На головну

Розробники систем УБТ типу Інтернет-Клієнт | Розробники систем УБТ типу Телефон-Клієнт | Системи УБТ Інтернет Клієнт для фізичних осіб | Економічна сутність комплексу задач | Основні функції системи СПЕД | Статистика платежів | Порядок отримання ключового комплекту для доступу до СПЕД | Порядок генерації ключів | Технологія збору, передачі, обробки та видачі інформації | Конфігурація комп'ютера користувача |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Банківська ПО

  1. Quot; HOME BANKING "- БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА ДОМУ І НА ЇХ РОБОЧОМУ МІСЦІ
  2. БАНКІВСЬКА СПРАВА
  3. Банківська справа
  4. Банківська справа
  5. Банківська справа
  6. БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

1.ЦФТ-Банк

2.ЦФТ-Платформа розвитку

3.ЦФТ-Навігатор

Систему "ЦФТ-Банк Object" взяли тут "на озброєння" в 1998 році. У той час банк вийшов на такі обсяги інформації, які стало неможливо переробляти з допомогою попередніх систем. Вирішуючи цю проблему, "CFT-Bank Object", розроблена російською компанією "Центр фінансових технологій", дозволила створити єдину технологічну платформу банку.

Зокрема, вона забезпечує інтегрований доступ філій (в тому числі географічно віддалених) до даних, що зберігаються на сервері головного офісу. Система підтримує велику кількість банківських продуктів, дозволяє накопичувати і систематизувати дані про клієнтів для подальшого всебічного аналізу. Програма побудована на основі систем управління базами даних "Oracle", найбільш поширених в секторі управління промисловими підприємствами. "CFT-Bank Object", до речі, визнана лідером за кількістю установок банківських систем на "Oracle» в Росії.

«ЦФТ-Банк»- Об'єктно-орієнтована банківська система на основі СУБД Oracle.

Система є лідером російського IT-ринку за всіма основними показниками:

§ кількості інсталяцій банківських систем на основі СУБД Oracle

§ кількості одночасно працюючих користувачів в системі

§ обсягами транзакцій, які виконуються в системі протягом операційного дня

§ кращому співвідношенню ціна-якість у своєму класі


 «ЦФТ-Банк» забезпечує створення єдиної технологічної платформи банку:

v інтегрований доступ до функцій різних бек-офісів (в тому числі, регіонально розподілених)

v можливість централізації всіх бек-офісних функцій

v єдині і інтегровані канали продажів (філії, відділення, пункти самообслуговування, Інтернет, мобільні телефони і т.д.)

v централізацію даних про клієнтів з можливістю всебічного аналізу.

Система забезпечує мінімізацію питомих витрат банку на підтримку і розвиток інформаційних систем за рахунок максимального використання економії на масштабах.

Банківський інформаційний комплекс ЦФТ-Банк відрізняють:

O Відкритість рішення, наявність вбудованих засобів швидкої розробки бізнес-додатків.В основі ЦФТ-Банк лежить концепція безперервного розвитку і гнучкого нарощування можливостей. Це властивість системи забезпечує банку істотне скорочення термінів виведення на ринок нових фінансових інструментів.

O Безпрецедентна гнучкість системи.Банк вільний вибудовувати свою лінійку банківських послуг, відштовхуючись виключно від потреб розвитку свого бізнесу, що динамічно мінливих вимог регулюючих органів і т.д.

O Інтуїтивний інтерфейс, що дозволяє фахівцям банку створювати і налаштовувати фінансові продукти за допомогою простих користувальницьких операцій.Налаштування фінансових продуктів в АБС може проводитися профільними фахівцями, а не системними адміністраторами служби IT.

O Широкі можливості інтеграції з зовнішніми системами.Комплексом забезпечується можливість обміну даними з будь-якої зовнішньої інформаційної системою або процессингом, що володіють функціями експорту - імпорту даних.

O Потужність і відмовостійкість промислової платформи (СУБД Oracle), що лежить в основі системи.ЦФТ-Банк дозволяє обробляти сотні тисяч документів в день в режимі безперебійної роботи.

Інвестиції в технологічне «переозброєння» банку на основі програмного комплексу ЦФТ - Банк (Платформа розвитку на базі Oracle) дозволяють вирішити такі стратегічні завдання як:

· Організація обслуговування клієнтів в режимі 24x7 (24 години 7 днів на тиждень) з використанням сучасних каналів зв'язку;

· Ефективне забезпечення існуючих і підтримка нових напрямків бізнесу банку, включаючи іпотечне, споживче, факторингове кредитування;

· Створення єдиного інформаційного простору банку і стандартизація доступу до фінансової інформації з метою забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень;

· Створення єдиного середовища фінансового документообігу банку;

· Виконання банківських операцій в суворій відповідності до облікової політики та технологією роботи банку.

Завдяки вбудованим засобам адміністрування і об'єктно-орієнтованої технології побудови система дозволяє легко проводити і оперативно змінювати налаштування бізнес-процесів. Такий підхід суттєво знижує залежність банку від фірми-розробника.

Глобальним конкурентною перевагою банку, що використовує в якості базової АБС комплекс "ЦФТ-Банк", є можливість швидкого реагування на ринкову кон'юнктуру і розвиток відповідно до неї лінійки фінансових послуг.

особливості архітектури

Основа концепції ЦФТ-Банк (Платформа розвитку на базі Oracle) в поділі системи на два рівня - прикладну частину і системне ядро. Системне ядро ??спроектовано таким чином, що весь банківський функціонал реалізується засобами адміністрування. Фахівці банку отримують можливість програмувати, оперативно змінюючи налаштування системи або самостійно конструюючи нові модулі АБС з використанням готових об'єктів комплексу. Це дозволяє швидко реагувати на нові вимоги Регулюючих Органів і ефективно розвивати систему відповідно до розширення бізнесу банку.


Прикладна частина є «продукто- орієнтованої», тобто бізнес-логіка комплексу описана за допомогою виділення типів банківських послуг і потім їх детального опису. Це забезпечує можливість високої функціональної інтеграції в програмному забезпеченні за рахунок виділення і об'єднання типів операцій всіх користувачів системи на основі існуючої бізнес-моделі банку. Завдяки цьому банк має можливість оптимально налаштувати функціонал АБС і робочі місця користувачів.

Програмний комплекс ЦФТ-Банк побудований на високопродуктивної промислової платформі Oracle і дозволяє підтримувати обсяг транзакцій, достатній для ефективної роботи банку міжнародного масштабу

Система складається з наступних модулів: Головна бухгалтерська книга, Файл інформації про клієнтів, Адміністрування, Операційна робота, Консолідована бухгалтерська звітність, Вклади, Кредити, Міжбанківський і межфіліальних обмін, Готівково-грошовий обіг, Дилінг, Торговельні операції, Цінні папери, Власне господарство, Аналіз прибутковості клієнтів.

«ЦФТ-Банк» налічує понад 250-ти інсталяцій в найбільших банках Росії, серед яких: Ощадний банк РФ, «Уралсиб», «Зовнішекономбанк», «Уралтрансбанк», «Петрокоммерц», «Славінвеcтбанк», «Русский Банкірський Дім», « Уралпромстройбанк »,« Новосібірсквнешторгбанк »,« Сібакадембанк »,« Далькомбанк »,« Міський іпотечний банк ».

«ЦФТ-Банк» (Платформа розвитку на базі Oracle) атестований Ощадбанком Росії і використовується для побудови інтегрованого рішення на рівні територіальних управлінь банку.

 ПО клієнта | Можливості швидкої розробки банківських продуктів