Головна

Метод - з використанням коефіцієнтів перерахунку. | Метод - заміна абсолютних рівнів відносними. | Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки | Розрахунок середнього абсолютного приросту і середнього темпу приросту | Оцінка прискорення (уповільнення) розвитку. | Розв'язання | Приклад 2 | Значення параметра t у разі введення умовного нуля для непарної кількості рівнів динамічного ряду | Елементи інтерполяції та екстраполяції на основі часових рядів | Метод середньої ступінчастої |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Для згладжування коливних рядів

  1. Елементи інтерполяції та екстраполяції на основі часових рядів
  2. Приклад. Згладжування емпіричних кривих.
  3. Тема 6. Методи аналізу рядів розподілу

До найбільш простих методів згладжування динамічних рядів належать методи ступінчастої середньої та плинної середньої.

Метод ступінчастої середньої (укрупнення інтервалів) полягає в тому, що рівні первинного динамічного ряду поєднуються в збільшені інтервали і розраховуються середні в кожному зі створених інтервалів.

Наприклад, утворюється новий динамічний ряд, в якому окремі інтервали - це об'єднання трьох інтервалів первинного динамічного ряду. В такому разі середня кожного укрупненого інтервалу розраховується так:

1 = (у1 + у2 + у3) : 3; (3.62)

2 = (у4 + у5 + у6) : 3; (3.63)

3 = (у7 + у8 + у9) : 3 і т. д. (3.64)

Суть методу середньої плинної полягає в тому, що середні обчислюються також за збільшеними інтервалами, але на відміну від попереднього методу здійснюється послідовне пересування меж збільшених інтервалів на один первинний інтервал до кінця динамічного ряду. У такому разі середні інтервалів розраховуються за формулами:

1 = (у1 + у2 + у3) : 3 (3.65)

2 = (у2 + у3 + у4) : 3; (3.66)

3 = (у3 + у4 + у5) : 3 і т. д. (3.67)

Якщо значення рівнів похідного (згладженого) динамічного ряду не дають можливості встановити чітку тенденцію, проводять нове згладжування, при цьому беруть ще більші інтервали. Слід зауважити, що для об'єднання беруться інтервали первинного динамічного ряду. Згладжування повторюють доти, доки не виявиться чітка тенденція, або коли не залишиться три укрупнених інтервали, оскільки подальше згладжування вже не має сенсу. Через дві точки завжди можна провести лінію, але при цьому можна отримати результат, протилежний реальному стану.

Ці два методи згладжування рівнів РД для виявлення тенденції розвитку явища не дають можливості робити прогнозні розрахунки на майбутні періоди часу.Тестові завдання | Обґрунтування типу трендового рівняння, інтерпретація параметрів