Головна

Процеси в обпаленої частини анода | Електрохімічне і хімічне окислення анода | Причини виділення натрію та інших металів на катоді | Безпека праці при обслуговуванні анодів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Частка падіння напруги від анодних ефектів

  1. II Виміряти середньоквадратичне значення змінної складової, середньоквадратичне діюче і амплітудне напруги після випрямляча для різних навантажень.
  2. II Виміряти середньоквадратичне значення змінної складової, середньоквадратичні діючі і амплітудне напруги після випрямляча для різних навантажень.
  3. III Дослідити вплив фільтра, що згладжує на форму випрямленої напруги.
  4. III. Головна причина передчасної старості, випадання і посивіння волосся: засіб збереження молодості і краси
  5. IV Дослідити вплив стабілізатора напруги на форму випрямленої напруги і визначити коефіцієнт стабілізації.
  6. Адекватні індикатори репродуктивних ефектів і ефектів, пов'язаних з розвитком організму.
  7. Аналітичне та графічне представлення синусоїдальних функцій напруги і струму

Величину падіння напруги від анодних ефектів ?UАЕ, В визначаємо за формулою:

 (36)

де UАЕ - Напруга в момент анодного ефекту, приймаємо 2 В;

n - Тривалість анодного ефекту, приймаємо 2 хв;

k - Частота анодного ефекту на добу, приймаємо 1;

1440 - число хвилин в добі.

В

Падіння напруги в електроліті,  Uел, В визначається за формулою Форсблома і Машовця:

 (37)

де I - сила струму, А;

р - питомий електроопір електроліту, так само 0,53 Ом * см;

l - межполюсние відстань, по практичним даним приймаємо 5,5 см;

Sа - площа анода, см2;

2 (La + Вa) - периметр анода, см.

В

1.3.4 Падіння напруги в ошиновке електролізера

Падіння напруги в ошиновке електролізера приймаємо на підставі вимірів на промислових електролізерах: ?UО = 0,3 У

Падіння напруги в общесерійной ошиновке

Падіння напруги в общесерійной ошиновке приймаємо на підставі практичних даних: ?UГО = 0,016 В

Дані розрахунків зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2 - Електричний баланс електролізера на силу струму 168,3 кА

Розміри в вольтах

 Найменування ділянок Ucp Up Uгр
Ер  1,500  1,500  1,500
UА  0,534  0,534  0,534
UП  0,308  0,308  0,308
UЕЛ  1,76  1,76  1,76
UАЕ  0,003  -  0,003
UО  0,300  0,300  0,300
UГО  0,016  -  -
 Разом:  4,421  4,402  4,405

1.4 Тепловий баланс електролізера

Нормальна робота електролізера можлива тільки при дотриманні теплового рівноваги, коли надходження та витрачання тепла в одиницю часу при сталому режимі електролізу стають рівними, тобто Qпр = Qрасх

Прихід тепла в електролізер здійснюється від проходження постійного електричного струму і від згоряння анодної маси.

Тепловий баланс складають стосовно певній температурі: навколишнього середовища або температурі протікання процесу. Зазвичай складають баланс при температурі 25 ° С.

У цьому випадку рівняння теплового балансу можна представити у вигляді:

Qел + Qан = QГ + Q Al + Qгаз + Qп, (38)

де Qел - прихід тепла від електроенергії;

Qан - прихід тепла від згоряння анода;

QГ - Витрата тепла на розкладання глинозему;

Q Al - Тепло, що буря з вилитим металом;

Qгаз - Тепло, що буря газами;

Qп - втрати тепла в навколишній простір.Вступ | Процеси в рідкому шарі анода