На головну

Республіка Білорусь | Республіка Казахстан | Киргизька Республіка | Http://www.gpntb.ru | Http://www.fips.ru | Http://www.informelektro.ru | Http://www.rosinf.ru | Наукова електронна бібліотека | Всеросійський інноваційний портал | Республіка Таджикистан |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Україна

  1. Україна світська держава
  2. Україна-соціальна держава
  3. Україна-суверенна держава

Електронні інформаційні ресурси УкрІНТЕІ включають:

1. Національні електронні інформаційні ресурси - база даних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і дисертацій України.

2. Міжнародні інформаційні електронні ресурси - база даних AGRIS / CARIS в інформаційній системі України.

3. Корпоративні електронні інформаційні ресурси - бази даних:

«Науково-технічні заходи»;

«Підприємства України: адреси і номенклатура продукції»;

«Зведений електронний каталог документально-інформаційних фондів системи НТІ».

4. Локальні електронні інформаційні ресурси - система супроводу проектів конкурсу державних науково-технічних програм; бази даних:

«Екологічні організації України»;

«Виставки»;

«Інтернет-ресурси України»;

Інформаційна база даних технологій України;

«Науково-технічні досягнення України»;

«Зведений електронний каталог періодичних видань НТІ»;

«Інноваційні технології та розробки»;

"Інвестиційні проекти";

«Інформаційні організації України».

В організаціях України зосереджено понад 2 млрд примірників документів. Величезні ресурси зосереджені в організаціях Національної академії наук України, галузевих НДІ, в інформаційних підрозділах і бібліотеках підприємств.

Електронні інформаційні ресурси peгіональних ЦНТЕІ містять близько 202 електронних бази даних в яких налічується понад 2 млн записів.

Організаціями системи НТІ формуються корпоративні електронні інформаційні ресурси, які наповнюються за роздільного принципу на основі єдиних методологічних, організаційних і програмно-технологічних критеріїв і функціонують в режимі «клієнт - сервер».

В УкрІНТЕІ розроблена і функціонує автоматизована система трансферу інноваційних технологій, яка трансформувалася в автоматизовану систему формування інтегрованих міжнародних інформаційних ресурсів.

Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів: www.novekolo.info

Проект для інноваційних менеджерів: www.innovations.com.ua

З січня 2009 року в Україні йде реалізація проекту «ELibUkr: Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України», метою якого є створення соціальної наукової мережі центрів знань на базі трьох університетів України за підтримки Центру технологій та інноваційного менеджменту Нортвестерн Університету (США) і Всеукраїнської асоціації «Інформатіо-Консорціум».

Центри знань в університетах повинні будуть виконувати наступні функції:

використання наукових електронних ресурсів в навчальному процесі і в наукових дослідженнях;

забезпечення можливості вільного доступу до інформаційних ресурсів для студентів, викладачів і науковців;

забезпечення можливості вільного розміщення публікацій для студентів, викладачів і науковців через власний електронний репозитарій або створення електронних журналів відкритого доступу;

забезпечення можливості для вільного електронного спілкування вчених і викладачів.

Сформовано новий сучасний підхід до створення національного контенту шляхом формування відкритих електронних архівів, де українські вчені могли б вільно самоархівувати свої публікації. В Україні розпочато створення 14 таких архівів.

На сайті УкрІНТЕІ http://www.uintei.kiev.ua розміщена інформація про діяльність інституту, його структуру, функції і реквізити основних підрозділів, наявності інформаційних ресурсів, що надаються видах послуг та ін.

Таким чином, провівши аналіз електронних інформаційних ресурсів з науки, техніки та інновацій, можна відзначити, що вони безпосередньо пов'язані з профілем діяльності національних інформаційних центрів, бібліотек, що входять в ГСНТИ.

Практично у всіх державних установах НТІ та науково-технічних бібліотеках є досить потужні інформаційно-пошукові системи, що функціонують в Internet, на Web-сайтах яких містяться відомості про інформаційні джерела та фондах.

Крім того, в державах - учасницях СНД широко розвинена мережа науково-інформаційних порталів для задоволення запитів різних видів споживачів. Тут розміщена інформація про діяльність науково-освітніх установ, центрів трансферу технологій, відомості про об'єкти інтелектуальної власності та інша різнопланова інформація, що сприяє активізації наукової та інноваційної діяльності.

 Республіка Узбекистан | Повернутися до списку новин