На головну

Техніка мови виступаючого. | управління увагою | Прийоми відновлення або посилення уваги | Методи управління викладом змісту виступу | Лекція 3. Педагогічна культура і педагогічну майстерність | Лекція 4. Педагогічний такт і авторитет вчителя | Професійні етичні принципи в роботі вчителя | Поняття педагогічної техніки, її компоненти | Класифікація педагогічних умінь. | Професійний імідж вчителя-майстра |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Підготовка вчителя до уроку

  1. Catch fall (Підготовка до падіння)
  2. I. Підготовка до заняття
  3. I. Підготовка до заняття
  4. I. Підготовка до заняття
  5. I. Підготовка до заняття
  6. I. Підготовка до заняття
  7. I. Підготовка до заняття

Якість навчання і виховання - це якість уроку. Урок є основною формою організації навчальних занять. На уроці учні не лише вчаться, а й працюють в колективі, звикають до норм спілкування в ньому, разом і кожен окремо переживають своє ставлення до досліджуваного, один до одного, до вчителя. Важливо побудувати спілкування на уроці так, щоб воно залучало всіх учнів класу і в той же час було звернуто до кожного учня окремо.

Цілі і завдання уроку. Майстерність вчителя на уроці залежить від того, як він підготовлений до уроку. Дуже важливо добре продумати мету і конкретні педагогічні завдання, які необхідно вирішити на уроці. Комплексне планування завдань (цілей) освіти, виховання і розвитку школярів випливає з принципів дидактики, підвищує результативність процесу навчання, дозволяючи за один і той же час вирішити не одну, а кілька навчально-виховних завдань.

Під метою навчання розуміється обдуманий і очікуваний результат, до якого прагне вчитель у результаті взаємодії з учнями. Цей результат виражається в змінах (зрушення), які за допомогою навчання досягаються в знаннях, уміннях, особистих якостях, характер, у взаєминах, поглядах, ціннісних орієнтаціях, в розвитку особистості в цілому.

Комплексно вирішувати проблеми освіти і навчання допомагає реалізація функцій навчання: освітньої, виховної та розвиваючої. Виходячи з названих функцій, учитель формулює відповідні завдання.

освітні завдання передбачають формування у школярів певної системи знань (на основі чітко визначених понять), вміння освоювати їх відповідно до вимог шкільних програм.

виховні завдання передбачають формування у школярів ціннісних орієнтацій і стосунків, а також виявлення та затвердження можливостей учнів, оволодіння потрібними вміннями для самовиховання і самоосвіти.

Розвиваючі завдання характеризуються формуванням в учнів творчої активності і самостійності, інтелекту, волі, емоцій.

Засоби організації уроку

а) зміст навчального матеріалу;

б) методи його вивчення, управління і контролю за навчальною діяльністю учнів;

в) форми організації навчальної діяльності;

г) технічні засоби навчання;

д) майстерність вчителя в організації пізнавальної діяльності учнів. Для вдосконалення уроку, підвищення майстерності вчителя велике значення мають гармонійна розстановка і вміле використання всіх цих засобів.

Підготовка уроку - процес творчий, і все ж в ньому можна виділити найбільш раціональні розумові операції, як це зробила Ю. Л. Львова в книзі «Творча лабораторія вчителя».

1. вчитатися в розділ програми, який підлягає вивченню на даному уроці, а в деяких випадках і в пояснювальну записку до програми.

2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

3. Сформулюй задум уроку, відповівши на питання, чого б ти хотів досягти в результаті його.

4. Уяви собі колектив даного класу, подумки намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного втілення, постарайся намітити їхній шлях до поставленої мети.

5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів оптимальні для даного матеріалу і для даних учнів.

6. урівняти обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюють свої дії на даному уроці.

7. Продумай структуру уроку і зафіксуй все в плані-конспекті.

8. Підготуй наочні та навчальні посібники, не забудь налаштувати, підготувати і перевірити справність технічних засобів навчання.

9. Повтори подумки або вголос все вузлові моменти плану.

10. Запитай себе: «Ти готовий до уроку?».Зовнішні складові іміджу педагога. | Керівництво пізнавальною діяльністю учнів на уроці