На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

критерії оцінювання

  1. II. Основні критерії інвалідності
  2. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок
  3. V. Критерії оцінки практики
  4. Алгебраїчні критерії стійкості
  5. Аналітична довідка про використання та розробки цифрових освітніх ресурсів, методів фіксації і оцінювання навчальних досягнень засобами ІКТ
  6. Базові критерії визначення комплексного показника наслідків ризиків в області професійної безпеки та охорони праці
  7. Осудність і її критерії. Неосудність. Обмежена осудність.
 1 клас 1 варіант  бали
 ОСНОВНА ЧАСТИНА  
 результат
 1 завдання (Уміння бачити букву в слове.Уменіе утримувати навчальне завдання на всьому протязі її виконання)
 8 слів
 Від 2 до 7 слів
 Учень назвав 1 словоУчащійся не приступав до виконання завдання
 2 завдання (Уміння представити склад числа різними варіантамі.Уменіе вибрати спосіб перевірки правильності виконання завдання)
 Сума представлена ??вірно. Названі всі можливі варіанти: 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4
 Сума представлена ??вірно, але названі не всі можливі варіанти.
 Сума представлена ??вірно всього одним варіантом
 Сума не представленаУчащійся не приступав до виконання завдання
 3 завдання (Уміння розв'язувати текстові задачі.Уменіе формулювати питання)
 Питання до задачі поставлений вірно, задача вирішена правильно, дана повна відповідь (якщо кілька питань)
 Питання до задачі поставлений вірно, задача вирішена правильно, дано неповний відповідь
 Помилка в обчисленні
 Питання до задачі поставлений, задача вирішена, відповіді немає
 Рішення і відповідь не відповідають один одному
 Не вирішена задача, не сформульована ответУчащійся не приступав до виконання завдання
 4 завдання (Уміння витягти необхідну інформацію з схеми.Уменіе встановлювати відповідність з допомогою схеми.)
 Дан правильну відповідь, представлено доказ
 Дан правильну відповідь без доказательстваПредставлено вірне доказ з неправильною відповіддю
 Дан неправильну відповідь, не представлено доказательствоУчащійся не приступав до виконання завдання
 5 завдання (Уміння проводити звуко-буквений аналіз слова.Уменіе робити висновки на основі аналізу.)
 Відповіді визначені правильно: 1) Перший звук согласний.2) Перший звук твердий приголосний
 Визначено одну правильну відповідь
 Правильні відповіді не определениУчащійся не приступав до виконання завдання
 6 завдання (Уміння розрізняти букви і звуки в словах.Уменіе аналізувати інформацію, представлену візуальним і звуковим способом)
 Звуки і букви визначені правильно в двох словах
 Звуки і букви визначені правильно в одному слові
 Допущені три або більше ошібкіУчащійся не приступав до виконання завдання
 7 завдання (Уміння застосовувати правила перенесення слов.Уменіе діяти за інструкцією)
 Слова розділені на склади правильно, підкреслено слово, яке не можна переносити
 Допущена одна помилка
 Допущені дві або більше помилки (слова не розділені на склади, які не підкреслено слово, яке не можна переносити) Учень не приступав до виконання завдання
 Max
 ДОДАТКОВА ЧАСТИНА
 1 завдання (Уміння пошуку і фіксації інформації з тексту на основі смислового читання)
 Представлені три визначення слона (Наприклад, слон великий, розумний, добрий, турботливий, злий.)
 Представлені два або одне додаткове визначення
 Відповіді представлені не в формі прикметників
 Представлені слова, які не відповідають установці до заданіюУчащійся не приступав до виконання завдання
 2 завдання (Уміння підведення під поняття, первинне узагальнення)
 Записаний правильну відповідь: Пітон - це гігантська змія, або Пітон - це змія і т.п.
 Завдання виконано неправільноУчащійся не приступав до виконання завдання
 3 завдання (Уміння встановлювати родо-видові відповідності за заданим основи)
 Представлені відповіді: «мама, бабуся, тітка, сестра, брат»
 Представлені 1-2 вірних відповіді
 Завдання виконано частково, крім родичів названі: «сусідка», «слониха» і т.п.
 Завдання виконано неправільноУчащійся не приступав до виконання завдання
 4 завдання (Емпатія, етичні почуття, емоційно-моральна чуйність)
 Правильна відповідь «ні». Представлено доказ: «щоб харчуватися», «жити», «не вмерти» і т.п.
 Представлений правильну відповідь на одне із запитань
 Завдання виконано неправільноУчащійся не приступав до виконання завдання
 5 завдання (Етичні почуття, вміння виходу зі спірних ситуацій)
 Слово «потрапить» пояснено за змістом правильно: «мама покарає», «вилаяв» і т.п.
 Дитина не зрозуміла значення словаУчащійся не приступав до виконання завдання
 Max

Основна частина:

Від 24 до 29 балів - високий рівень;

Від 18 до 23 балів - середній рівень;

17 балів - низький рівень

Від 0 до 16 балів - не прийнятні рівень.

Додаткова частина:

Від 18 до 22 балів - прийнятний рівень;

Від 16 до 17 балів - критичний рівень;

Менш 16 балів - не прийнятні рівень.

 Умовно-графічні знаки для позначення пожежної техніки та обстановки на пожежі | Умовні позначення технологічного обладнання