На головну

Забезпечення безпеки автоматизованих систем дистанційного (віддаленого) управління рахунком | Оцінка ринку технологій віддаленого банківського обслуговування | Розробники систем УБТ типу Банк-Клієнт | Розробники систем УБТ типу Інтернет-Клієнт | Розробники систем УБТ типу Телефон-Клієнт | Системи УБТ Інтернет Клієнт для фізичних осіб | Економічна сутність комплексу задач | Основні функції системи СПЕД | Статистика платежів | Порядок отримання ключового комплекту для доступу до СПЕД |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Технологія збору, передачі, обробки та видачі інформації

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Збір вихідної інформації
  3. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  4. II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії
  5. IV. Умови і порядок обробки персональних даних, необхідних у зв'язку з наданням державних послуг і виконанням державних функцій
  6. SCADA-ж?йесі діспетчерлік ба?илау мен алиста?и таратуши технологіяли? процесстерді ба?илау
  7. V. Порядок обробки персональних даних в автоматизованих інформаційних системах

Основна операція АРМа «Робоче місце клієнта» - підготовка документів та передача їх в Банк. Розглянемо послідовність дій оператора по створенню і відправці документа в Банк на прикладі платіжного доручення.

1. Вибрати в меню «Платіжне доручення»;

2. Для створення нового документа слід натиснути на панелі інструментів кнопку «Новий»;

3. Заповнює всі поля платіжного доручення. Якщо поле документа пов'язано з довідником, то буде надана можливість вибору значення;

4. Після того, як документ сформований, його слід передати Банку. Для цього його треба спочатку підписати. Вибрати з меню пункт «Підписати»;

5. Коли на документ поставлені всі необхідні підписи, слід змінити його статус на значення «У пошті», для того, що б при найближчому сеансі зв'язку з Банком він був відправлений. Вибрати пункт меню «Надіслати»;

6. Коли документ готовий до відправки, слід запустити АРМ «Модуль обміну». Для цього слід вибрати пункт меню «Обмін».

При натисканні кнопки «Відправити» у вікні з представленими документами, буде запущений режим обміну з банком.

Можна перевірити, що відправляються в минулому сеансі документи змінили свій статус на «Відправлений»

При наступних сеансах зв'язку з Банком, будуть отримані відповіді Банку на відправлені документи (документи зі статусами «Прийнято» і «Відмова»)

У разі відмови прийому платежу банком, слід визначити причину, що викликала відмова Банком прийняття платежу: вона вказана в документі, який сповіщав про відмову. З'ясувавши причину відмови, слід виконати копіювання повернутого документа і виправити його, з урахуванням отриманих зауважень, (або створити документ заново), а потім знову відправити виправлений (новий) документ в Банк.

У разі прийому платежу банком, в одному з наступних сеансів зв'язку (зазвичай, по закінченню операційного дня) з банку буде передано повідомлення про перерахування коштів (документ типу «Виписка по рахунку») або про неможливість проведення за якимись причинами (документ типу « повернення »).Порядок генерації ключів | Конфігурація комп'ютера користувача