На головну

Лекція 1. Педагогічна майстерність та його структура. | Г) Педагогічна техніка. | Початок виступу. | Рухи і жестикуляція. | Техніка мови виступаючого. | управління увагою | Прийоми відновлення або посилення уваги | Методи управління викладом змісту виступу | Лекція 3. Педагогічна культура і педагогічну майстерність | Лекція 4. Педагогічний такт і авторитет вчителя |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Поняття педагогічної техніки, її компоненти

  1. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  2. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 1 сторінка
  3. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 2 сторінка
  4. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 3 сторінка
  5. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 4 сторінка
  6. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 5 сторінка
  7. I.2.1) Поняття права.

педагогічна техніка - Сукупність умінь і прийомів, використовуваних учителем для найбільш повного досягнення цілей своєї діяльності.

Компоненти педагогічної техніки:

I групавключає: соціально-перцептивні здібності (увага, спостережливість, уяву); управління своїми емоціями, настроєм (зняття зайвого психологічного напруження, створення творчого самопочуття); володіння тілом (доцільність і виразність міміки і жестів); техніка та культура мови (дихання, постановка голосу, дикція, орфоепія, логічність і виразність мови).

II група пов'язана з умінням впливати на особистість і колектив. Вона розкриває технологічну сторону процесу виховання і навчання. До неї відносяться дидактичні, організаторські, комунікативні вміння, володіння часом, вміння приймати рішення.

III група включає: любов до дітей і вміння правильно сприймати ті явища, які відбуваються в світі дітей і кожної окремої дитини в різних педагогічних ситуаціях; вміння ставити реальні цілі і відповідно їм організовувати навчання і життя дітей; вміння вимагати і довіряти; швидко орієнтуватися і переключати увагу; грати з дітьми, оцінювати ситуацію з різних сторін; з різноманіття педагогічних фактів виділити головне, в випадковому факті побачити істотне; в одній і тій же ситуації користуватися різноманіттям методів і прийомів, точно передавати свій настрій, почуття і думки словом, мімікою, рухами; вміння взаємодіяти.

Велика увага педагогічну техніку і її взаємозв'язку з майстерністю вчителя-вихователя приділяли відомі вітчизняні педагоги-майстри А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинський.

У педагогічній техніці основне місце займає техніка спілкування. Для вчителя спілкування - це вид професійної діяльності. Головні вміння вчителя повинні бути спрямовані на організацію діяльності дітей, їх спілкування між собою та з дорослими. Засобами педагогічного спілкування є слово, голос, інтонація, погляд, жест, посмішка, почуття і переживання. В умовах співпраці з дітьми вчитель повинен виконувати певні вимоги до організації процесу спілкування: довірливість, діалогічність, взаєморозуміння, реальний психологічний контакт, здатність відмовитися від впливу і перейти до взаємодії.Професійні етичні принципи в роботі вчителя | Класифікація педагогічних умінь.