На головну

спеціальність | Сольфеджіо письмово та усно | Критерії оцінки | Сольфеджіо та музична грамота | Співбесіда | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ | Критерії оцінки | постановка танцю | Критерії оцінки | Перегляд робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

диригування

1. Виконати два сольних вокальних твори (пісня, романс: одне без супроводу, інше з супроводом).

2. Прочитати напам'ять вірш (байку).

3. Під звучання фортепіано продирижировать музичним твором в розмірах: 2/4, 3/4, 4/4.

4. Відповісти на питання: відомі диригенти, класифікація голосів, творчість і біографія авторів виконуваних творів.

Критерії оцінки:

76-100 балів (відмінно)

- Виконання вокальних творів інтонаційно стійко, на опорі, з динамічними відтінками, емоційно, з розумінням змісту творів; виконано твір a cappella (бажано народна пісня) з власним трактуванням;

-стіхотвореніе (байка) виконані виразно з розумінням змісту тексту, без запинок з хорошою артикуляцією;

- Самостійно визначено розмір твору (уривка); диригування в правильному темпі з відчуттям метроритма, емоційно, слідуючи за динамічними змінами.

- Відповідь енергійний, послідовний, переконливо доведена правильна інформація; абітурієнт комунікабельний.

51-75 балів (добре)

- При виконанні творів допущені незначні інтонаційні неточності; недостатньо емоційно, але цілком переконливо розкритий художній образ;

--стіхотвореніе (байка) виконані виразно з розумінням змісту тексту, з запинки, але гарною артикуляцією;

- Визначено розмір твору (уривка) з підказкою, твір протактіровано з відчуттям метра і ритму, але з поганою реакцією на зміну динаміки;

- Добре володіння інформацією з питань колоквіуму, але подача не цілком переконлива.

36-50 (задовільно)

- При виконанні вокальних творів інтонація місцями не стійка, але з поверненням в тональність, виконання динамічно одноманітно і маловиразно;

- Вірш прочитано без свідомості з текстовими неточностями, млява артикуляція;

- Не визначений розмір музичного уривка, при Тактирование відчуття метроритма нестабільні;

- Відповідь млявий, низький рівень ерудиції; абітурієнт не проявляє комунікабельність.

0-35 балів (незадовільно)

при виконанні вокальних творів інтонація невірна, відсутнє відчуття тональності, лада, виконання динамічно одноманітно і невиразно;

- Вірш прочитано без свідомості в повному обсязі, млява артикуляція;

- Не визначений розмір музичного уривка, відсутнє почуття ритму;

- При співбесіді абітурієнт не проявив знань, пов'язаних з виконуваною програмою і напрямом навчання.спеціальність | Сольфеджіо та музична грамота