Головна

Тема 7. Електрохімічні методи аналізів | ТЕМА 1. | ТЕМА 3. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. Теоретичні основи АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

  1. A Теоретичні основи формоутворення.
  2. I рівень. теоретичні відомості
  3. I. Основи теорії корозії металів.
  4. I. Теоретичні основи ціни і ціноутворення
  5. II. Застосування аналітичної техніки до дослідження психічних утворень
  6. II.1. основи державності

Тема 1. Динамічна рівновага в гомогенних середовищах.

Розчини електролітів. Теорія електролітичноїдисоціації. Ступінь дисоціації, її залежність від різних факторів. Сильні і слабкі електроліти.

Залежність між ступенем дисоціації і концентрацією сильних електролітів. Межі застосування закону діючих мас.

Основи теорії сильних електролітів. Стан сильних електролітів в розчинах.

Іонний добуток води. Водневий і гідроксильний показники.

Буферні розчини, їх склад і механізм дії. pH буферних розчинів.

Теоретичні основи гідролеза. Ступінь гідролізу, фактори, які впливають на неї. Константа гідролізу. Гідроліз солей багатовалентних підстав і многоосновних кислот.

ЛІТЕРАТУРА: [1], гл. 111, # 14 - 23, гл. V, # 47, 48, 49;

[6], гл. 1, # 4 - 14, 16 - 20.

Тема 2. Динамічна рівновага в гетерогенних системах.

Теоретичні основи осадження малорозчинних сполук.

Правило твори розчинності і його використання в практиці хімічного аналізу. Фактори, що впливають на розчинність опадів: сольовий ефект, присутність однойменних іонів, окислювально - відновні процеси та ін. Використання осадження для поділу і виявлення різних з'єднань.

ЛІТЕРАТУРА: [1] гл. IV, # 30 - 36;

[6], гл. I, # 24 - 27.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | РОЗДІЛ II. ОСНОВИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ.