Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

А - креслення, б - повна розгортка поверхні

  1. А - клаптем з вестибулярної поверхні альвеолярного відростка;
  2. А - креслення, б - повна розгортка поверхні
  3. А - креслення, б - повна розгортка поверхні
  4. Авторадіографія з використанням покритих шаром ядерної емульсії зліпків з контрольної поверхні деталей.
  5. Адсорбція газу на твердій поверхні
  6. Адсорбція на поверхні розділу розчин-газ.

Розгортки поверхонь геометричних тіл

Розгорткою поверхні геометричного тіла називається плоска фігура, яка виходить в результаті поєднання всіх граней або всіх поверхонь, що обмежують тіло, з одного площиною. Поверхні деяких геометричних тел криволінійної форми, наприклад кулі і інших поверхонь обертання, не можна розгорнути в одну площину. Для розгортки таких поверхонь застосовують методи наближеної розгортки.

Побудуємо розгортки поверхонь деяких геометричних тел.

Розгортка призми.На рис.1, а зображена правильна пряма тригранна призма. Бічна поверхня призми складається з трьох рівних прямокутників, ширина і висота яких відомі. Підстави призми проектуються на горизонтальну площину проекцій в натуральну величину.

Побудуємо розгортку бічної поверхні призми (рис.1, б). Для цього уздовж горизонтальної прямої відкладемо три відрізка, рівних стороні підстави призми А1В1= B1С1= C1A1.з точок А1В1С1и А1проведемо вертикальні прямі, рівні висоті призми. Через отримані точки проведемо горизонтальну пряму. Отримана фігура - прямокутник, що складається з трьох прямокутників, які дорівнюють гранях призми, буде розгорткою її бічній поверхні. Сумісний два підстави призми - рівносторонній трикутники - з розгорткою бічної поверхні призми. Користуючись розміром L, узятим з горизонтальної проекції призми, і лінією зв'язку, побудуємо на розгортці точку Е, Що належить, межі A А1B В1,.

Рис.1 Розгортка поверхні призми:

а - креслення, б - повна розгортка поверхні

Розгортка піраміди.Побудуємо розгортку бічної поверхні правильної прямої тригранної піраміди, зображеної на рис.2, а, з точкою Е на грані ASC.Підстава піраміди проектується на горизонтальну площину проекцій в натуральну величину. Бічна поверхня піраміди складається з трьох рівних рівнобедрених трикутників. Для побудови трикутників визначимо розміри їх сторін. Підстава рівнобедреного трикутника дорівнює стороні підстави піраміди. Дві інші рівні сторони трикутника рівні бічним ребрам піраміди, які проектуються на горизонтальній і фронтальній площинах проекцій з спотворенням. Щоб визначити дійсний розмір ребра, повернемо ребро ASнавколо вертикальної осі, що проходить через вершину Sпіраміди, до положення, паралельного фронтальній площині проекцій. Крапка S залишається нерухомою, а точки Аи Nна горизонтальній проекції перемістяться по дугам горизонтальних кіл, які на фронтальній проекції спроектує горизонтальними відрізками. Горизонтальні проекції цих точок займуть положення а1и n1.Фронтальна проекція ребра s'a1= Lбуде натуральною величиною ребра піраміди.

Маючи всі необхідні дані, можна приступити до побудови розгортки піраміди. з точки S (Рис.2, б) проведемо дугу кола радіусом, рівним довжині бічного ребра піраміди s'a1= L, і на цій дузі відкладемо три відрізка, рівні стороні підстави піраміди. отримані точки ВАС Впослідовно з'єднаємо прямими між собою і з точкою S, Це і буде розгортка бічної поверхні піраміди. На одній зі сторін, наприклад стороні АС,побудуємо рівносторонній трикутник, рівний основи піраміди.

положення точки Ена розгортці визначають, відкладаючи на прямий ASвідрізок l1,взятий з фронтальної проекції піраміди. З отриманої точки Nпроведемо пряму NM,паралельну основи АСтрикутника, і відкладемо на ній відрізок l, взятий з горизонтальної проекції.

Рис.2 Розгортка поверхні піраміди:Завдання для самостійної роботи | А - креслення, б - повна розгортка поверхні