На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Умовне зображення різьби в зборі

  1. IV. Зображення різьби та позначення по ГОСТ
  2. Вид машинного шва Умовне позначення
  3. види різьблення
  4. Питання 29. Гармонійне зображення (тимчасове і векторне) гармонійних коливань (загальне уявлення і конкретний приклад).
  5. Вибір матеріалу для різьблення по дереву.
  6. Вибір схеми балочної клітки її опис, пояснення монтажної схеми і двома розрізами з зображенням зв'язків


 Ріс.1.3.3.1

На розрізах різьбового з'єднання в зображенні на площині, паралельної його осі в отворі, показують тільки ту частину різьби, яка не закриті різьбленням стрижня.
 Штрихування в розрізах і перетинах проводять до суцільної основної лінії, т. Е. До зовнішнього діаметра зовнішньої різьби і внутрішнього діаметра внутрішньої.

1.4. Умовне зображення різьби
Таблиця 1.4.1

 Тип різьби  Умовне позначення типу різьби  Розміри, що вказуються на кресленні  Позначення різьби на кресленнях
 на зображеннях в площині, паралельній осі різьби  на зображеннях в площині, перпендикулярній осі різьби
 на стрижні  В отворі  на стрижні  В отворі
 Метрична з великим кроком ГОСТ 9150-81 M  Зовнішній діаметр (мм)
 Метрична з дрібним кроком ГОСТ 9150-81 M  Зовнішній діаметр і крок різьби (мм)
 Трапецеїдальних однозаходная ГОСТ 9484-81 (СТ РЕВ 146-78) Tr  Зовнішній діаметр і крок різьби (мм)
 Трубна циліндрична ГОСТ 6357-81 (СТ РЕВ 1157-78) G  Умовне позначення в дюймах
 Конічна дюймова ГОСТ 6111-52 K  Умовне позначення в дюймах
 Трубна конічна ГОСТ 6211-81 (СТ РЕВ 1159-78): зовнішня і внутрішня R Rc  Умовне позначення в дюймах

Для позначення різьби користуються стандартами на окремі типи різьб. Для всіх різьб, крім конічних і трубної циліндричної, позначення відносяться до зовнішньому діаметру і проставляються над розмірної лінією, на її продовженні або на полиці лінії-виноски. Позначення конічних різьб і трубної циліндричної наносять тільки на полиці лінії-виноски.
 Різьблення на кресленні умовно позначають відповідно до стандартів на зображення, діаметри, кроки і т. Д.
 Метрична різьба позначається відповідно до ГОСТ 9150-81.
метрична різьба підрозділяється на різьблення з великим кроком, що позначається буквою М із зазначенням номінального діаметра циліндричної поверхні, на якій різьба виконана, наприклад М12, і різьблення з дрібним кроком, що позначається зазначенням номінального діаметра, кроку різьблення і поля допуску, наприклад М24 ? 2-6g або М12 ? 1-6Н.
 При позначенні лівої різьби після умовного позначення ставлять LH.
 Багатозахідні різьблення позначаються, наприклад трьох-заходная, М24 ? з (P1) LH, де М - Тип різьби, 24 - номінальний діаметр, 3 - хід різьби, P1 - крок різьби. Наведені позначення лівої і многозаходной резьб можуть бути віднесені до всіх метричних різьбленням.
Метрична конічна різьбленняпозначається відповідно до ГОСТ 25229-82. У позначення різьби включаються букви МК. Застосовуються з'єднання внутрішньої циліндричної різьби з різьбою зовнішньої конічної. Розміри елементів профілю конічної і циліндричної різьби приймаються по ГОСТ 9150-81. З'єднання такого типу повинна забезпечувати вгвинчування конічної різьби на глибину не менше 0,8l (де l - Довжина різьблення без збігу). Позначення внутрішньої циліндричної різьби складається з номінального діаметра, кроку і номера стандарту (наприклад: М20 ? 1,5 ГОСТ 25229-82).


Рис.1.4.1

З'єднання внутрішньої циліндричної різьби із зовнішньої конічної (Рис.1.4.1) позначається дробом М / МК, номінальним діаметром, кроком і номером стандарту: М / МК 20 ? 1,5LH ГОСТ 25229-82. При відсутності особливих вимог до щільності з'єднань такого роду або при застосуванні ущільнень для досягнення герметичності таких з'єднань номер стандарту в позначенні з'єднань опускається, наприклад: М / МК 20 ? 1,5 LH.
 Поле допуску середнього діаметра внутрішньої циліндричної різьби має відповідати 6Н за ГОСТ 16093-81, а граничне відхилення внутрішнього діаметра і зрізу западин внутрішньої циліндричної різьби приймається в межах: верхнє граничне відхилення (+0,12)-г-(+0,15), а нижнє граничне відхилення дорівнює 0.
Трубна циліндрична різьба.Умовне позначення різьби складається з літери G, Позначення розміру різьби, класу точності середнього діаметра (А або В). Для лівої різьби застосовується умовне позначення LH. Наприклад, G1?LH-В-40 довжина згвинчування, що вказується при необхідності.
 З'єднання внутрішньої трубної циліндричної різьби класу точності А з зовнішньої трубної конічної різьбленням по ГОСТ 6211-81 позначається наступним чином: наприклад, G / Rp-1?-А.
 При позначенні посадок в чисельнику вказується клас точності внутрішньої різьби, а в знаменнику - зовнішньою. Наприклад: G 1?-А / В.
Трубна конічна різьблення.У позначення різьби входять літери: R - Для конічної зовнішньої різьби, Rc - для конічної внутрішньої різьби, Rp - для циліндричної внутрішньої різьби та позначення розміру різьби. Для лівої різьби додаються літери LH. Умовний розмір різьблення, а також її діаметри, виміряні в основній площині, відповідають параметрам трубного циліндричного різьблення, що має той самий умовний розмір. Тому деталі з трубної конічної різьбленням досить часто застосовуються в з'єднаннях з деталями з трубної циліндричної різьбленням, що забезпечує досить високу герметичність з'єднань. Різьбові з'єднання позначаються у вигляді дробу, в чисельнику якого вказується буквене позначення внутрішньої різьби, а в знаменнику - зовнішньою. Приклад позначення:

G / R * 1? - A

- Внутрішня трубна циліндрична різьба класу точності А по ГОСТ 6357-81.
Трапецеїдальних різьблення.Умовне позначення трапецеїдальної різьби складається з букв Тr, Номінального діаметра, ходу Рn і кроку Р. Наприклад: Tr20 ? 4LH-8H, де LH - позначення лівої різьби, 8Н - основне відхилення різьблення.
 При необхідності слідом за основним відхиленням різьби вказується довжина згвинчування L (В мм). Наприклад: Тг40 ? 6-8g-85; 85 - довжина згвинчування.
Різьба наполеглива.Позначення різьби складається з літери S, Номінального діаметра, кроку і основного відхилення S80 ? 10-8Н.
 Для лівої різьби після умовного позначення різьби вказують літери LH.
 Для многозаходной різьблення вводять додатково значення ходу спільно з буквою Р і значення кроку. Так, двухзаходная різьблення з кроком 10 мм позначається S80 ? 2 (P10).
прямокутна різьбане стандартизовані. При зображенні прямокутної різьби рекомендується викреслювати місцевий розріз, на якому проставляють необхідні розміри.
Спеціальні різьблення.Якщо різьблення має стандартний профіль, але відрізняється від відповідної стандартної різьблення діаметром або кроком, то різьблення називається спеціальної. В цьому випадку до позначення різьби додається напис Сп, А в позначенні різьби вказуються розміри зовнішнього діаметра і кроку різьблення, наприклад: Сп. М19 ? 1Д Різьба з нестандартним профілем зображується так, як це представлено в п.9 табл.1, з нанесенням розмірів, необхідних для виготовлення різьблення.

{Lang: 'ru'}Позначення точності і посадок метричної різьби | Різьблення. Умовні зображення і позначення різьби.