На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Неповний і вкладені умовні оператори.

  1. E. Безумовні симпатичні рефлекси
  2. Картографічні умовні знаки

1. Дано дійсне число. Вивести на екран його абсолютну величину (умовно приймаючи, що відповідної стандартної функції немає). Повного умовного оператора не використовувати.

2. Дано два дійсні числа. Умовно приймаючи, що стандартної функції визначення абсолютної величини числа немає, знайти:

а) напівсуму абсолютних величин заданих чисел;

б) квадратний корінь з добутку абсолютних величин заданих чисел.

3. Скласти програму, яка зменшує перше введене число в два рази, якщо воно більше другого введеного числа по абсолютній величині.

4. Дано два числа. Якщо квадратний корінь з другого числа менше першого числа, то збільшити друге число в п'ять разів.

5. Дано три цілі числа. Вивести на екран ті з них, які є парними.

6. Дано три дійсні числа. Звести в квадрат ті з них, значення яких невід'ємні.

7. Дано три дійсні числа. Вивести на ікран:

а) ті з них, які належать інтервалу (1,6..3,8);

б) ті з них, які належать інтервалу (0,7..5,1).

8. Дано чотири дійсні числа. Визначити, скільки з них від'ємних. Оператора циклу не використовувати.

9. Дано чотири цілі числа. Визначити, скільки з них парних.

10. Дано чотири дійсні числа. Знайти суму тих чисел, які більше п'яти. Оператора циклу не використовувати.

11. Дано чотири цілі числа. Визначити суму тих з них, які кратні трьом. Оператора циклу не використовувати.

12. Для функцій, заданих графічно, визначити значення у при заданому значенні х (рис. а, б, в).

г)

13. Визначити, в яку з областей (I, II або III) потрапляє крапка із заданими координатами (рис. г). Для простоти прийняти, що крапка не потрапляє на кордони областей.

14. Визначити, в яку з областей - I, II або III (мал. д) - потрапляє крапка із заданими координатами. Для простоти прийняти, що крапка не потрапляє на кордони областей.

15. ,

16.

17. У чемпіонаті по футболу команді за виграш дається 3 очки, за програш - 0, за нічию - 1. Відома кількість очок, отриманих командою за гру. Визначити словесний результат гри (виграш, програш або нічия).

18. Дані дійсні числа а, b, с (а!=0). З'ясувати, чи має рівняння ах2 + bх + с = 0 дійсні корені. Якщо такі корені є, то знайти їх. Інакше відповіддю повинне служити повідомлення, що дійсного кореня немає.

19. Дано три різні цілі числа. Визначити, яке з них (перше, друге або третє):

а) найбільше;

б) найменше;

в) є середнім (середнім назвемо число, яке більше найменшого з даних чисел, але менше найбільшого).

20. Визначити максимальне і мінімальне значення з трьох різних дійсних чисел.

21. Скласти програму знаходження суми двох найбільших з трьох різних чисел.

22. Скласти програму знаходження добутку двох найменших з трьох різних чисел.

23. Дано дві трійки дійсних чисел. У кожній трійці всі числа різні. Знайти середнє арифметичне середніх чисел кожної трійки (середнім назвемо таке число в трійці, яке більше найменшого з чисел даної трійки, але менше найбільшого).

24. Вивести на екран номер чверті координатної площини, якій належить крапка з координатами (х, у), за умови, що x!=0 і у!=0.ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ | Правила безопасного сексуального поведения