Головна

Алюминий тотығын күйежентектелу әдісімен өндірудің физика - химиялық негіздері | Бокситті шикіқұрамды дайындау | Күйежентекті ерітінділеу | Алюминат ерітінділерінен кремниді ажырату | Алюминат ерітінділерін карбондау | Күйдіру жектектеу әдісі арқылы нефелиндерден алюминий тотығын, сода өнімдерін және цемент алу тәсілдері | Алюминиді электролиттік әдіспен алудың теориялық негіздері | Электролиттің құрамы | Криолит-алюминий тотығы балқымаларын электролиздеу кезіндегі ток пен энергияның шығымдары | Павлодар алюминий заводының алюминий тотығы өндірісі технологиясының сұлбасы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Ызыл шламды қоюландыру және жуу

  1. D) изоморфты және аморфты
  2. Азақстан Ұлттық банкінің өкілеттілігі және құқықтары
  3. Азақстан Ұлттық Банкінің міндеттері мен функциялары және оларды Агенттікпен бөлісуі.
  4. Азақстандағы бокситтың және алюминий тотығын өндіретін басқа шикізатардың қорлары
  5. Айналма қисықтардың негізгі элементтерінің есебі және оларды бөлу.
  6. Аналогтық коммутацияланған және бөлініп алынған желілер
  7. Басқарылушы жүйелердің математикалық модельдерін алу жолдары мен ЭЕМ алгоритмдарын құру және басқару

Қызыл шламды қоюландыру және жуу үшін екі түрлі қондырғы қолданылады:

1) диаметірі 40м, сыйымдылығы V-7750м3, ал шөгу алаңы

Sшөккен - 1250м2 тең болатын, бір ярусты қойылтқыш;

2) диаметірі 20м, сыйымдылығы V-3240м3, ал шөгу алаңы

Sшөккен - 1570м2тең болатын бес ярусты қойылтқыш.

Сурет 5.5 - Диаметірі 40 м қойылтқыш

Сурет 5.6 - Диаметірі 20 м бес ярусты қойылтқыш

Қойылтқыштың ағызындысы бұлғауышқа құйылып содан кейін сорғыштармен сүзілуге жіберіледі. Қоюлануға түскен шлам қойылтқыштың астыңғы жағынан алынып,жууға жіберіледі. Шламның сұйық фазасымен ірі қатты фазаларының қатынасы шамамен 2,6-3,0 сандарының арасына сәйкес келеді,яғни (с:қ=2,6-3,0).

Қызыл шламды жуу технологиясының жүйесі қарама - қарсы, төрт рет қайталанып жууға икемделіп орналастырған, оның себебі неғұрлым қызыл шламды сапалы жуып, құрамындағы сілтімен, алюминий тотығын Байер тізбегінде алып қалуда. Шлам бастапқы жуғыш қондырғысына, ал ыстық су соңғы қондырғыға жіберіледі. Жуылып болғанан кейін шлам соңғы жуғыш қондырғылардың астыңғы тетігінен сүзілу бөлікшесіне жіберіледі, (с:қ=2,8-3,2 сан аралығында, ал сілтінің қалдығы шамамен Na2O-25г/л). Бастапқы жуғыш қондырғылардың ағындысы пісірілген қойыртпақты сулату үшін ерітінділеу бөлікшесіне жіберіледі. Қойылтқыш және жуғыш қондырғыларынан ағындыларының сапасын арттыру үшін олардың құрамына синтетикалық флокулянт Алклар -600 қосып отырады.

Қызыл шламды қоюландыру бөлікшесі қойылтқышқа келіп түсетін қойыртпақты қою-қатты (қызыл шлам) және сұйық (алюминат ерітіндісі) фазаларына бөліп, құрамындағы қатты заттары 0,3 қг/л аспайтын және қойытылған шламның с:қ=2,8-3,0 сан аралығында болатын мөлдірленген алюминат ерітіндісін алуға арналған.

Қойылтқыштың технологиялық параметрлары төмендегідей:

1) қойыртқышқа келіп түсетін қойыртпақтың сілтілік концентрациясы шамамен Na2O=105-130 г/л аралығында;

2) қойыртқыштың шламының с:қ=2,8-3,0 сандарына тең;

3) қойыртқыштың ағызындысының температурасы 98-100 оС шамасында;

4) қойыртқыштың ағызындысының құрамындағы қатты заттардың мөлшері 0,3 қг/л көп емес болуы керек.

Енді қызыл шламды қоюландырғанда әсер ететін факторларға тоқталып өтейік.Бокситті ұнтақтау және темір құмдарынан ажырату | Бокситтің химиялық құрамы мен оның ұнтағының деңгейі