На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок виконання

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
  3. II. Організація виконання контрольної роботи
  4. II. Порядок виконання курсової роботи
  5. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  6. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин

1. На основі макета створити:

· рекламне оголошення,

· Буклет про PR-акції (буклет двосторонній, заповнювати обидві сторони),

· Афішу про PR-подію.

2. Зберегти як графічний об'єкт (картинку gif, jpg). Звернути увагу на дозвіл зберігається графічного об'єкта.

3. Встановити дозвіл, необхідний для високоякісного професійного друку (300 точок на дюйм).

4. На перевірку відправляються файли з розширенням * pub і * jpg.

література:

1. Абражевіч С. 100% самовчитель. Верстка на компьютере.- М., 2008. - 352 с.

2. Бовтенко М. А. Сучасне офісне обладнання = Modern Office Equipment: Учеб. посібник / М. А. Бовтенко; Новосиб. держ. техн. ун-т. - Новосибірськ: НГТУ, 2002 - 131 с. мул.

3. Буковецький О. А. Основи додрукарської підготовки. М., 2005. - 160с. - (Серія: Просто про складне)

4. Заботін Ю. Практичні поради по pre-press. - М., 2003. - 224 с. - (Серія: Мій комп'ютер)

5. Паршукова Г. Б., Бовтенко М. А. Інформаційно-комунікаційна компетенція викладача: Учеб. допомога. - Новосибірськ, 2005. -148 с.

6. Перепьолкін В. Користувач персонального комп'ютера. Сучасний курс / В. Перепелкин - Ростов н / Д .: Фенікс, 2002 - 703 с.

7. Сергєєв А. П. Microsoft Office 2007: Самовчитель / А. П. Сергєєв. - М .: Діалектика, 2008. - 419 с.

8. Збереження публікації як документа Word - Publisher - Microsoft Office [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/publisher-help/HP010064388.aspx (Дата звернення: 25.09.2011)

9. Зміна типу публікації - Publisher - Microsoft Office [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/publisher-help/HA001231729.aspx (Дата звернення: 25.09.2011)

10. Створення та друк афіші, плаката і іншої великої публікації - Publisher - Microsoft Office [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/publisher-help/HA001233654.aspx (Дата звернення: 25.09.2011)

11. Збереження файлу - Publisher - Microsoft Office [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/publisher-help/HP001233033.aspx (Дата звернення: 25.09.2011)

12. Приступаємо до розробки власних професійних публікацій - Publisher - Microsoft Office [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/publisher-help/RZ001023949.aspx (Дата звернення: 25.09.2011)

13. Word або Publisher: вибір найбільш підходящого додатки для роботи - Publisher - Microsoft Office [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/publisher-help/HA001091692.asp (Дата звернення: 25.09.2011)[1] Макетування - це виготовлення макета.

[2] Верстка - це процес формування і монтажу смуги видання відповідно до макетом.

[3] Оригінал-макет - це текстові та графічні матеріали, об'єднані в єдиному макеті, кожна сторінка якого повністю збігається з відповідною сторінкою майбутнього видання.

[4] Растр - це точкова структура графічного зображення при друку.Заготовки публікацій в MS Publisher | Волкова М. Г., Тоотс М. А., Якимова Н. Н. - Атланти і Арійці 1 сторінка