Головна

Вступ | Економічна сутність, поняття конкурентоспроможності. | умови конкурентоспроможності | Основні тенденції розвитку в банківській сфері | Конкурентоспроможність сучасних фінансових організацій | Ринкові сектори сучасних фінансових організацій. | Основні рівні банківської конкурентоспроможності | Форми і види конкурентоспроможності фінансових організацій. | Активність банків на фондовому ринку була на досить високому рівні. | Адекватні зміни в структурі доходів і витрат. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

II. Практична частина.

  1. III. Основна частина.
  2. Друга частина. Г1. Загально-розвиваючі вправи (; з шишками).
  3. Заголовків "Основна частина", "Теоретична ГЛАВА" І "ПРАКТИЧНА ГЛАВА" в змісті проекту бути не повинно.
  4. Лабораторно-ПРАКТИЧНА РОБОТА №17
  5. Лабораторно-ПРАКТИЧНА РОБОТА №18
  6. Мотивувальна частина.

Глава 2: Розвиток банківського сектора Росії

В останні роки розвиток вітчизняної банківської системи все більше залежить від кон'юнктури світових фінансових ринків, що пов'язано з ростом залучення ресурсів як за допомогою розміщення боргових інструментів на іноземних біржах, так і через залучення кредитів від окремих інвесторів і прямих інвестицій в капітали банків. А нинішнє прагнення російських банків до IPO робить їх уразливими, оскільки тут світові ринки безпосередньо впливають на капіталізацію банків.

Зміни в механізмах впливу зовнішніх факторів на стан російського банківського сектора відбулися кардинальні. У першому півріччі 2007р. спостерігався безпрецедентний в новітній історії банківського сектора зростання капіталу: з 1692,7 млрд. руб. до 2333,5 млрд. руб. або на 37,9%. Для порівняння: за перше півріччя минулого року капітал виріс на 12,8%. Основним джерелом зростання власних коштів банківського сектора були успішні розміщення акцій, в тому числі на міжнародних фінансових ринках. В результаті такого характеру зростання капіталу частка емісійного доходу в структурі власних коштів різко збільшилася - з 12,3 до 28,2%, а частка прибутку і фондів скоротилася - з 41,9 до 35,1%. Крім того, в структурі власних коштів продовжувала зменшуватися частка статутного капіталу (з 36,8 до 29,3%). Знизилася і частка субординованих кредитів (з 13,8 до 11,9).

 Основні способи забезпечення та вимірювання конкурентоспроможності комерційних банків | Темпи зростання простроченої в 2 рази випереджали темпи зростання кредитування.