Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

змочування

  1. Змочування і крайової кут
  2. Змочування поверхні і розтікання рідин

Силами взаємодії між молекулами можна пояснити таке явище як змочування або незмочування твердої поверхні рідиною. За кількістю фаз, що беруть участь в процесі, розрізняють два типи змочування:

1) іммерсійне змочування,має місце при повному зануренні твердого тіла в рідину; в такому випадку в змочуванні беруть участь дві фази: рідина і тверде тіло;

2) контактна змочування,протікає за участю трьох фаз: твердої, рідкої, газоподібної (наприклад, крапля рідини на твердій поверхні).

При нанесенні краплі рідини на тверду поверхню виникають сили притягання між молекулами рідини і твердого тіла. Якщо сили тяжіння між молекулами рідини і твердого тіла більше сили тяжіння між молекулами рідини, то крапля рідини розтечеться по поверхні, тобто рідина змочує поверхню твердого тіла. Якщо сили тяжіння між молекулами рідини більше, то рідина не змочує поверхню. Від ступеня змочування залежить форма краплі. Кут, який крапля утворює з поверхнею, називають кутом змочування або крайовим кутом (Рис.3).

Мал. 3. Крайові кути при змочуванні (а) і незмочуваність (б)

Вважається, що при смачиваемости цей кут - ? -острий (<900), При незмочуваність - тупий (> 900). Якщо поверхня змочується водою, то її називають гидрофильной. До речовин з гідрофільної поверхні відносяться речовини з сильним міжмолекулярним взаємодією, наприклад, алмаз, кварц, скло, целюлоза. Поверхні, що змочуються неполярними рідинами, називаються гідрофобними: парафіни, тальк, графіт, сірка.

Поверхні можна штучно надати властивість смачиваемости. Для цього додають ПАР. Якщо адсорбційна взаємодія між ПАР і несмачіваемих поверхнею досить міцно, то гідрофобна поверхня покривається мономолекулярним шаром молекул ПАР, гідрофільні кінці яких звернені до води.

 Процеси, що супроводжуються зниженням поверхневого натягу | Адсорбція на межі газовою або рідина-рідина