Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Зворотне титрування, метод заміщення

  1. B2 Методологічний цикл ІНСАРАГ
  2. G9 Навчання ПСО і методологія розвитку
  3. I. Лабораторні методи дослідження
  4. I. Методичні вказівки
  5. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  6. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  7. II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання

121 Азот з навішування органічної речовини масою 1,000 г за допомогою концентрованої сірчаної кислоти переведений в (NH4)2SO4. При кип'ятінні солі з концентрованою лугом виділився аміак поглинений 50,00 см3 0,1500 М (1/2 H2SO4). На зворотне титрування витрачено 12,00 см3 розчину 0,09980 М NaOH. Обчислити масову частку азоту в навішуванні.

122 Наважку карбонату натрію масою 0,1054 г обробили 25,00 см3 0,2000 М HCl; надлишок кислоти відтитрували 25,40 см3 0,1200 М NaOH. Обчислити масову частку Na2CO3.

123 Обчислити величину навішування хімічно чистого CaCO3, Якщо після обробки її 50,00 см3 0,2000 М розчину HCl. На титрування залишку кислоти витрачено 10,00 см3 розчину NaOH. Встановлено, що на титрування 25,00 см3 NaOH витрачається 24,00 см3 HCl.

124 Наважку 1,500 г технічного (NH4)2SO4 розчинили в мірній колбі місткістю 250,00 см3; 25,00 см3 цього розчину прокип'ятили з концентрованою лугом. При цьому виділився аміак поглинений 50,00 см3 0,1500 М (1/2 H2SO4). На зворотне титрування витрачено 25,00 см3 розчину 0,0970 М NaOH. Обчислити масову частку аміаку в навішуванні (NH4)2SO4.

125 Навішування 1,6160 г технічного сульфату амонію для визначення вмісту в ньому NH3 розчинена в мірній колбі на 250,0 см3. При кип'ятінні 25,00 см3 отриманого розчину з концентрацією NaOH виділився аміак поглинений 40,00 см3 0,1020 М (1/2 (NH4)2SO4), А надлишок кислоти відтитровані 0,0960 М. NaOH. На зворотне титрування витрачено 17,00 см3 NaOH. Обчислити% NH3 в технічному зразку.

126 Пробу масою 0,816 г, що містить диметилфталат (C6H4(COOCH3)2 (M = 194 г / моль) і неактивні компоненти, розклали кип'ятінням з 50,00 см3 0,1030 М NaOH. Після закінчення реакції на титрування надлишку гідроксиду натрію витратили 24,20 см3 0,164 М HCl. Розрахуйте процентний вміст диметилфталат в пробі.

127 Для визначення формальдегіду в препараті пестициду, помістили 2,7 г рідкої проби в колбу, що містить 50,0 см3 0,9960 M NaOH і 50,0 см3 перекису водню. Після протікання реакції

надлишок лугу відтитрували 23,30 см3 1,010 М (1/2 H2SO4). Розрахувати% вміст мурашиної кислоти в пробі.

128 1,210 г продажного KOH, що має домішка K2CO3, Розчинили у воді і розбавили до 500,0 см3. 50,00 см3 цього розчину обробили 40,00 см3 0,0530 М HCl і прокип'ятили до видалення CO2. На титрування надлишку кислоти витратили 4,74 см3 0,0498 М NaOH. Обчислити% зміст KOH в технічному зразку.

129 Пробу масою 14,35 г, що містить (NH4)2SO4, І неактивні компоненти, розчинили і розбавили до 200,0 см3 в мірній колбі. До 50,00 см3 розчину додали луг і виділився NH3 відігнали в 30 см3 0,0842 М HCl. На титрування надлишку HCl витрачено 10,0 см3 0,0880 М NaOH. Розрахувати масову частку (%) (NH4)2SO4 в пробі.

130 Для визначення Mg2+ його взяли в облогу у вигляді MgNH4PO4 осад розчинили в 50,00 см3 HCl. Надлишок кислоти відтитровані 15,5 см3 0,1010 М NaOH. Яка маса Mg2+, Якщо на титрування 20,00 см3 HCl витрачається 18,10 см3 лугу.

131 Наважку 1,53 г містить CaCO3 і інертні домішки, розчинили в 120 см3 0,2 М HCl і довели обсяг до 250,0 см3. Відібрали 50,00 см3 цього розчину і відтитрували надлишок кислоти 13,70 см3 0,0250 М KOH. Визначити масову частку% CaCO3 в зразку.

132 Для визначення змісту BaCl2 в зразку масою 1,1234 г, барій осадили у вигляді BaSO4, Для чого додали 25,00 см3 0,2000 М (1/2 H2SO4). Надлишок кислоти відтитрували. Було витрачено 3,25 см3 0,0500 М HCl. Визначити масову частку% барію в зразку.

133 Для визначення NH3 в солях амонію 0,3200 г зразка, що містить NH4Cl і інертні домішки розчинили у воді і до цього розчину додали 40,00 см3 0,09975 М NaOH. Надлишок лугу відтитрували 0,1015 М HCl. Було витрачено 7,5 см3 HCl. Визначити масову частку (%) аміаку в зразку.

134 Скільки грам вапняку, що містить 12% інертних домішок, було взято для аналізу, якщо після обробки навішування 50,00 см3 0,2000 М HCl на титрування надлишку кислоти витрачається 8,00 см3 NaOH. Відомо, що 25,00 см3 HCl реагують з 24,10 см3 NaOH.

135 0,8881 г органічної речовини обробили концентрованою H2SO4 і перевели азот в сульфат амонію, при кип'ятінні якого з концентрованим NaOH був отриманий аміак. що виділився NH3 був поглинений 50,00 см3 0,1200 М HCl. Скільки% азоту містить органічну речовину, якщо на титрування надлишку HCl витрачено 12,00 см3 0,0980 М KOH?

136 К аналізованого розчину хлориду амонію додали 25,00 см3 розчину NaOH з Т(NaOH) = 0,004500 г / см3. Потім шляхом кип'ятіння видалили з розчину аміак, а надлишок NaOH відтитрували 10,50 см3 розчину HCl з Т(HCl) = 0,00375 г / см3. Обчислити масу аміаку в уже згадуваному розчині.

137 Наважку азотної кислоти 1,0100 г перевели в розчин, що містить 25,00 см3 0,5020 М NaOH. Що залишився після реакції надлишок NaOH відтитрували 10,50 см3 0,1010 М HCl. Обчислити масову частку HNO3 в кислоті.

138 Пробу солі амонію 1,000 г обробили надлишком концентрованого NaOH. Що виділився аміак був поглинений 50,00 см3 1,0510 М HCl. Надлишок кислоти відтитрували 25,0 см3 розчину NaOH; ТNaOH = 0,042000 г / см3. Обчислити масову частку аміаку в пробі солі.

139 К навішуванні хімічно чистого Na3PO4 0,1000 г додали 50,00 см3 0,2000 М (1/2 H2SO4). На зворотне титрування надлишку кислоти з метиловим оранжевим витратили 15,00 см3 NaOH. Визначити молярну концентрацію розчину лугу.

140 Зразок сплаву, масою 1,500 г розчинили в концентрованій HCl. Цинк, що міститься в сплаві, взяли в облогу у вигляді ZnNH4PO4. Осад промили і розчинили в 50,00 см3 KOH, що має  = 0,001120 г / см3. Скільки% цинку в сплаві, якщо на титрування надлишку лугу витрачено 16,50 см3 HNO3. 10,00 см3 HNO3 реагують з 10,35 см3 розчину KOH.

141. Для аналізу взято 0,1254 г біхромату калію і розчинено. Виділений з йодиду калію йод, відтитровані 24,85 см3 0,09978 (Na2S2O3· 5H2O) обчислити масову частку (%) оксиду хрому (6) в зразку.

142. До 10,00 см3 сірководневої води додано 50,00 см3 розчину йоду, на титрування надлишку якого було потрібно для титрування 32,79 см3 розчину тіосульфату натрію. Обчислити% сірководню у воді, якщо поправочний коефіцієнт К = 1,1120 до 0,1 М (1/2 I2), А К = 0,9730 до 0,1 M. (Na2S2O3· 5 H2O).

143. Скільки відсотків нітриту натрію містить технічний зразок, якщо після розчинення 1,3074 г цього зразка в 500,0 см3 на титрування 25,00 см3 0,09815 (1/5 KMnO4) 35,11 см3 цього розчину.

144. Скільки відсотків FeC2O4 містить зразок, якщо навішування його дорівнює 0,2596 г і на окислення його витрачається 44,77 см3 розчину KMnO4, Для якого K = 1,156; С (1/5 KMnO4) = 0,1 моль / см3.

145. Скільки відсотків сурми містить сплав, якщо навішування його 1,000 г після розчинення відтитровані 42,50 см3 розчину KMnO4 c  = 0,006124 г / дм3

146. Скільки відсотків Fe2O3 містить зразок, якщо його навішування 0,1700 г після розчинення і відновлення заліза відтитровані 38,4 см3 розчину KMnO4 c  = 0,0001100 г / см3.

147. Для визначення масової частки изопропанола в технічному продукті навішення його 1,5000 г обробили 50,00 см3 1,000 М (1/6 K2Cr2O7) В розчині H2SO4 протягом 30 хвилин. Потім обсяг розчину довели до 500,0 см3, Відібрали 25,00 см3 і визначили в ньому Іодометріческій надлишок K2Cr2O7: Додали KI, витримали 10 хв, що виділився йод відтитрували 0,1000 М Na2S2O3 в присутності крохмалю. На титрування витрачено 12,45 см3 Na2S2O3. При взаємодії изопропанола з K2Cr2O7 спирт окислюється до ацетону по реакції:

Визначити масову частку изопропанола.

148. Для визначення домішки етанолу в ефірі його відігнали з навішування ефіру 3,5000 р Отриманий дистилят обробили 10,00 см3 0,2000 М (1/6 K2Cr2O7) В сірчанокислої середовищі при нагріванні. Після охолодження і розведення водою до розчину додали 5 мл 10% -ного розчину KI, що виділився йод відтитрували 0,1 М Na2S2O3, На титрування витрачено 14,85 см3. Визначити масову частку етанолу. При взаємодії етанолу з K2Cr2O7 він окислюється до оцтової кислоти.

149. Навішування 1,150 г H2O2 розбавлена ??в мірній колбі на 250 см3. На титрування 25,00 см3 цього розчину витрачається 30,25 см3 розчину перманганату калію  = 0,0004542 г / см3. Скільки% активного кисню містить зразок перекису?

150. Навішування 0,0921 г хромотроповой ангідриду розчинена, оброблена KI і HCl і відтитровані 23,75 см3 розчину тіосульфату  = 0,01354. Скільки% CrO3 містив зразок?

151. Скільки Na2S міститься в досліджуваному зразку, якщо була взята навішування 0,9282 г зразка і розчинена в 250 см3. До 25 см3 отриманого розчину додали 40 см3 0,1011 М (1/2 I2), Надлишок якого був відтитровані 24,4 см3 0,1038 М (Na2S2O3).

152. 1,2116 р белільной вапна розчинено в колбі на 250 см3 і оброблено KI в кислому середовищі. На титрування виділився йоду з 25,00 см3 розчину вапна витрачено 23,50 см3 0,1036 М (Na2S2O3) Визначити% хлору в белільной вапна.

153. Наважку сплаву міді масою 2,536 г. розчинили в азотній кислоті. Розчин довели до мітки в мірній колбі 200,0 см3, Відібрала 15,00 см3 цього розчину, додали надлишок KI, а виділився відтитрували 0,049 М (Na2S2O3· 5H2O) концентрація якого визначалося окремо. На титрування пішло 8,7 см3 тіосульфату натрію. Визначити масову частку міді в сплаві.

154. Для аналізу стали на вміст марганцю, розчинили 0,3510 р зразка. Марганець окислен до HMnO4, На титрування якої витрачено 8,43 см3 К = 1,004 до 0,03 (1/2 Na3AsO3). Скільки% марганцю містив зразок стали.

155. Для визначення концентрації розчину арсенита натрію взяли 0,1182 г стандартного зразка стали, з масовою часткою марганцю 0,84%. Після відповідної обробки, в результаті якої Mn2+ перетворився в MnO-4. На титрування отриманої HMnO4, Витратили 22,27 см3 розчину арсенита натрію. Чому дорівнює титр арсенита натрію по марганцю.

156. Для визначення вмісту олова в сплавах його перетворюють в SnSO4, Який титрують робочим розчином йоду без доступу повітря. Визначити зміст олова в бронзі, якщо навішування бронзи 0,9122 г обсяг розчину йоду, який пішов на титрування - 15,73 см3; 0,03523 М (1/2 I2).

157. Знайти масову частку сульфіту натрію Na2SO3 в зразку, якщо 0,7346 г його було розчинено в колбі на 100,0 см3. Отриманим розчином титруються 20,00 см3 0,0544 М (1/2 I2), При цьому витрачається 23,15 см3 аналізованого розчину.

158. До 25 см3 розчину H2O2 додали 50,00 см3 0,01960 М (1/2 I2). Надлишок йоду, який не набув реакцію, відтитрували 0,02040 М (Na2S2O3), Якого пішло 11,00 см3. Скільки перекису водню містив 1 дм3 вихідного розчину.

159. Для визначення свинцю навішування руди 5,000 г була розчинена в кислоті, свинець був обложений у вигляді PbCrO4, Осад відфільтрований, промитий і розчинений в суміші HCl і KI. Виділився при цій реакції йод відтитрували 0,5000 М (Na2S2O3· 5H2O), було витрачено 42,00 см3 титранту. Скільки% свинцю в руді?

160. Визначити масу салицилата натрію (C7H5O3Na), якщо його розчинили в мірній колбі на 100,0 см3, Відібрали піпеткою 20,00 см3, Додали 25,00 см3 суміші 0,1 М (1/6 KBrO3), 1 г KBr і 4М HCl. Після перемішування дають постояти, вносять 1 г KI і 2-3 см3 хлороформу. Що виділився йод відтитрували 0,1000 М (Na2S2O3), Якого пішло на титрування 20,53 см3.

161. Концентрація робочого розчину ЕДТА була встановлена ??за розчином, який містить в 1,00 дм3 25,00 г залізо квасцов. На титрування 10,00 см3 цього розчину витрачено 12,50 см3 ЕДТА. Розрахувати молярну концентрацію розчину ЕДТА.

162. Розрахувати концентрацію магнію в воді (в ммоль / дм3), Якщо при титруванні 200,0 см3 води ЕДТА при рН = 9,7 з хромогеном чорним Т до синього забарвлення витрачено 25,15 см3 0,01512 М розчину.

163. Досліджуваний розчин хлориду нікелю розбавлений до 250,0 см3. До 25,00 см3 цього розчину додано 15,00 см3 0,0150 М ЕДТА, надлишок якого відтитрували 5,60 см3 0,015 М MgSO4. Розрахувати масу нікелю в досліджуваному розчині.

164. Молібдат-іон осадили у вигляді CaMoO4. В осаді відтитрували кальцій 12,50 см3 0,0450 М ЕДТА. Розрахувати масу MoO42 в розчині.

165. На титрування при рН = 2 розчину нітрату торію в присутності пірокатехіновой фіолетового витрачено 15,20 см3 0,025 М ЕДТА. Розрахувати масу торію в розчині.

166. Розчин ЕДТА приготували розчиненням 10,00 г чистого етилендіамінтетраоцтової кислоти в невеликому обсязі їдкого натру і розбавленому точно до 500,0 см3 розрахувати для цього розчину: молярна концентрація; титр по кальцію, в мг / см3; титр по карбонату магнію, в мг / см3.

167. 3,85 г очищеного Na2H2Y · 2H2O розчинили в колбі на 500,0 см3. Розрахуйте молярну концентрацію і титр по Ca2+ цього розчину. Скільки цього розчину піде на титрування 50 мл води, що має загальну жорсткість 3,2 ммоль / дм3

168. Розрахувати масу алюмінію в розчині за наступними даними: до розчину додали 25,00 см3 0,040 М ЕДТА, надлишок якого був відтитровані 5,00 см3 0,0350 М розчину сульфату цинку.

169. Наважку нітрату ртуті (2), що дорівнює 0,6865 г розчинили в 250,0 см3 води. На титрування 25,00 см3 цього розчину в присутності індикатора еріохрома чорного Т витрачено 8,50 см3 0,0220 М розчину ЕДТА. Розрахувати масову частку нітрату ртуті в досліджуваному зразку солі.

170. Визначити зміст NaF (в г / дм3) В електроліті, якщо до 10,00 см3 електроліту додано 20,00 см3 0,0500 М розчину CaCl2, Надлишок якого відтитровані 2,50 см3 розчину комплексона III, з титром по фториду натрію 0,0042 г / см3.

171. 50,00 см3 мінеральної води, що містить CaCO3 і Mg CO3, Відтитрували 0,0457 М (1/2 ЕДТА). У присутності хромогену чорного було витрачено 7,50 см3 комплексона, а в присутності мурексиду - 3,20 см3. Визначити загальну жорсткість води (в ммоль / дм3), А також зміст (в г / дм3) Солей в цій воді.

172. На титрування 50 см3 розчину, що містить Fe2+, Fe3+, Треба було 13,70 см3 0,0120 М ЕДТА при рН = 2 і 29,60 мл при рН = 6. Висловити концентрацію кожного з розчинених речовин в мг / см3.

173. Титр розчину ЕДТА по MgO дорівнює 2,34 ? 10-3 мг / см3. Розрахуйте молярність цього розчину, нормальність і титр по Fe2O3. Скільки цього розчину піде на титрування 25,00 мл води, що має загальну жорсткість 4,85 ммоль / дм3.

174. Визначити жорсткість води, якщо до 50,00 см3 води додано 25,00 см3 0,0500 М комплексона III. Надлишок комплексона відтитровані 20,50 см3 0,0500 М MgSO4

175. Визначити нормальність розчину сірчаної кислоти, якщо до 10 см3 розчину її доданий надлишок 0,2000 М (1/2 BaCl2), осад відфільтрований, промитий. До осадку додано 50,00 см3 0,0500 М (1/2 комплексон III), надлишок останнього відтитровані 20,50 см3 0,0450 М розчину MgSO4.

176. Визначити масову частку Na2CO3 в зразку з масою 0,2458 г Після розчинення наважки до розчину додано 20,00 см3 0,0450 М MgSO4, Надлишок якого відтитровані 15,00 см3 комплексона III. (1 см3 MgSO4 еквівалентний 1,25 см3 комплексона III).

177. Визначити зміст Na2SO4· H2O (в г / дм3) В електроліті, якщо до 10,00 см3 цього розчину додано 50,00 см3 0,1 М (1/2 Pb (NO3)2), Надлишок нітрату свинцю відтитровані 10,00 см3 0,0900 н. розчину комплексона III.

178. Визначити масову зміст пірофосфату натрію, якщо після розчинення наважки 0,1000 р додано 25,00 см3 0,1105 М (1/2 ZnSO4). Розчин нейтралізований, осад відфільтрований, надлишок сульфату цинку відтитровані 10,00 см3 0,09875 М розчину комплексона III.

179. Визначте масову частку (NH4)2C2O4· H2O, якщо після розчинення наважки 0,2224 г до розчину додано 25,00 мл 0,1112 м (1/2 CaCl2), Надлишок солі Ca2+ відтитровані 18,50 см3 комплексона з титром по кальцію 0,002004 г / см3

180. До 10,00 см3 розчину, що містить піридин, додали спиртовий розчин CdCl2. Випав осад Cd (C5H5N)2Cl2 відфільтрували, розчинили і відтитрували 15,25 см3 0,0100 М ЕДТА з еріохромом чорним Т в аміачному буферному розчині. Розрахуйте концентрацію (г / дм3) Піридину у вихідному розчині. Молекулярна маса пиридина 79,00 г / моль.

181. Розчин NH4CNS стандартизованих за розчином AgNO3, Який був отриманий розчиненням 0,1030 г х. ч. AgNO3 в довільному обсязі. На титрування витрачено 27,50 см3 розчину роданида амонію. Розрахувати скільки роданида амонію міститься в 500 см3 розчину.

182. Розрахуйте масові частки (%) NaCl і КCl в зразку, якщо після розчинення наважки масою 0,1526 г на титрування отриманого розчину витрачено 25,00 см3 0,1000 М розчину нітрату срібла.

183. Розрахуйте масову частку (%) KBr в зразку. Наважку технічного броміду калію масою 1,255 г розчинили в мірній колбі місткістю 250,0 см3; до 15,00 см3 цього розчину додали 25,00 см3 0,0500 н. розчину нітрату ртуті (1). Надлишок нітрату ртуті (1) відтитрували 0,0500 М розчином хлориду натрію, витративши 15,00 см3

184. Розрахуйте масову частку (%) брому в з'єднанні. Наважку зразка масою 0,7589 г обробили ЕТАНОЛЬНІЙ розчином KOH і провели омилення, розчин підкислити і розбавили до 250,0 см3. отриманий розчин об'ємом 10,00 см3 відтитрували 6,80 см3 0,0550 М Hg2(NO3)2. На титрування індикатора Fe (SCN)n(3n) в контрольному досліді витрачено 0,55 см3 Hg2(NO3)2.

185. Яке речовини NaCl або KCl було взято для аналізу, якщо на титрування 0,2542 г його було витрачено 30,86 см3 0,1105 М AgNO3.

186. Розрахуйте масу наважки хлориду барію, що міститься в 200 см3 цього розчину, якщо після додавання до 20,00 см3 його 35,00 см3 0,1105 М AgNO3. на зворотне титрування надлишку нітрату срібла витрачено 20,50 см3 0,1015 М розчину роданида амонію.

187. Розрахуйте масу наважки сплаву, що містить 40% срібла, якщо після розчинення сплаву додали 25,25 см3 0,1575 М NH4SCN і надлишок його відтитрували 20,00 см3 0,1000 М AgNO3.

188. Скільки грам кальцію міститься в 250 см3 розчину CaCl2, Якщо після додавання до 25 см3 цього розчину 40 см3 0,1000 М (1/2 (NH4)2C2O4) І відділення утвореного осаду CaC2O4 на титрування яке не увійшло до реакцію (NH4)2C2O4 витрачено 15,00 см3 0,02000 M. (1/5 KMnO4)?

189. Скільки см3 0,2500 М (NH4)2C2O4 потрібно для осадження кальцію з розчину, отриманого при розчиненні 0,7000 г крейди, який містить 6% домішок.

190. Для осадження срібла з 100,0 см3 розчину, що містить 0,3398 г AgNO3, Витрачено 17,00 см3 0,1000 М HCl. Обчислити кількість срібла, який залишився без обложеним і помилку при аналізі (%).

191. Фторид-іон, що міститься в пробі пестициду масою 0,5100 г після відповідної обробки проби взяли в облогу у вигляді PbClF. Осад розчинили в 5% азотній кислоті і взяли в облогу хлорид-іон додаванням 50,00 см3 0,2000 М AgNO3. Осад AgCl покрили шаром нитробензола і надлишок Ag+ відтитрували, витративши 7,42 см3 0,1760 М NH4CNS. Розрахувати% вміст фторид - іона в пробі.

192. Для визначення фторид-іона в салаті 50,00 г його висушили і прожарили з CaO. Утворився CaF2 розклали кислотою в присутності SiO2 і отриманий газ SiF4 відігнали на титрування F- по реакції:

,

витративши 7,62 см3 0,00893 М (1/4 Th (NO3)4). Скільки% фториду в пробі?

193. Після розчинення і відповідної обробки 0,9860 г добрива отримали водний розчин, що містить HPO42, Який кількісно обложили додаванням 40,00 см3 0,2040 М AgNO3. На титрування надлишку срібла після відділення осаду потрібно 8,72 см3 0,1170 М KCNS. Розрахувати% P2O5 в пробі.

194. 7,5 м проби, що містить суміш йодиду і хлориду барію і інертні домішки розчинили і розбавили до 250,0 см3, Відібрали 50,00 см3 розчину і відтитрували розчином 0,08470 М AgNO3 з індикатором еозином, який адсорбується тільки після осадження йодид-іона. На титрування витратили 38,30 см3 нітрату срібла. Другу аліквоту, об'ємом 25,00 см3, Відтитрували з бромфенолового синім, який змінює забарвлення, після осадження іонів хлору і йоду. На титрування пішло 41,20 см3 AgNO3. Скільки% BaCl2 і BaI2 у вихідній пробі.

195. До розчину, отриманого при обробці кислотою 0,2130 г сплаву, який містить цинк, додали 40,00 см3 0,09320 М (1/3 K4[Fe (CN)6]). осад K2Zn3[Fe (CN)6]3, Розчин, що містить надлишок K4[Fe (CN)6] Відтитрували, витративши 4,44 см3 0,1060 М (1/2 Zn2+) В присутності дифениламина як індикатор. Скільки% Zn в сплаві?

196. Для досягнення кінцевої точки титрування за методом Мора 0,2240 г проби, що містить тільки BaCl2 і KBr, треба було 19,70 см3 0,1000 М AgNO3. Розрахувати% вміст кожного компонента в пробі.

197. Розчин Na2S стандартизований титруванням розчину реагенту, приготованого розчиненням 0,2130 г чистого цинку в кислоті з наступною нейтралізацією. На титрування Zn2+ пішло 36,30 см3 розчину сульфіду натрію. Розрахувати с (fекв.Na2S) і .

198. Для визначення йоду у водоростях з навішування 0,5750 г після відповідної обробки проби взяли в облогу йод у вигляді PbI2. Осад розчинили і взяли в облогу йодид-іон додаванням 25,00 см3 0,2000 М Hg2(NO3)2, Надлишок Hg22+ відтитрували, витративши 3,7 см3 0,1250 М NH4CNS. Розрахувати% I- в пробі.

199. Формальдегід з 5,00 г протрави для насіння відігнали з водяною парою, і зібрали в колбу ємністю 500,0 см3 . Аліквоту 25,00 см3 обробили 30,00 см3 0,121 М KCN для перетворення CH2O в ціангідрін калію:

надлишок KCN видалили додаванням 40,00 см3 0,1000 М AgNO3 на титрування надлишку Ag+ в фільтраті знадобилося 16,10 см3 0,1340 М NH4CNS. Розрахувати% CH2O в пробі.

200. Для визначення Ca2+ 0,5864 г зразка розчинили і взяли в облогу кальцій у вигляді CaF2 додаванням 20,00 см3 0,4000 М HF. надлишок F- був відтитровані розчином 0,0500 М Al2(SO4)3. На титрування надлишку фторид-іона витрачено 12,70 см3 сульфату алюмінію. Визначити% Ca в зразку.

 Розрахувати титри наступних розчинів | Інструкція: вибрати одну правильну відповідь.