На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посіб. - Вид. 3-тє / И. м. Колот, І. М. Репіна, О. в. Щербина. - К.: КНЕУ, 2010. - 444 с.

 1. Егорова М. а. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. 1 страница
 2. Егорова М. а. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. 2 страница
 3. Егорова М. а. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. 3 страница
 4. Егорова М. а. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. 4 страница
 5. Егорова М. а. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. 5 страница
 6. Меры по улучшению инвестиционного климата в России 2010.
 1. Капітонов Э. А., Капітонов А. Э. Корпоративна культура й PR.-М.: Видавничий центр «Березень», 2003.-416 с.
 2. Корпоративна культура: Навчальний посібник під заг. ред Г. л. хаєта -К: Центр навчальної літератури, 2003.-403 с.

Список додаткової літератури

 1. Гестеланд Ричард Р. Крос-Культурна поведінка в бізнесі. Маркетингові дослідження, ведення переговорів. Пошук джерел поставок і ринків збуту, менеджмент у різних культурах / Пер. с англ. - Дніпропетровськ: Баланс-Клуб. 2003. -288 с.
 2. Даулинг Грем Репутація фірми: створення, управління й оцінка ефективності: Пер. с англ.-М.: Консалтингова група « ІМІДЖ-КОНТАКТ»: ИНФРА-М, 2003.-ХХVI, 368 с.
 3. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива./ Пер. с фр.- Спб.: Наука, 2000. -460 с.
 4. Мороз О. в., Пашенко О. в. теорія сучасного брендінгу. монографія.-Вінниця, 2003.-104 с.
 5. Панкеев И. а. Енциклопедія етикету.-М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.-384 с.
 6. Психологія лідерства в бізнесе / В. шеклтон.-Спб: Питер, 2003.-222 с.
 7. Психологія у відборі персоналу / Д. Купер, А. Робертсон -Спб: Питер, 2003.-240 с.
 8. Скотт М. Фактори вартості: Керівництво для менеджерів по виявленню важелів створення вартості / Пер. с англ. -М.: ЗАТ « Олімп-Бізнес», 2000.-432с.
 9. Томилов В. в. Культура підприємництва: ділові ігри, практикуми, ситуації.-Спб: Питер, 2001.-176 с.
 10. Чмут Т. к., Чайку Г. л. Етика ділового спілкування: Навч. Посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.-К.: Вікар, 2002. -223 с.

НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВНаписання конспектів рекомендованих джерел, рефератів | денної форми навчання