На головну

Основні вузли приладів абсорбційної спектроскопії. | Нефелометрія і турбідиметрія. | Люмінесцентний аналіз. | Схема приладу для проведення люмінесцентного аналізу. | Якісний і кількісний люмінесцентний аналіз. | Електрогравіметріческій аналіз | Основні закони і формули | Практичне застосування кулонометрического аналізу | Потенциометрический метод аналізу | мембранні електроди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

потенціометричні титрування

  1. Амперометричне титрування
  2. високочастотний титрування
  3. Кисень з'єднання. Визначення кислотного числа об'емнометріческім титруванням
  4. Кондуктометричне титрування
  5. Кондуктометричне титрування
  6. Метод визначення електрорухомий сил хімічних джерел струму та електроднихпотенціалів. Потенціометричні титрування.
  7. Зворотне титрування, метод заміщення

Залежність рівноважного потенціалу індикаторного електрода від складу розчину, що описується рівнянням Нернста, можна використовувати для знаходження кінцевої точки титрування. Для цього вимірюють потенціал після додавання кожної порції титранту. Помітивши обсяг, при якому спостерігається різка зміна потенціалу (стрибок титрування), проводять точне титрування, для чого додають відразу майже весь необхідний обсяг титранту (на 1,5 - 2,0 мл менше), а потім додають його маленькими порціями (по 0, 10 мл з мікробюретки або по 2 - 4 краплі зі звичайної бюретки) до досягнення різкої зміни потенціалу і ще деякий надлишок. З експериментальних даних, записаних у вигляді таблиці (Vтитранту - Е), можна методом чисельної інтерполяції (знайшовши величини ?Е /?V або ?2E /?V2 ) Знайти об'єм титранту, витрачений на досягнення кінцевої точки. За отриманими даними можна побудувати криву титрування в інтегральної формі, у вигляді першої і другої похідних і знайти кінцеву точку графічно. У всіх цих випадках вважають, що крива титрування симетрична щодо точки еквівалентності, оскільки за кінцеву точку приймають точку максимального нахилу кривої. Якщо стрибок титрування великий, то похибка при невиконанні цього допущення невелика.

У простому і зручному методі Грана точка еквівалентності визначається за графіком в координатах ?V / ?Е - V . Перед точкою еквівалентності і після неї крива Грана лінійна, а сама точка еквівалентності знаходиться як точка перетину цих прямих. Переваги і зручності методу Грана особливо помітні при аналізі розбавлених розчинів, дозволяючи визначити точку еквівалентності з достатньою точністю внаслідок лінійності графіка.

Крім розглянутого класичного методу потенціометричного титрування нерідко використовують його варіанти: некомпенсаціонние методиі методи титрування підтікання.

 Іонометрія | Види потенціометричного титрування