На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

і розташування поверхонь

  1. Вимоги до поверхонь під фарбування
  2. І розташування поверхонь
  3. Розташування і дії підрозділів

Дійсні поверхні деталі, утворені механічною обробкою, мають відхилення від теоретичної (заданої кресленням) форми, а також відхилення від взаємного розташування поверхонь даної деталі.

Граничні відхилення форми і розташування поверхонь вказують на кресленнях умовними позначеннями.

Умовне позначення граничного відхилення форми чи розташування поверхонь вписують у прямокутну рамку. Рамка для позначення відхилення форми складається з двох частин (рис. 5 а), а для відхилення розташування поверхонь - з трьох частин (рис 5 б). До першої частини рамки в обох випадках заносять знак відхилення, до другої - числове значення відхилення в міліметрах.

Третя частина рамки призначена для буквеного позначення бази чи поверхні, з якою пов'язаний допуск відхилення.

Базу позначають великою літерою українського алфавіту (А, Б, В ...). Цю літеру вміщують у квадратну рамку, яку з'єднують виносною лінією із зачорненим трикутником і вказують у тертій частині рамки (рис. 8)

Текстові написи на кресленнях (ГОСТ 2.316-68)

Крім зображення виробу з розмірами і граничними відхиленнями, креслення може мати таке:

а) текстову частину, що складається з технічних вимог і технічної характеристики;

б) написати з позначеннями зображень;

в) в таблиці з різними параметрами.

Технічні вимоги групують і подають у такій послідовності:

а) вимоги до матеріалу, заготовки, термообробки та ін.;

б) розміри, граничні відхилення розмірів, форми взаємного розташування поверхонь;

в) вимоги до якості поверхні, її обробки, покриття та ін.

Пункти технічних вимог повинні мати наскрізну нумерацію. Кожен з них треба починати з нового рядка. Запис розміщують над основним написом: ширина колонки не більше за 185 мм ( див. рис. 2).

Між текстовою частиною і основним написом не дозволяється розміщувати зображення, таблиці та ін.

Заголовок «Технічні вимоги» не пишуть.

 Структура позначення шорсткості поверхонь визначена ГОСТ 2.309-73. | ЛДФА, 2010