На головну

спеціальність | спеціальність | диригування | Сольфеджіо та музична грамота | Співбесіда | СПЕЦІАЛЬНІСТЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Критерії оцінки

  1. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  2. II. Основні критерії інвалідності
  3. IV. Показники оцінки РБ.
  4. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок
  5. V. Критерії оцінки практики
  6. Алгебраїчні критерії стійкості

Письмове завдання: диктант.

Оцінка «відмінно» (76-100 балів) ставиться, якщо завдання виконано без помилок або допущена 1 несуттєва помилка

Оцінка «добре» (51-75 балів) ставиться, якщо допущені 1-2 помилки.

Оцінка «задовільно» (36-50 балів) ставиться, якщо допущені 3-4 помилки.

Оцінка «незадовільно» (від 0 до 35 балів) ставиться, якщо допущено 5 і більше помилок

 Усна відповідь.

Оцінка «відмінно» (76-100 балів) ставиться при

точному інтонування, точному дотриманні ритмічного малюнка при читанні номера з листа;

-правильним побудові і точному інтонування ладів, інтервалів і акордів;

- Визначенні на слух 2-х ладів, 3-х інтервалів, 3-х акордів.

Оцінка «добре» (51-75 балів) ставиться при

- Інтонаційних і ритмічних неточності при читанні з листа;

- Кількох помилок в побудові і інтонування ладів, інтервалів і акордів;

- Визначенні на слух одного ладу, 2-х інтервалів, 2-х акордів.

Оцінка «задовільно» (36-50 балів) ставиться при

- «Відхід» з тональністю при читанні з листа;

Значний кількості помилок в побудові і інтонування ладів, інтервалів і акордів

- Визначенні на слух одного ладу, одного інтервалу, 2-х акордів.

Оцінка «незадовільно» (від 0 до 35 балів) ставиться при

- Інтонаційних, ритмічних помилках, «відхід» з тональністю при читанні з листа;

- Повній відсутності техніки побудови і неточному інтонування ладів, інтервалів і акордів;

- Не певен на слух жодного інтервалу.

Підсумкова оцінка на іспиті складається з отриманих балів за: рівень теоретичних знань по сольфеджіо, проявлені навички ладо-тонального слухання і інтонування, логіку мислення і написання диктанту.

По виду «Оркестрові духові та ударні інструменти»Сольфеджіо письмово та усно | Сольфеджіо та музична грамота