На головну

Метод - з використанням коефіцієнтів перерахунку. | Оцінка прискорення (уповільнення) розвитку. | Розв'язання | Приклад 2 | Тестові завдання | Для згладжування коливних рядів | Обґрунтування типу трендового рівняння, інтерпретація параметрів | Значення параметра t у разі введення умовного нуля для непарної кількості рівнів динамічного ряду | Елементи інтерполяції та екстраполяції на основі часових рядів | Метод середньої ступінчастої |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки

  1. III.2.1) Понятие преступления, его основные характеристики.
  2. Агрохимические характеристики и приемы повышения плодородия почв
  3. Алгоритм составления психолого-педагогической характеристики на воспитанника ДОУ для представления в РПМПК
  4. Алгоритм составления характеристики учителя-логопеда
  5. Биоиндикаторные характеристики биосистем различного ранга
  6. Биологический вид. Определение и основные характеристики (Тыгдымаева)

Абсолютний приріст (зменшення) Dt - це показник ряду динаміки, який характеризує на скільки одиниць змінився поточний рівень показника порівняно з рівнем попереднього або базового періоду. Абсолютний приріст із змінною базою виражає абсолютну швидкістьзміни рівнів ряду динаміки. Розраховується абсолютний приріст як різниця двох рівнів динамічного ряду:

ланцюговіDt = уt - yt -1, (3.46)

базисніDt = yt - y0. (3.47)

Сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює кінцевому базисному:

 
(3.48)

Коефіцієнт зростання (росту)- це показник ряду динаміки, який показує у скільки разів змінився поточний (звітний) рівень показника, що аналізується, порівняно з рівнем попереднього або базового періоду. Коефіцієнт зростання Кt розраховується як відношення рівнів ряду і виражається коефіцієнтом:

ланцюгові К t = yt / y t--1, (3.49)

базисніК t = yt / y0 . (3.50)

Добуток ланцюгових К t , дорівнює кінцевому базисному:

. (3.51)

Темп зростання (росту) -це коефіцієнт зростання, але представлений у відсотках, тобто

Тр = Кt · 100, (3.52)

або для ланцюгових Тр = (yt / y t-1)·100, (3.53)

для базисних Тр = (yt / y0)·100. (3.54)

Темп приросту- це показник ряду динаміки, який показує на скільки відсотків змінився поточний (звітний) рівень аналізованого показника порівняно з рівнем попереднього або базового періоду. Його можна визначити як відношення абсолютного приросту до бази порівняння або безпосередньо на основі темпу зростання.

Для ланцюгових характеристик:

Тпр = 100 Dt /y t-1 = 100 (yt - yt-1 ) / y t-1 = 100 (Кt - 1) =Тр - 100. (3.55)

Аналогічно взаємопов'язані і базисні темпи приросту.

Абсолютне значення одного відсотка приросту- це відношення абсолютного приросту до відповідного темпу приросту або одна сота попереднього рівня. Абсолютне значення 1% приросту показує, чого вартий 1% і розраховується як співвідношення абсолютного приросту й відповідного темпу приросту. Алгебраїчно це співвідношення дорівнює 0,01 рівня взятого за базу порівняння:

А% = Dt /Тпр =( yt - y t-1)/ 100 (yt - yt-1)/ yt-1 = yt-1 / 100 = 0,01 yt-1. (3.56)

Для базисних темпів приросту значення А% однакові, тому їх не розраховують.Метод - заміна абсолютних рівнів відносними. | Розрахунок середнього абсолютного приросту і середнього темпу приросту