На головну

Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. | Канонічне рівняння прямої на площині. | Параметричні рівняння прямої на площині. | Нормальне рівняння прямої. | Зв'язок між декартовими та полярними координатами | окружність | канонічне рівняння | Рівняння в параметричної формі | парабола | Векторне параметричне рівняння прямої |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Взаємне розташування площин.

  1. Взаємний вплив звуків і сприйняття мови
  2. Взаємне розташування двох прямих на площині
  3. Взаємне розташування двох прямих на площині.
  4. Взаємне розташування площин у просторі
  5. Взаємне розташування прямої та площини
  6. Взаємне розміщення прямих у просторі

Дві площини в просторі можуть збігатися. У цьому випадку вони мають, принаймні, три спільні точки.

Дві площини в просторі можуть перетинатися. Перетином двох площин є пряма лінія, що встановлюється аксіомою: якщо дві площини мають спільну точку, то вони мають загальну пряму, на якій лежать всі загальні точки цих площин.

В цьому випадку виникає поняття кута між пересічними площинами. Окремий інтерес представляє випадок, коли кут між площинами дорівнює дев'яноста градусів. Такі площині називають перпендикулярними.

Нарешті, дві площини в просторі можуть бути паралельними, тобто, не мати спільних точок.

Визначення.

Кут між двома пересічними по прямій c площинами и - Це кут між двома пересічними прямими a и b, За якими площині и  перетинаються з площиною  , Перпендикулярної до прямої c.

косинус кута між пересічними площинами и  знаходиться за формулою  , де и  - Нормальні вектори площин и  відповідно. тоді кут між пересічними площинами обчислюється як .

8. Пряма в просторі. Рівняння прямої.

Взагалі, пряма лінія цілком належить деякій площині в просторі. Це твердження випливає з аксіом:

  • через дві точки проходить єдина пряма;
  • якщо дві точки прямої лежать в деякій площині, то всі точки прямої лежать в цій площині.

 Відстань від точки до площини | Рівняння прямої в просторі - це рівняння двох пересічних площин.