На головну

Підготовка до семінару | Семінар 1-2. | Семінар 3. | Семінар5-6. | Тексти для аналізу. | Перелік рекомендованої літератури | І завдань для самостійної роботи студентів | Робота над рефератом, доповіддю | Ю. М. Лотман і Тартуському-московська семіотична школа. | А - буква А (Альфа) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

І методичні рекомендації до самостійної роботи

 1. I. Завдання для самостійної роботи
 2. I. Завдання для самостійної роботи
 3. I. Методичні вказівки
 4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
 5. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 6. III. Методичні рекомендації
 7. III. Методичні рекомендації щодо ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Вятський державний гуманітарний університет

Кафедра культурології та реклами

затверджую

зав. кафедрою культурології

Програма семінарських занять з дисципліни «Смуток»

і методичні рекомендації до самостійної роботи

Кіров -2011


Самостійна робота студентів за курсом «Смуток» передбачає такі види діяльності:

 1. Робота з текстами: підручниками, нормативними матеріалами, історичними першоджерелами, додатковою літературою, в тому числі матеріалами Інтернет, а також опрацювання конспектів лекцій; конспектування і реферування першоджерел, критичних статей і текстів.
 2. Освоєння тим, винесених на самостійне вивчення;
 3. Виконання доповідей, рефератів, курсових і дипломних робіт;
 4. Підготовка до семінарських занять та участь в роботі семінарів, колоквіумів; заняття в бібліотеці, робота з електронними ресурсами.
 5. Складання і виконання завдань для самоконтролю.
 6. Робота зі словниками, довідниками, енциклопедіями.
 7. Підготовка до заліків та іспитів безпосередньо перед ними.

Підсумкові форми звітності:

· Виступ на семінарських заняттях.

· Підготовка портфоліо по курсу.

· Колоквіум по термінології та понятійному апарату дисципліни.

· Підсумкова творча робота.

· Виконання покрівельних тестових завдань.

· Міжсесійний (внутрисеместрових) атестація.

· Іспит (залік).

Кожен вид звітності передбачає оцінку в балах:

1. Присутність на занятті - 1 б.

2. Виступ на семінарі: в залежності від рівня активності від 3 до 7 балівНазвіть п'ятирічку, яка була виконана повністю за роки радянської влади | Робота з конспектами лекцій