Головна

Порядок випуску та реєстрації акцій комерційними банками | Порядок випуску облігацій комерційними банками | Порядок випуску та обігу комерційними банками сертифікатів і власних векселів | ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ | ОПЕРАЦІЇ РЕПО | РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ | ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ РОСІЇ | Класифікаціїпонять ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ РОСІЇ | II. Неторгові операції комерційного банку | IV. конверсійні операції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг

  1. F. МІЖНАРОДНІ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
  2. F66 Психологічні та поведінкові розлади, пов'язані з сексуальним розвитком і орієнтацією.
  3. I. Виходячи із сутності операції.
  4. II. Неторгові операції комерційного банку
  5. II. Вимоги до порядку надання адміністративної послуги
  6. II.5. Вертикальний зовнішній ефект і обсяг послуг з просування товару
  7. III. Група допоміжних інструментів для сприяння у виконанні основного етапу операції.

У зовнішній торгівлі застосовуються такі форми розрахунків, як документарний акредитив, документарне інкасо, банківський переказ.

ДОКУМЕНТАРНИЙ АКРЕДИТИВ - зобов'язання банку, який відкрив акредитив (банку-емітента) на прохання свого клієнта-прі-казодателя (імпортера), робити платежі на користь експортера (бенефіціара) проти документів, зазначених в акредитиві.

При розрахунках з експорту в формі документарного акредитива іноземний банк відкриває його у себе за дорученням фірми-експортера і посилає банку про це акредитивний лист, в якому вказується вид акредитива і порядок виплат по ньому. На кожен акредитив відкривається досьє (рис. 17.4 і 17.5).

У розрахунках за формою документарне інкасо - банк-емітент приймає на себе зобов'язання висунути надані до верітелем документи платнику (імпортеру) для акцепту і отримання грошей (рис 17.6, 17.7,17 8)

При застосуванні банківських переказів в розрахунках вся валютна виручка зараховується на транзитні рахунки в уповноважених банках Після надходження її на транзитний валютний рахунок в доручення про переведення суми, що надійшла або частини її на поточний рахунок вказується і продаж частини експортної виручки на внутрішньому валютному ринку в порядку обов'язкового продажу.

=== 520 ===

Мал. 17.4. Акредитив з попереднім депонуванням коштів

Мал. 17.5. Акредитив під гарантію банку

=== 522 ===

Мал. 17.6. Схема документообігу при документарному інкасо з попереднім акцептом за експортними операціями

=== 523 ===

=== 524 ===

 | VI - Операції по залученню і рязмещенію банком валютних коштів