На головну

Факторний аналіз витрат на 1 карбованець товарної продукції | Динаміка середньої заробітної плати | Аналіз галузі і конкуренції по Майклу Портеру |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Аналіз асортименту продукції, що випускається

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. II. Аналіз за такими чинниками трудового характеру.
  7. II. «Вогник» - аналіз дня.

Загальна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Двин» було засновано в 1999 році.

Основний вид діяльності: громадське харчування і роздрібна торгівля.

Юридична адреса: Сосновий Бор, вул. Сонячна, д. 23-а.

Суспільство має розрахунковий рахунок в банку, круглу печатку із своїм найменуванням, товарний знак (знак обслуговування), емблему, штампи, бланки та інші реквізити.

Майно товариства утворюється за рахунок вкладів до статутного капіталу, а також за рахунок інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Загальна чисельність працюючих на підприємстві на кінець 2003 року становить 17 осіб.

З огляду на високу конкуренцію на ринку, ТОВ «Двин» постійно прагне до розширення асортименту продукції, який складає вже більше 50 найменувань.

Головною метою ТОВ «Двин» є розширення ринку товарів і послуг, що надаються, отримання прибутку шляхом задоволення потреб споживачів.

Аналіз асортименту продукції, що випускається

Аналіз асортименту продукції, що випускається підприємства представлений в таблиці 2.3.1.

Відзначимо відразу загальну позитивну тенденцію в збільшенні кількості всіх реалізованих товарів. Найбільше збільшилася питома вага інших товарів з 3,45 до 21,20%, реалізація товарів власного виробництва навпаки - скоротилися з 46,55 до 28,80%. Роздрібна торгівля за весь аналізований період залишилася незмінною.

Узагальнений характер асортименту продукції / послуг дає однойменний коефіцієнт.

Судячи за величиною цього коефіцієнта, відбулися зміни в асортиментній політиці ТОВ «Двин».


Для визначення інтенсивної структури перетворень в організації використовується коефіцієнт структури активності:

Великий вплив на результат господарської діяльності надає асортимент продукції. Своєчасне оновлення асортименту продукції з урахуванням зміни кон'юнктури ринку є одним з важливих аспектів ділової активності організації і його конкурентів.

Фінансові показники наведені в таблиці 2.3.2.

Таблиця 2.3.2

Фінансові показники ТОВ «Двин»

 показники  I кв. 2003  II кв. 2003  III кв. 2003  IVкв. 2003  I кв. 2004  
 
 
   
 Валовий прибуток, тис. Руб.  
 
 Виручка від реалізації, тис. Руб.  
 
 Чистий прибуток, тис. Руб.  
 
 Собівартість, тис. Руб.  
 
 Рівень рентабельності продукції,%  28,7  56,1  53,6  47,8  73,5  
 
 Рівень рентабельності основної діяльності,%  22,3  35,9  34,9  32,3  42,3  
 
 Витрати на 1 карбованець товарної продукції, коп / руб.  77,7  64,1  65,1  67,7  57,6  
 
 Нерозподілений прибуток минулих років, тис. Руб.          3,7  
 

Загальний аналіз фінансових показників показав, що в ТОВ «Двин» в останньому аналізованому періоді дуже високий рівень рентабельності продукції, тобто підприємство отримує достатній прибуток, щоб покривати свої витрати, про це говорить показник витрат на 1 карбованець товарної продукції.

 Московський державний університет харчових виробництв | Показники ресурсоємності і ресурсоотдачі