На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок виконання роботи.

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
  4. II. Організація виконання контрольної роботи
  5. II. Порядок виконання курсової роботи
  6. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.

4.1. У журналі лабораторних робіт викреслюють схему установки, заносять розрахункові залежності.

4.2. У табл. 5.1. журналу виписують значення основних параметрів експериментальної установки.

4.3. Призначають значення інтервалів навантаження підшипників (Fr= 0; 1000; 2000; 3000; 4000; 5000) і заносять в табл. 5.2 журналу.

4.4. Значення інтервалів навантаження, виражені в ньютонах, переводять в показання індикатора динамометра До1 , Виражені в мікронах. значення К1 заносять в табл. 5.2 журналу.

4.5. Відкривають краник запору масла, включають установку на одну хвилину для отримання надійної циркуляції масла, а потім установку вимикають.

4.6. При непрацюючій установці рукояткою 14 (рис. 2) створюють максимальне зусилля на підшипник (натяжка тяги на 5 оборотів великої стрілки індикатора).

У натягнутому стані вісь тяги точно проходить через центр підшипника, изгибная деформація тяги при цьому відсутня, важіль 7 виявлено в нейтральному положенні. Індикатор 9 встановлюють на нуль. Обертанням гвинта 3 пластину 6 підводять до торкання з важелем 7 і індикатор 4 також встановлюють на нуль. Після цього знімають навантаження. Без навантаження, а індикатори не повинні відхилятися більш, ніж на 2-3 поділки від нуля.

4.7. Включають установку на 2-3 хв без навантаження для прогріву, після чого створюють мінімальне навантаження по індикатору динамометра.

4.8. Важіль 7 (рис. 2) встановлюють в нейтральне положення шляхом обертання гвинта 3 до тих пір, поки стрілка індикатора 9 встановиться на нульове положення, після чого фіксується показання індикатора 4 (величина К2 - сила Ft на важелі).

4.9. Замір повторюється аналогічним чином. Збільшують навантаження через обрані інтервали до максимального значення і роблять виміри сили на важелі.

4.10. Отримані результати заносять в табл. 5.2 журналу лабораторних робіт. Будують графіки залежності коефіцієнта і моменту тертя від середнього тиску.

5. Висновки: 1) Як змінюється зі збільшенням тиску момент тертя;

2) Як змінюється коефіцієнт тертя ковзання зі збільшенням середнього тиску; 3) На якому режимі коефіцієнт тертя ковзання приймає мінімальне значення і на якому - максимальне;

4) На якому режимі вигідніше експлуатувати підшипники ковзання.

 Порядок виконання роботи. | Порядок виконання роботи.