На головну

Оцінка вартості та дохідності фінансових інвестицій. | Сутність і види інвестицій | Поняття і основні принципи оцінки інвестиційних проектів | Ризики інвестиційних проектів | Оцінка вартості та дохідності фінансових інвестицій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. навчальні завдання
  7. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

Завдання 1. Розрахувати чисту поточну вартість, термін окупності та індекс рентабельності проекту, якщо ставка дохідності становить 12% річних: - 1000, 500, 400, 500 тис. Руб.

завдання 2. Розрахувати внутрішню норму прибутковості проекту: -10 000, 3 000, 4000, 4000 тис. Руб. Зробити висновок про прийнятну ціну капіталу для фінансування проекту.

завдання 3. Придбане за 8000 руб. обладнання протягом 4 років експлуатації дозволяє щорічно отримувати виручку в розмірі 6000 руб. при поточних витратах в перший рік - 4000 руб., а з другого року - 3000 руб. У перший рік необхідно створити виробничі запаси в розмірі 1600 руб. і з'являється можливість отримати дохід від продажу старого обладнання в розмірі 1000 руб. Податок на прибуток 30%. Розрахувати чисту поточну вартість і внутрішню норму прибутковості проекту, якщо відомо, що ставка прибутковості становить 16%.

Завдання 4. Компанія А має в поточному році показник чистого прибутку на акцію 100 руб. Дивідендні виплати стабільні. Яка справжня вартість акцій компанії з точки зору інвестора, якщо необхідна їм прибутковість становить 20% річних? А якщо аналогічні дивідендні виплати здійснюються за умови зростання доходу з темпом 10% на рік?

завдання 5 Розрахувати середньозважену ціну капіталу, якщо компанія фінансує проект в розмірі 1000 руб, наполовину за рахунок емісії облігацій з купонним доходом 12% річних і інше за рахунок прибутку. Ринкова ціна акцій компанії 20 руб., Дивіденд на акцію 2 руб., Внутрішні темпи зростання чистого прибутку становлять 10% річних. Ставка податку на прибуток 20%.

Завдання 6 Компанія розглядає інвестиційний проект і вирішує питання, якою має бути ставка дисконту. Чи буде ефективний проект, якщо для його фінансування використаний капітал, що включає довгострокові облігації на суму 120 млн. Руб. зі ставкою купонного доходу 12% річних і прибуток в розмірі 360 млн. руб (вартість власного капіталу 20%). При цьому протягом 5 років компанія буде отримувати щорічно доходи в розмірі 200 млн. Руб

завдання 7 Компанія А отримує виручку в розмірі 1400 тис. Руб. на рік. Собівартість реалізованої продукції включає змінні витрати в сумі 700 тис. Руб. і постійні 550 тис. руб. Ставка податку на прибуток 20%. Компанією А емітовано 9 тис. Акцій., Ринкова ціна становить в даний час 80 руб. за акцію. Борг компанії притягнутий на умовах: довгостроковий - під 14% річних, короткостроковий - під 12%. Компанія спрямовує на інвестування половину чистого прибутку.

Баланс компанії А за 2011 г:

1. Необоротні активи 500 3. Капітал і резерви 600

2. Оборотні активи 700 4. Довгострокові зобов'язання 300

Запаси 300 5. Короткострокові зобов'язання 300

Дебітори 300 Кредити та позики 100

Грошові кошти 100 Кредиторська заборгованість 200

Баланс 1200 Баланс 1200

ЗАВДАННЯ:

1. Розрахувати ціну власного капіталу компанії. Розрахувати середньозважену ціну капіталу.

2. Чи доцільно реалізувати на підприємстві інвестиційний проект, що вимагає вкладень в розмірі 50 тис. Руб. за умови, що чистий грошовий потік в результаті його реалізації складе протягом трьох років 25 тис. руб. щорічно? Яку ставку прибутковості слід взяти для розрахунку?

література

1. Бланк І. а. Інвестиційний менеджмент. Навчальний курс. Київ: Ніка-Центр. 2004.

2. Брігхем Ю. Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент: Повний курс Под ред. Ковальова В. в. СПб .: Економічна школа, 2004.

3. Бузова І. а., Маховікова Г. а., Терехова В. в. Комерційна оцінка інвестицій / під ред. В. е. Єсипова. - СПб .: Пітер, 2004 р

4. Вяткін В. н. та ін. Фінансові рішення в бізнесі. М .: Економіка, 2007.

5. Гитман Л. дж. Джонки М. д Основи інвестування. М .: Справа, 1997..

6. Дамодаран А. Інвестиційна оцінка: Інструменти і методи оцінки будь-яких активів. М .: Альпіна Бізнес Букс ,, 2005.

7. Інвестиційний менеджмент: підручник / Н. д. Гуськова, І. н. Краківська та ін .. - М.: КноРус 2010 ,.

8. Лімітовскій М. а. Інвестиційні проекти і реальні опціони на ринках, що розвиваються. М. Юрайт, 2011 року.

9. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів (друга редакція). Офіційне видання / За ред. в. в. Косова, В. н. Ліпсіца, А. р Шахназарова. М .: Економіка, 2000..

в) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси:

1. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів. [В Інтернеті] / Міністерство економіки РФ // Сайт «Підприємницьке право». - 19 квітень 2009 г. - http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_18269.html.

Інтернет-сайти (finnam.ru, rbk.ru. raexpert.ru. Interfax.ru. Rusrating.ru)

 Капітал і його характеристики | Структура товарної продукції