На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Введення в семіотику мистецтва. Смуток літератури.

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Художній образ і знак. Поняття символу (по С. Аверинцеву). Співвідношення символу і знака. Художній текст як об'єкт семіотичного аналізу. Символічні, іконічні та индексального знаки в мистецтві. Семіотичні підступи до музики. Структура художнього тексту. Література як вторинна моделююча система. Синтагматику і парадигматика літературного твору. Семіотичний аналіз поетичного тексту. Смуток оповідних текстів. Морфологія казки В. Проппа і сучасні теорії оповіді. Інтертекстуальність і діалог.

Основна література:

1. Аверинцев, С. С. Символ // Коротка літературна енциклопедія. Т. 6.

2. Барт, Р. Текстовий аналіз однієї новели Е. По // Вибрані роботи: Семіотика: Поетика: Пер. з фр. / Упоряд., Заг. ред. і вступ. ст. Г. К. Косікова. - М .: Прогрес, 1989. - С. 248-261.

3. Лотман, Ю. М. Структура художнього тексту // Про мистецтво. - СПб., 1999..

4. Успенський, Б. А. Семіотика мистецтва. - М .: Школа "Мови російської культури», 1995.

Додаткова література:

1. Лотман, Ю. М. Аналіз поетичного тексту // Про поетів і поезію. - СПб., 2001..

2. Мукаржовський, Я. Мистецтво як семиологическая факт // Дослідження з естетики та теорії мистецтва. - М .: Мистецтво, 1994. - С. 190-198.

3. Мукаржовський, Я. структуральної поетики. - М., 1996.

4. Тодоров, Ц. Смуток літератури // Семіотика. - М .: Радуга, 1983. - С. 350-354.

 Тема 2. Знак. | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ