На головну

Вступ | Сучасний стан і тенденції розвитку туризму в світі | Існуючий стан туризму в Російській Федерації | Мета і завдання розвитку туризму в Російській Федерації | Розвиток туристично-рекреаційного комплексу | Підвищення безпеки туризму, забезпечення сталого розвитку галузі | Забезпечення зростання якості життя населення, економічного та соціо-культурного розвитку регіонів при реалізації туристських програм | Техногенні та екологічні ризики | Відповідність державним і федеральних цільових програм | Цільові показники реалізації Стратегії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Посилення ролі туризму в освіті і формуванні духовно-моральної основи розвитку суспільства

  1. A Теоретичні основи формоутворення.
  2. G9 Навчання ПСО і методологія розвитку
  3. I. Класифікації порушень розвитку. Проблема термінології.
  4. I. Основи теорії корозії металів.
  5. I. Теоретичні основи АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ
  6. I. Теоретичні основи ціни і ціноутворення
  7. II. ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Перспективна завдання туризму - підвищення рівня культури, освіти, освіти суспільства. Цій меті відповідають всі види туризму, однак одним з найбільш вузько спрямованих є культурно-пізнавальний туризм

Для розвитку культурно-пізнавального туризму необхідні наступні спеціальні заходи:

- Розробка, впровадження та розповсюдження нової концепції інтерактивної експозиції в установах культури (музеях, об'єктах туристського показу, культурно-дозвіллєвих урежденіях, природно-ландшафтних комплексах та ін.) Із застосуванням елементів ігрових технологій, прийомів візуалізації, рольових методів залучення відвідувача в процес пізнання;

- Створення і розвиток змішаного типу установи культури, еколого-культурних туристських комплексів, які суміщають музейну експозицію, природно-ландшафтну територію, майстерні традиційних ремесел, театралізовані вистави, освітню та просвітницьку функцію, науково-дослідний центр, торгово-ярмарковий комплекс; такий підхід є комплексним і здатний залучити й утримати інтерес сучасної споживчої аудиторії, крім того, є можливість залучення позабюджетних джерел інвестицій для фінансування проектів по створенню нових або перетворення вже діючих установ культури;

- Впровадження практики активної маркетингової діяльності установ культури, що включає дослідження ринку, аналіз реальної і цільової споживчої аудиторії, визначення товарної політики і просування послуг на ринок, включаючи рекламу і діяльність зі зв'язків з громадськістю, за допомогою об'єднання маркетингових зусиль всіх об'єктів культури на базі Всеросійського інформаційного туристичного порталу та впровадження єдиної інформаційної системи з обліку і аналізу кількості та характеристик відвідувачів, що дає можливість он-лайн бронювання і продажу квитків;

- Проведення навчання працівників установ культури та інших підприємств, що відносяться до об'єктів туристського показу, інноваційним методам роботи, маркетингової діяльності та прийомам складання інтерактивних програм для туристів;

- Орієнтація на індивідуального туриста, що приймає рішення про поїздку (екскурсії) без попередньої підготовки з використанням послуг туристичних компаній або повністю самостійно; для цього необхідно передбачити інформаційну підтримку процесу вибору, замовлення і споживання туристичної послуги;

- Вирішення проблеми транспортної доступності об'єктів культурно-пізнавального туризму, включаючи організацію під'їзних шляхів і паркувальних місць для туристичних автобусів та особистого транспорту індивідуальних туристів;

- Оновлення культурно-пізнавальних туристських програм, регулярне внесення різноманітності в традиційні туристські маршрути для стимулювання повторних візитів;

- Створення позитивного іміджу туриста, який подорожує по своїй країні, як сучасного, активного, інтелектуально розвиненої людини, яка прагне до пізнання і саморозвитку, який виявляє інтерес до своєї Батьківщини, історії, культурі.

Таким чином, культурно-пізнавальний туризм може внести істотний внесок у справу освіти і морального оздоровлення суспільства. Важливо розуміти значення розробки комплексу заходів з розвитку даного напрямку як найбільш конкурентоспроможного, перспективного виду туризму, що відповідає загальній державній політиці і національним інтересам Російської Федерації.

Крім того, необхідно розуміти важливість створення в суспільстві звички подорожі з культурно-пізнавальними цілями по своїй країні. Дана робота повинна проводитися шляхом агітації, створення позитивного іміджу допитливого туриста, надання інформації про наявні туристських програмах, розроблених з урахуванням потреб і тим, що хвилюють сучасне суспільство, планомірної роботи по інтеграції туристських і екскурсійних програм в освітній процес на всіх рівнях загальної та професійної освіти.

Сьогодні кожен навчальний заклад регулярно проводить колективні екскурсії, виїзні заняття та інші види занять як позашкільної роботи і додаткової освіти. Однак дана діяльність часто не має чіткого плану і прив'язки до навчального плану і тематиці освоюваних дисциплін. Класні керівники та куратори студентських груп, як правило, при виборі туристично-екскурсійних програм виходять з особистого досвіду, бюджету та рекомендацій установ культури. Необхідно відзначити, що в системі освіти сьогодні відсутня плановий підхід до організації екскурсійно-туристичної роботи з учнями. Це є упущенням в організації навчально-виховної роботи, що знижує її ефективність. Продуманий системний підхід до даного питання здатний принести мультиплікативний позитивний ефект в плані формування патріотичного настрою, підвищення культурного рівня, розвитку інтелекту, формування кругозору, практичної орієнтації і розширення знань учнів.

Відповідно, вбачається за необхідне об'єднання зусиль системи освіти, закладів культури і туристських організацій по розробці комплексу методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховної роботи в формі туристично-екскурсійних програм і виїзних заходів.

Природно, що потрібно проводити освітні програми для працівників навчальних закладів у вигляді курсів підвищення кваліфікації з питань планування та реалізації туристсько-екскурсійних програм і виїзних заходів як частини освітнього процесу.

Основною проблемою багатьох навчальних закладів в організації туристсько-екскурсійної діяльності стає питання фінансування поїздок учнів. У більшості випадків такі програми проводяться за рахунок коштів батьків учнів і тому завжди залишаються елективної частиною навчально-виховної роботи, що проводиться за бажанням і можливостям, виходячи із сімейного бюджету. Тому необхідно зусиллями всіх учасників даного процесу шукати шляхи підвищення доступності туристсько-екскурсійних послуг для дітей та молоді.

Ще однією проблемою в організації туристко-екскурсійних програм для учнів є небажання педагогів і керівників навчальних закладів брати на себе відповідальність за життя і здоров'я дітей в умовах підвищеного ризику виїзних заходів. Особливо загострилася ця проблема після ряду дорожньо-транспортних пригод за участю туристичних автобусів з дітьми. Як правило, більшу частину провини суспільство покладає на плечі керівника навчального закладу. В таких умовах не можна забезпечити необхідний рівень ініціативи з боку керівництва навчальних закладів, для яких організація виїзних заходів є ризикованим і необов'язковим справою. Однак слід розуміти, що відсутність таких заходів в цілому не знижує загального рівня дитячого травматизму в країні, але призводить до втрат в якості освіти та рівні патріотичного виховання учнів.

Введення туристично-екскурсійних програм як обов'язкової складової освітнього процесу, регулювання правил організації даної діяльності, централізації інформації про проведені програмах, залучення спеціалізованих туристських організацій і механізму страхування дозволить підвищити безпеку даних програм, перерозподілити ступінь відповідальності і рівень ризику між усіма учасниками цього процесу. В результаті наведені заходи повинні значно мотивувати керівників навчальних закладів до активного розвитку туристично-екскурсійної діяльності як частини навчально-виховної роботи. Тим більше це актуально в умовах наростаючої конкуренції між навчальними закладами країни. Рівень і якість туристко-екскурсійної діяльності може стати додатковою конкурентною перевагою для навчального закладу.

В цілому, зазначені заходи дозволять реалізувати значний потенціал туризму для формування духовно-моральної основи розвитку громадянського суспільства в Російській Федерації.

 Підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту Російської Федерації на внутрішньому і світовому ринках | Реалізація виховної і культурно-пізнавальної функції туризму в роботі з молоддю