На головну

Вступ | Сучасний стан і тенденції розвитку туризму в світі | Існуючий стан туризму в Російській Федерації | Мета і завдання розвитку туризму в Російській Федерації | Розвиток туристично-рекреаційного комплексу | Підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту Російської Федерації на внутрішньому і світовому ринках | Посилення ролі туризму в освіті і формуванні духовно-моральної основи розвитку суспільства | Реалізація виховної і культурно-пізнавальної функції туризму в роботі з молоддю | Підвищення безпеки туризму, забезпечення сталого розвитку галузі | Цільові показники реалізації Стратегії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Техногенні та екологічні ризики

  1. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.
  2. Адміністративні, технологічні та екологічні фактори, що обмежують конкуренцію на російських товарних ринках
  3. Б) Екологічні особливості ґрунтових водоростей
  4. Банківські ризики
  5. Банківські ризики.
  6. ВАЛЮТНІ РИЗИКИ І МЕТОДИ ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

Техногенні аварії, природні катаклізми, різка зміна клімату, поширення небезпечних інфекцій - все це може з'явитися стримуючим ефектом розвитку туризму. Крім того, окремим джерелом ризику можуть бути досягнення науково-технічного прогресу, поява технологій, які не були враховані в даній Стратегії, що потребують її корекції і доповнення.

Зниження негативних наслідків дії зазначених факторів ризику досягається шляхом:

- Вдосконалення системи управління в сфері туризму;

- Розробки Стратегії як частини комплексної державної політики в сфері туризму відповідно до концепції довгострокового розвитку країни в цілому і окремих галузей національного господарства;

- Використання результатів комплексного дослідження стану справ в сфері туризму при розробці Стратегії;

- Розвитку співробітництва між державними структурами всіх рівнів, використання механізму державно-приватного партнерства;

- Системним підходом до визначення завдань і цілей Стратегії.


План заходів щодо реалізації Стратегії

 Забезпечення зростання якості життя населення, економічного та соціо-культурного розвитку регіонів при реалізації туристських програм | Відповідність державним і федеральних цільових програм