На головну

спеціальність | диригування | Сольфеджіо та музична грамота | Співбесіда | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | Критерії оцінки | Співбесіда |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Критерії оцінки

  1. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  2. II. Основні критерії інвалідності
  3. IV. Показники оцінки РБ.
  4. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок
  5. V. Критерії оцінки практики
  6. Алгебраїчні критерії стійкості

76-100 балів (відмінно)- Відмінні природні фізичні дані: подовжені кінцівки, рівна спина з розправленими ключицями, довга шия, хороша рухливість суглобів ніг і рук, хороша гнучкість хребта, великий танцювальний крок, високий легкий стрибок, хороші хореографічні навички та вміння, гарне почуття ритму, музичний і виразне виконання рухів, танцювальність, розвинена координація рухів і хореографічна пам'ять;

51-75 балів (добре) - Середні природні фізичні дані: пропорційне тіло, середня рухливість суглобів рук і ніг, хороша гнучкість хребта, «м'які» м'язи і зв'язки, здатні до легкого розтягування, середня висота стрибка, є хореографічні навички та вміння, хороші музикальність і відчуття ритму, гарна координація рухів;

36-50 балів (задовільно) - Погані природні фізичні дані: видима непропорційність тіла, слабка рухливість суглобів рук і ніг, погана гнучкість хребта, незначна розтяжка, низька висота стрибка; хореографічні навички та вміння відсутні, музикальність виражена слабо, почуття ритму відсутня, координація рухів не розвинена, має мотиваційний настрій до отримання даної кваліфікації;

0-36 балів (незадовільно)- Відсутність природних фізичних даних: видима явна непропорційність тіла, відсутність рухливість суглобів рук і ніг, погана гнучкість хребта, незначна розтяжка, м'язи і зв'язки жорсткі, нездатні до розтягування, відсутня легкість і висота стрибка, хореографічні навички і вміння відсутні; музикальність виражена слабо, почуття ритму відсутня, координація рухів не розвинена, не має мотиваційного налаштування до отримання даної кваліфікації.

По виду «Етнохудожественное творчість»

Вступні екзамени:

· виконавські здібності

· Співбесіда і режисерські здібності

Вступні іспити проходять у формі прослуховування.

виконавські здібності читання байки, вірші, уривки з прози або російської народної казки; виконання вокального твору; виконання танцю або пластичної композиції. Повторення за екзаменатором прикладів ритмічних малюнків і інтонаційних вправ різного рівня складності.

Критерії оцінки:

76-100 балів (відмінно)

· Виконання двох різнохарактерних пісень і вміння передавати інтонацією голосу різні почуття, чистота інтонування,

· Володіння деякими специфічними прийомами народного співу: скиди, спади, дихання, огласовка приголосних та ін .;

· Вміння повторити запропоновані варіанти двох, трьох попевок, мелодійних оборотів, гаммообразних рухів.

· Вміння правильно простукати, запропонований екзаменатором, невеликий ритмічний малюнок.

51-75 балів (добре)

· Недостатньо емоційне виконання двох різнохарактерних пісень

· Чистота інтонування

· Неточність виконання деяких елементів в попевках, мелодійних оборотах, гаммообразующіх рухів.

· Володіння деякими специфічними прийомами народного співу: спади, дихання.

· Предостатньо точне повторення ритмічного малюнка.

36-50 балів (задовільно)

· Недостатнє вміння володіння голосовим апаратом.

· Млявий, одноманітне виконання пісень.

· Уміння пояснити образно-смисловий зміст в піснях.

· Нестійкий інтонування.

· Відхилення у виконанні (повторення) запропонованих попевок, мелодійних оборотів, гаммообразних рухів.

· Складне Становище у виконанні запропонованого ритмічного малюнка.

0-36 балів (незадовільно)

· Відсутність музичних здібностей (музичного слуху, почуття метроритма, музичної пам'яті)

· Нездатність утримати в пам'яті і відтворити музичні поспівки, ритмічні вправи.

Співбесіда і режисерські здібності - Включає в себе перевірку творчих і організаторських здібностей вступника, здібностей до образного мислення, до аналізу і логічного мислення, виявлення рівня інтелектуального і загальнокультурного розвитку. Перевірка режисерських здібностей вступника: підготовка і показ режисерського етюду на задану тему (як виконавці залучаються інші надходять).

76-100 балів (відмінно)

· Виявляти інтерес до різних видів мистецтва

· Вміти апробувати себе в будь-якій ролі

· Вміти вводити імпровізаційні елементи в створення образу

· Вміти встановити необхідні емоційні взаємини

51-75 балів (добре)

· Виявляти інтерес до різних видів мистецтва

· Володіти вмінням образного «бачення»

· Вміти скласти елементи обігравання

· Вміти встановити необхідні емоційні взаємини

36-50 балів (задовільно)

· Виявляти інтерес до різних видів мистецтва

· Недостатнє володіння початковим акторськими навичками

· Недостатньо розвинене образне мислення

· Вміти показати потенційні можливості

0-36 балів (незадовільно)

· Відсутність навичок образного мислення

· Відсутність творчих здібностей

· Невміння спланувати дії і поведінку персонажів.

Спеціалізація «Фото і відео творчість»

Вступні екзамени:

· Перегляд і обговорення робіт

· Співбесідапостановка танцю | Перегляд робіт