На головну

Тема 2. Знак. | Введення в семіотику мистецтва. Смуток літератури. | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ВСТУП

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Семіотика

Навчально-методичний комплекс

для студентів культурологічного факультету

за фахом 031401 «Культурологія»

Кемерово 2008

Затверджено на засіданні кафедри російської мови і літератури

3.09.07 (протокол № 1)

рецензенти:

Оленьово С. В., к. Філол. н., старий. преп. кафедри стилістики та риторики

факультету філології та журналістики КемГУ

Фуксон Л. Ю., д. Філол. н., професор кафедри теорії літератури та

зарубіжних літератур факультету філології та журналістики КемГУ

Смуток: навчально-методичний комплекс дпо спеціальності 031401 «Культурологія» / уклад. Ю. В. Подковирін. - Кемерово: КемГУКІ, 2008.

укладач

к. філол. н., преп. Подковирін Ю. В.

ВСТУП

Курс «Смуток» входить в число обов'язкових для спеціальності 031401 «Культурологія». Оволодіння семіотичної термінологією і методикою семіотичного аналізу культурних явищ представляється необхідним для сучасного фахівця-гуманітарія і, тим більше, для культуролога. Імена таких найбільших семіотика, як Ч. Пірс, У. Еко, Ю. Лотман відомі кожній інтелігентній людині. У ХХ столітті семіотика стає не просто однією з гуманітарних дисциплін, а свого роду метанаукою, що створює мову опису, значимий для багатьох наук. Такий стан семіотики в науковому світі обумовлює особливу актуальність вивчення даної дисципліни у вузі.

Сучасне життя передбачає зіткнення безлічі культур і мов в єдиному комунікативному просторі. А так як кожна культура - це особлива знакова система, то взаємодія культур є семиотическую проблему, вимагає знання багатьох культурних кодів, правил тлумачення знаків. Культуролог на практиці покликаний вирішувати проблеми розуміння і толерантного взаємодії в просторі культури, що робить наявність у нього семіотичних знань і навичок просто необхідним.

Пропонований курс покликаний познайомити культурологів з основними теоретичними проблемами і практичними методиками семіотики. Цілі курсу:

1. Формування семіотичних знань, а також основних навичок семіотичного аналізу культурних феноменів.

2. Розвиток евристичних, інтерпретатівних здібностей студентів в процесі семіотичного аналізу творів мистецтва.

3. Виховання комунікативної кульутри студентів в умовах різноманіття сучасного культурного простору.

Курс складається з лекцій та групових занять. На останніх вигострюються навички семіотичного аналізу окремих художніх творів ( «Ім'я троянди» У. Еко, «Меніни» Веласкеса, «Зрада образів» Р. Магрітта, «Нові часи» Ч. Чапліна).

Поточний контроль успішності студентів є ряд перевірочних робіт з певних тем курсу.

Курс завершується іспитом, на якому студенти повинні продемонструвати як теоретичні знання, що стосуються різних проблем семіотики, так і практичні навички семіотичного аналізу явищ мистецтва.ПОВТОРНА АКТИВАЦІЯ КАРТИ ДОСТУПУ | З ВИВЧЕННЯ КУРСУ