курсора на рік, і місяць, після чого натиснути кнопку .

інформація в розкладі на тиждень представлена ??у вигляді таблиці, розбитою по днях тижня. Таблиця складається з наступних стовпців:

· Урок. Цей стовпчик розташовується інформація про номер уроку і часу його проведення;

· Предмет. Цей стовпчик показує найменування уроку, ПІБ вчителя, номер кабінету, де буде проходити урок, і його розташування. Причому кожне найменування уроку являє собою посилання, при натисканні на яку користувач переходить до докладної інформації про урок з щоденника: ПІБ вчителя, дата проведення і тема уроку, домашнє завдання, відвідування учнем даного уроку, оцінки, отримані на уроці, з коментарями, а також коментарі вчителя до уроку.

Кожен день тижня (наприклад,  ) Являє собою посилання, при натисканні на яку здійснюється перехід до щоденника на даний день тижня.

Інформація в розкладі на місяць (рис. 3.2) також представлена ??у вигляді таблиці, рядки якої названі по номеру тижні в календарному році, там же вказуються період (початковий і кінцевий число і місяць) тижні. Стовпці таблиці названі по днях тижня. В осередку таблиці вказується число, а також пронумеровані найменування уроків. Найменування уроків також представляються посиланнями, при натисканні на які користувач переходить до докладної інформації про урок з щоденника: ПІБ вчителя, дата проведення і тема уроку, домашнє завдання, відвідування учнем даного уроку, оцінки, отримані на уроці, з коментарями, а також коментарі вчителя до уроку.

У вкладці «Розклад» також введена можливість виведення інформації на друк. Для того щоб роздрукувати розклад необхідно натиснути кнопку  , Після чого Система вивантажить розклад в файл у форматі Excel, звідки його можна роздрукувати.

Мал. 3.2. Вкладка «Розклад» з переглядом розкладу на місяць.

оцінки

Мал. 4.1. Вкладка «Оцінки», подання інформації у вигляді зведеної таблиці.

У вкладці «Оцінки» інформація може надаватися в трьох видах: «Зведена», «Список» і «Підсумкові». Для того щоб перейти до одного з трьох подань необхідно вибрати один з пунктів меню  , Розташованих у верхньому лівому кутку вкладки. За замовчуванням оцінки виводяться за період в тиждень до поточного дня. Для того щоб задати довільний період необхідно натиснути на  для виклику календаря, після чого відкриється вікно вибору дат (рис. 4.2).

Мал. 4.2. Вікно вибору дати.

Вікно вибору дат складається з двох календарів для вказівки початкового і кінцевого значень дат для відображення оцінок в зазначений період. Після завдання дат необхідно натиснути кнопку «Ок» для завантаження інформації про оцінки за вказаний період.

рядки зведеної таблиці оцінок (рис. 4.1) названі за назвою предметів, які викладаються учневі. Стовпці даної таблиці названі по датах. Останній стовпець для перегляду користувачем середнього бала по предмету за вказаний період. В осередках таблиці на перетині предмета і дати зберігаються оцінки, що відповідають даному предмету і цієї дати.

Рис.4.2 Вкладка «Оцінки», подання інформації у вигляді списку

Інформація про оцінки, які у вигляді списку, Також має табличне представлення (рис. 4.3). Таблиця має такі стовпці:

· Предмет. Назва предмета, представленого посиланням, при натисканні на яку користувач переходить до докладної інформації про урок з щоденника: ПІБ вчителя, дата проведення і тема уроку, домашнє завдання, відвідування учнем даного уроку, оцінки, отримані на уроці, з коментарями, а також коментарі вчителя до уроку;

· Дата. Дата отримання оцінки;

· Вид діяльності. Вказується вид роботи, за яку учень отримав оцінку;

· Оцінка;

· Коментар. Коментар учителя про спільну роботу учня на уроці, може бути відсутнім;

· Учитель (ПІБ вчителя).

Мал. 4.4. Вкладка «Оцінки», відображення підсумкових оцінок.

інформація про підсумкових оцінках також має табличне представлення (рис. 4.4). Таблиця містить наступні стовпчики: Предмет (назви предметів, які проходить учень); I, II, III, IV чверті (вказуються оцінки по чвертях), Навчальний рік (вказується оцінка з предмета за навчальний рік).Запуск і початок роботи з Системою | Домашнє завдання