На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

IV. Механізми реалізації Стратегії

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  4. II. Мета, завдання і основа Стратегії
  5. III. Асортиментні стратегії ціноутворення.
  6. III. Формування цінової стратегії

правові:

розвиток і вдосконалення федеральної, регіональної і муніципальної нормативно-правової бази в сфері виховання дітей відповідно до державної політики Російської Федерації в галузі виховання;

вдосконалення законодавчого захисту визначальної ролі сім'ї, пріоритетного права батьків на виховання і навчання дітей, захист їх прав та інтересів в системі виховання.

Організаційно-управлінські:

розробка і реалізація комплексних планів заходів щодо реалізації Стратегії на трирічні періоди;

прийняття суб'єктами Російської Федерації в рамках регіональних програм комплексних планів розвитку виховання відповідно до Стратегії, вдосконалення в суб'єктах Російської Федерації умов для забезпечення ефективної виховної діяльності в освітніх та інших організаціях на основі сучасних механізмів управління;

консолідація зусиль виховних інститутів на муніципальному і регіональному рівнях;

ефективна координація міжвідомчої взаємодії в системі виховання;

мережеве взаємодія загальноосвітніх організацій, організацій додаткової освіти дітей та інших організацій в сфері виховання;

зміцнення співпраці сім'ї, освітніх та інших організацій у вихованні дітей;

системне вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду роботи в галузі виховання;

створення системи показників, критеріїв та індикаторів, що визначають ефективність виховання в системі освіти;

організація моніторингу ефективності реалізації Стратегії в суб'єктах Російської Федерації, муніципальних утвореннях.

Кадрові:

подальше підвищення престижу професій педагога, вихователя; створення атмосфери поваги до педагогічної праці, розробка заходів щодо його підтримки;

розвиток кадрового потенціалу, в частині виховної компетентності педагога, розробка і введення професійних стандартів фахівця в галузі виховання;

сприяння розвитку педагогічних компетенцій у батьків;

модернізація системи педагогічної освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців у сфері виховання з метою забезпечити відповідність змісту виховної діяльності викликам сучасного суспільства;

Науково-методичні:

проведення наукових досліджень в області виховання і соціалізації дітей;

розвиток досліджень в галузі сім'ї та сімейного виховання дітей;

проведення прикладних досліджень з вивчення ролі і місця ЗМІ, Інтернету в розвитку особистості дитини;

розробка методичного забезпечення реалізації Стратегії;

Фінансово-економічні:

створення в суб'єктах і муніципалітетах Російської Федерації необхідних ресурсів для розвитку ефективної діяльності соціальних інститутів виховання;

забезпечення багатоканального фінансування системи виховання з федерального, регіональних і місцевих бюджетів, а також за рахунок механізмів державно-приватного партнерства, залучених інвестицій, спонсорських коштів;

створення і продуктивне використання гнучкої системи стимулювання суб'єктів виховного процесу.

Інформаційні:

використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, електронних інформаційно-методичних ресурсів для забезпечення взаємодії всіх суб'єктів системи виховання;

розвиток мережевої взаємодії освітніх організацій в інтересах дитини, дистанційних форм виховання дітей з обмеженими можливостями здоров'я;

організація інформаційної підтримки Стратегії виховання із залученням значних загальноросійських і регіональних ЗМІ; посилення виховного потенціалу медіа-освіти в освітніх організаціях.

 Розвиток соціальних інститутів виховання | V. Очікувані результати