На головну

І методичні рекомендації до самостійної роботи | Робота з конспектами лекцій | Підготовка до семінару | Семінар 1-2. | Семінар 3. | Семінар5-6. | Тексти для аналізу. | Перелік рекомендованої літератури | А - буква А (Альфа) | Світ, світ задзеркалля. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Робота над рефератом, доповіддю

  1. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  2. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  3. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  4. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.
  5. Атракціони і реквізит здається в оренду або використовується в програмі, яку ми розробимо спеціально для ВАС! Від веселою спартакіади до першокласного тімбілдінга!
  6. Б) самостійна аудиторна робота
  7. Банний день. Робота в кружкахJ


реферат - Короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічного виступу змісту книжки, наукової роботи, результатів вивчення наукової проблеми; доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних та інших джерел. Як правило, реферат має науково-інформаційне призначення, це лише короткий виклад чужих наукових висновків. Цим реферат відрізняється від курсової і дипломної робіт, які представляють собою власне наукове дослідження студента. Разом з тим елемент самостійності в рефераті полягає в умілому підборі літератури і її освоєнні. Самостійність студента при написанні реферату проявляється також у виборі теми, ракурсу розгляду теми, джерел для розкриття теми, тези, аргументів для його докази, конкретної інформації з джерел, способу групування та узагальнення інформації, структури викладу, а також в обґрунтуванні вибору теми, в оцінці її актуальності, практичного та теоретичного значення, у висновках. Студент повинен вміти працювати з бібліотечними фондами, в тому числі і фондами великих російських бібліотек, розташованих в Москві. Природно, в поле уваги повинні знаходитися і Інтернет-ресурси.

Реферат повинен бути логічно структурований, мати зміст і список використаної літератури, оформлений відповідно до ГОСТу.

Для підготовки і написання реферату студент повинен використовувати знання, навички та вміння, отримані ним при вивченні різних предметів гуманітарного циклу (філософія, логіка, російська мова і культура мови і ін.).

завдання студентів при виконанні цього виду інтелектуальної діяльності полягає в наступному:

· Знаходити наукову літературу по темі реферату;

· Працювати з літературою, відбираючи лише ту інформацію,

яка відповідає темі реферату і допомагає довести тези;

· Аналізувати проблему, факти, явища;

· Систематизувати і узагальнювати дані, робити висновки;

· Оцінювати теоретичне і практичне значення даної

в рефераті проблеми;

· Аргументувати свою думку, оцінки, висновки;

· Вибудовувати логіку викладу;

· Коректно вказувати джерело інформації, автора викладається

точки зору;

· Правильно оформляти наукову роботу (посилання, список використаної літератури, малюнки, таблиці).

Цілі і завдання даного виду навчальної діяльності студентів визначають

вимоги, що пред'являються до реферату: 1) логічна послідовність

викладу; 2) аргументованість оцінок і висновків, доведеність тези;

3) ясність і простота викладу думок (відсутність зайвого

наукообразия); 4) самостійність викладу матеріалу джерел;

5) вказівку в самому тексті реферату на джерело інформації, на автора викладається точки зору; 6) стилістична правильність і виразність (вибір мовних засобів, відповідних наукового стилю мовлення);

7) правильність оформлення текстового матеріалу (цитати, виноски, ілюстративний матеріал, таблиці, список літератури).І завдань для самостійної роботи студентів | Ю. М. Лотман і Тартуському-московська семіотична школа.