Головна

Суб'єкти і об'єкти правовідносин в області інформаційної безпеки. | Поняття і види інформації, що захищається за законодавством РФ. | Реквізити носіїв відомостей, що становлять державну таємницю | Органи захисту державної таємниці і їх компетенція. | Конфіденційна інформація, її склад і ознаки. Правові режими захисту комерційної таємниці і персональних даних, їх особливості. | Перелік відомостей конфіденційного характеру | Ліцензування діяльності в галузі захисту державної таємниці. Спеціальні експертизи та державна атестація керівників. | Законодавство РФ про інтелектуальну власність. Поняття інтелектуальної власності. Об'єкти і суб'єкти авторського права. | Правова охорона програм для ЕОМ, баз даних і топології інтегральних мікросхем. | Виняткові і суміжні авторські права. Захист авторських і суміжних прав |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Персональні дані

  1. V. Провести аналіз заданої функції за допомогою Excel - Дані-Аналіз даних-Аналіз Фур'є.
  2. антропологічні дані
  3. У дослідах першого типу. Дані представлені в порядку убування
  4. В). За 9 сільськогосподарським підприємствам є дані про виробничу собівартість і прибутку.
  5. Глава 8. Дані експериментально-психологічного дослідження
  6. ДАНІ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  7. Дані з виявленої радіаційної обстановки

Персональні дані - Будь-яка інформація, що відноситься до певного або визначається на підставі такої інформації фізичній особі (суб'єкту персональних даних), в тому числі його прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціальне, майнове становище, освіта , професія, доходи, інша інформація; (№152-ФЗ «Про персональних даних» редакція на основі змін, внесених Законом від 23.12.2010 N 359-ФЗ)

Обробка персональних даних повинна здійснюватися на основі принципів:

1) законності цілей і способів обробки персональних даних та сумлінності;

2) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень оператора;

3) відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних;

4) достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових стосовно цілям, заявленим при зборі персональних даних;

5) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних інформаційних систем персональних даних.

Зберігання персональних даних має здійснюватися у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки, і вони підлягають знищенню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в їх досягненні.

Операторами і третіми особами, які отримують доступ до персональних даних, повинна забезпечуватися конфіденційність таких даних, за винятком випадків, знеособлення персональних даних та щодо загальнодоступних персональних даних.

Суб'єкт персональних даних приймає рішення про надання своїх персональних даних і дає згоду на їх обробку своєю волею і в своєму інтересі. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано суб'єктом персональних даних.

Суб'єкт персональних даних має право на отримання відомостей про оператора, про місце його знаходження, про наявність у оператора персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту персональних даних, а також на ознайомлення з такими персональними даними, за винятком випадків, передбачених частиною 5 цієї статті. Суб'єкт персональних даних має право вимагати від оператора уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав .

Доступ до своїх персональних даних надається суб'єкту персональних даних або його законному представнику оператором при зверненні або при отриманні запиту суб'єкта персональних даних або його законного представника.

Оператор зобов'язаний повідомити суб'єкта персональних даних або його законному представнику інформацію про наявність персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту персональних даних, а також надати можливість ознайомлення з ними за зверненням суб'єкта персональних даних або його законного представника або протягом десяти робочих днів з дати отримання запиту суб'єкта персональних даних або його законного представника.

Оператор зобов'язаний безоплатно надати суб'єкту персональних даних або його законному представнику можливість ознайомлення з персональними даними, що відносяться до відповідного суб'єкту персональних даних, а також внести в них необхідні зміни, е персональні дані по наданні суб'єктом персональних даних або його законним представником відомостей, що підтверджують, що персональні дані, які відносяться до відповідного суб'єкту і обробку яких здійснює оператор, є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки. Про внесені зміни і вжиті заходи оператор зобов'язаний повідомити суб'єкта персональних даних або його законного представника і третіх осіб, яким персональні дані цього суб'єкта були передані. знищити або блокувати відповідні персональні дані по наданні суб'єктом персональних даних або його законним представником відомостей, що підтверджують, що персональні дані, які відносяться до відповідного суб'єкту і обробку яких здійснює оператор, є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки. Про внесені зміни і вжиті заходи оператор зобов'язаний повідомити суб'єкта персональних даних або його законного представника і третіх осіб, яким персональні дані цього суб'єкта були передані.

Поняття ліцензування за російським законодавством. Правова регламентація ліцензійної діяльності в області захисту інформації. Учасники ліцензійних відносин в сфері захисту інформації.

Федеральний закон від 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. Від 29.12.2010) "Про ліцензування окремих видів діяльності" (прийнятий ГД ФС РФ 13.07.2001) (з ізм. І доп., Що вступають в силу з 01.01.2011)

Ліцензія - Спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане органом, що ліцензує юридичній особі або індивідуальному підприємцю;

Ліцензований вид діяльності - Вид діяльності, на здійснення якого на території Російської Федерації потрібне отримання ліцензії відповідно до цього Закону;

ліцензуванняе - заходи, пов'язані з наданням ліцензій, переоформленням документів, підтверджуючих наявність ліцензій, призупиненням дії ліцензій у разі адміністративного призупинення діяльності ліцензіатів за порушення ліцензійних вимог і умов, відновленням або припиненням дії ліцензій, анулюванням ліцензій, контролем видають ліцензії за дотриманням ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов, веденням реєстрів ліцензій, а також з наданням в установленому порядку зацікавленим особам відомостей з реєстрів ліцензій та іншої інформації про ліцензування;

Ліцензійні вимоги і умови - Сукупність встановлених положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності вимог і умов, виконання яких ліцензіатом обов'язково при здійсненні ліцензованого виду діяльності;

Ліцензування в галузі захисту інформації - Діяльність, яка полягає в передачі або отримання прав на проведення робіт в області захисту інформації;

Ліцензія в області захисту інформації - Оформлене відповідним чином дозвіл на право проведення робіт в області захисту інформації;

Ліцензіат в області захисту інформації - Сторона, яка одержала право на проведення робіт в області захисту інформації;

Захист інформації - Комплекс заходів, що проводяться з метою запобігання витоку, розкрадання, втрати, несанкціонованого знищення, викривлення, модифікації (підробки), несанкціонованого копіювання, блокування інформації та т. П .;комерційна таємниця | Правова регламентація ліцензійної діяльності в області захисту інформації.