На головну

V2: Чотириполюсники, фільтри і кола з розподіленими параметрами | V3: Сигнали і їх спектри. | V4: Напівпровідникові прилади. | V5: Підсилювачі і нелінійне перетворення сигналів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

V6: Цифрова обробка сигналів.

  1. SQL - запити і їх обробка за допомогою PHP
  2. Обчислювальна обробка журналу нівелювання, побудова профілю
  3. Обчислювальна обробка результатів палевих вимірювань
  4. Гігієнічна обробка рук (2 рівень)

I: {{281}}; К = А

S: Сигнал - це деякий фізичний процес, характеристики якого

+: Змінюються згідно із законом повідомлення

-: Залишаються незмінними

-: Змінюються в процесі поширення

-: Всі твердження невірні

I: {{282}}; К = А

S: Електрофізичні перетворювачі повідомлень перетворять в сигнал фізичну величину

-: Механічну

-: Світлову

-: Звукову

+: Всі перераховані фізичні величини

I: {{283}}; К = В

S: Детерміновані сигнали - сигнали, значення яких в будь-який момент часу

+: Передбачувані

-: Невідомі

-: Передбачувані із заданою вірогідністю

-: Всі перераховані твердження невірні

I: {{284}}; К = В

S: Випадкові сигнали - сигнали, миттєві значення яких

-: Передбачувані

-: Невідомі

+: Передбачувані із заданою вірогідністю

-: Всі перераховані твердження невірні

I: {{285}}; К = В

S: Квантовані сигнали

+: Задані на незліченну безліч точок і квантованими за величиною

-: Квантованими за величиною, але не задані на незліченну безліч точок

-: Довільні за величиною і дискретні за часом

-: Квантованими за величиною і дискретні за часом

I: {{286}}; К = В

S: Дискретні сигнали

-: Задані на незліченну безліч точок і квантованими за величиною

-: Квантованими за величиною, але не задані на незліченну безліч точок

+: Довільні за величиною і дискретні за часом

-: Квантованими за величиною і дискретні за часом

I: {{287}}; К = В

S: Цифрові сигнали

-: Задані на незліченну безліч точок і квантованими за величиною

-: Квантованими за величиною, але не задані на незліченну безліч точок

-: Довільні за величиною і дискретні за часом

+: Квантованими за величиною і дискретні за часом

I: {{288}}; К = В

S: На скільки рівнів квантування може розбити аналоговий сигнал 8-и розрядний АЦП

-: На 8

-: На 16

-: На 64

+: На 256

I: {{289}}; К = С

S: Скільки розрядів повинен мати ПНК, щоб перетворити сигнал з амплітудою напруги 64 В при заданому рівні квантування 0,5 В.

-: 32

-: 64

+: 128

-: 256

I: {{290}}; К = С

S: Скільки розрядів повинен мати НЧК, щоб виміряти частоту сигналу f = 100кГц із заданою точністю  Гц

+: 14

-: 12

-: 10

-: 24

I: {{291}}; К = А

S: Аналого-цифрові перетворювачі служать для

+: Перетворення аналогової інформації в цифрову

-: Перетворення цифрової інформації в аналогову

-: Взаємного перетворення аналогової і цифрової інформації

-: Всі наведені твердження не вірні

I: {{292}}; К = А

S: Цифро-аналогові перетворювачі служать для

-: Перетворення аналогової інформації в цифрову

+: Перетворення цифрової інформації в аналогову

-: Взаємного перетворення аналогової і цифрової інформації

-: Всі наведені твердження не вірні

I: {{293}}; К = В

S: Які з перерахованих пристроїв можна віднести до АЦП: ПНК, НЧК, ПВК

-: Тільки ПНК

-: Тільки НЧК

-: Тільки ПВК

 +: Всі пристрої

I: {{294}}; К = В

S: На малюнку представлена ??схема

+: НЧК

-: ПНК послідовного рахунки

-: ПНК типу ЦАСС

-: Зчитувального ПНК

I: {{295}}; К = В

S: На малюнку представлена ??схема


-: НЧК

+: ПНК послідовного рахунки

-: ПНК типу ЦАСС

-: Зчитувального ПНК

 I: {{296}}; К = В

S: На малюнку представлена ??схема

-: НЧК

-: ПНК послідовного рахунки

+: ПНК типу ЦАСС

-: Зчитувального ПНК

I: {{297}}; К = В

S: На малюнку представлена ??схема


-: НЧК

-: ПНК послідовного рахунки

-: ПНК типу ЦАСС

+: Зчитувального ПНК

I: {{298}}; К = В

S: На малюнку представлено

 умовно-графічне

позначення

+: ЦАП

-: АЦП

-: Дешифратора

-: D-тригера

I: {{299}}; К = С

S: На малюнку представлена ??схема


+: ЦАП

-: АЦП

-: Дешифратора

-: D-тригера

I: {{300}}; К = С

 №наб х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 у2 у1 у0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0
 S: На малюнку представлена ??таблиця істинності

-: НЧК

-: ПНК послідовного рахунки

-: ПНК типу ЦАСС

+: Зчитувального ПНК

I: {{301}}; К = А

S: Цифровим фільтром називається пристрій, що реалізує

-: Фільтрацію двійкового коду

+: Цифрові методи фільтрації сигналів

-: АЧХ цифрового перетворювача

-: Всі наведені твердження не вірні

I: {{302}}; К = А

S: До переваг цифрових фільтрів відноситься

-: Відсутність обмежень на складність алгоритму фільтрації

-: Можливість швидкої зміни характеристик фільтра програмним способом

-: Стабільність характеристик фільтра

+: Всі наведені твердження вірні

I: {{303}}; К = В

S: При аналізі дискретних систем використовують не самі сигнали, а їх

+: Гратчасті функції

-: Комплексні зображення

-: Z-перетворення

-: Жодне з тверджень не вірно

I: {{304}}; К = В

S: Для визначення частотних характеристик цифрових фільтрів використовується

-: Гратчасті функції

-: Комплексні зображення

+: Z-перетворення

-: Жодне з тверджень не вірно

I: {{305}}; К = В

S: Математичне вираз  є алгоритмом

+: Рекурсивного цифрового фільтра

-: Нерекурсивними цифрового фільтра

-: Канонічного рекурсивного цифрового фільтра

-: Аналогового фільтра

I: {{306}}; К = В

S: Математичне вираз  є алгоритмом

-: Рекурсивного цифрового фільтра

+: Нерекурсивними цифрового фільтра

-: Канонічного рекурсивного цифрового фільтра

-: Аналогового фільтра

I: {{307}}; К = В

S: Математичне вираз  є алгоритмом

-: Рекурсивного цифрового фільтра

-: Нерекурсивними цифрового фільтра

+: Канонічного рекурсивного цифрового фільтра

-: Аналогового фільтра

I: {{308}}; К = В

S: Математичне вираз  є АЧХ

+: Рекурсивного цифрового фільтра

-: Нерекурсивними цифрового фільтра

-: Канонічного рекурсивного цифрового фільтра

-: Аналогового фільтра

I: {{309}}; К = С

S: Математичне вираз  є АЧХ

-: Рекурсивного цифрового фільтра

+: Нерекурсивними цифрового фільтра

-: Канонічного рекурсивного цифрового фільтра

-: Аналогового фільтра

I: {{310}}; К = С

S: Якщо в математичний вираз  підставити значення М = 0, вийде АЧХ

-: Рекурсивного цифрового фільтра

: Нерекурсивними цифрового фільтра

-: Канонічного рекурсивного цифрового фільтра

+: Аналогового фільтра

I: {{311}}; К = А

S: Пряме дискретне перетворення Фур'є використовується для

+: Отримання частотного спектра дискретного сигналу

-: Відновлення дискретного сигналу по його частотному спектру

-: Квантування сигналу по частоті

-: Квантування сигналу за амплітудою

I: {{312}}; К = А

S: Зворотне дискретне перетворення Фур'є використовується для

-: Отримання частотного спектра дискретного сигналу

+: Відновлення дискретного сигналу по його частотному спектру

-: Квантування сигналу по частоті

-: Квантування сигналу за амплітудою

I: {{313}}; К = В

S: Математичне вираз  є

+: Прямим дискретним перетворенням Фур'є

-: Зворотним дискретним перетворенням Фур'є

-: Перетворенням Лапласа

-: Z-перетворенням

I: {{314}}; К = В

S: Математичне вираз  є

-: Прямим дискретним перетворенням Фур'є

+: Зворотним дискретним перетворенням Фур'є

-: Перетворенням Лапласа

-: Z-перетворенням

I: {{315}}; К = В

S: Математичне вираз  є

+: Прямим дискретним перетворенням Фур'є гратчастої функції

-: Зворотним дискретним перетворенням Фур'є гратчастої функції

-: Перетворенням Лапласа

-: Z-перетворенням

I: {{316}}; К = В

S: Математичне вираз  є

-: Прямим дискретним перетворенням Фур'є гратчастої функції

+: Зворотним дискретним перетворенням Фур'є гратчастої функції

-: Перетворенням Лапласа

-: Z-перетворенням

I: {{317}}; К = В

S: Математичне вираз  використовується для розрахунку

+: Необхідного інтервалу дискретизації сигналу в частотній області

-: Ширини смуги пропускання дискретного сигналу

-: Ширини спектра дискретного сигналу

-: Всі представлені твердження не вірні

I: {{318}}; К = В

S: Математичне вираз  являє собою

+: Z-перетворення дискретного сигналу

-: Еквівалентне значення сходовій схеми з'єднання опорів

-: Вираз геометричній прогресії

-: Всі представлені твердження не вірні

I: {{319}}; К = С

S: Математичне вираз  являє собою

+: Z-перетворення експоненційної гратчастої функції

-: Спектральну щільність гратчастої функції

-: ДПФ гратчастої функції

-: Всі представлені твердження не вірні

I: {{320}}; К = С

S: Математичне вираз  являє собою

+: Перетворення Лапласа дискретного сигналу

-: Спектральну щільність гратчастої функції

-: ДПФ гратчастої функції

-: Z-перетворення експоненційної гратчастої функціїV6: Імпульсні і цифрові пристрої. | Воронеж 2010