Головна

Фізико-хімічні методи аналізу | Атомно-емісійний спектральний аналіз (АЕС). | Полум'яна емісійна спектроскопія. | Атомно-абсорбційний спектральний аналіз. | Кількісний аналіз. | УФ-спектроскопія (Електронна спектроскопія). | Основні вузли приладів абсорбційної спектроскопії. | Нефелометрія і турбідиметрія. | Люмінесцентний аналіз. | Схема приладу для проведення люмінесцентного аналізу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Електрогравіметріческій аналіз

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. II. Аналіз за такими чинниками трудового характеру.
  7. II. «Вогник» - аналіз дня.

Це найстаріший Ехман. Відомий з 1864 р. В даний час його застосовують тільки для визначення Сu і аналізу мідних сплавів, що містять Sn, Pb, Cd, Zn. Метод безеталонного, по правильності і відтворюваності результатів перевершує інші методи. Однак, тривалий, тому застарілий.

Заснований на вимірі маси речовини, яка виділяється в процесі електролізу на попередньо взвешанной електроді, зазвичай платинової сітці. Електроліз можна проводити або при постійній силі струму, або при постійному потенціалі. Якщо задану величину потенціалу електрода контролювати, то можна окремо визначити компоненти суміші.

Електрогравіметріческій аналіз можна розглядати як один з видів гравіметричного аналізу, в якому в якості осадителя виступають електрони. Електролітично одержувані опади метолу і оксидів є і формою осадження і гравіметричної формою.

Найважливішими вимогами до форми осадження є її мала розчинність і частота, тобто відсутність забруднень. Ці вимоги в електрогравіметріческом методі виконуються ідеально, тому що більшість металів і зазначені оксиди практично не розчинні у воді, а при електролітичному виділенні металів або оксидів співосадження не відбувається або його майже завжди можна попередити шляхом вибору умови електролізу. Отриманий осад металу або оксиду зручний для промивання та зважування.

Висока селективність методу стає ясна з рівняння Нернста: для 10-кратного зміни концентрації що визначається компонента потенціал електрода потрібно змінити лише на 0,059 В / n. І отже, якщо умовою кількісного поділу компонентів суміші вважати зниження вихідної концентрації в 105 раз, то за однакової кількості вихідних концентрацій поділ однозарядних іонів можливо при різниці формальних потенціалів порядку 0,3 В, А двозарядних іонів - 0,1 В.

Послідовне визначення компонентів мідного сплаву, наприклад, можна проводити при електролізі нейтрального щавлевокислого розчину: при -0,2 В на катоді виділяється тільки Cu; якщо після зважування електрода підвищити потенціал до -0,4 В, починається осадження Bi, а при -0,6 В - осадження свинцю. При -0,65 В можна виділити Sn.

Цікавий варіант Електрогравіметрія - метод самовільного (внутрішнього) електролізу. Електроліз проводять без використання зовнішнього джерела напруги, тобто за рахунок мимовільної хімічної реакції в гальванічному елементі. Метод трудомісткий, але при правильному виборі анода дозволяє проводити селективні визначення:

Наприклад, на платиновому катоді в парі з мідним анодом в розчині CuSO4 можна визначити Ag в присутності Cu, Fe, Ni, Zn.Якісний і кількісний люмінесцентний аналіз. | Основні закони і формули