Головна

Двійкова система числення - це позиційна система числення з основою 2. Для запису чисел в двійковій системі використовуються лише дві цифри (0 і 1). | Основні параметри інтегральних схем | Серійні логічні ІМС. | Ключовий з широтно-імпульсною модуляцією | Ключовий з тригером Шмітта | Основні характеристики стабілітрона | тригери | Принцип роботи та різновиди тригерів | Принципи роботи. | керовані випрямлячі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

суматори

  1. двійкові суматори

Суматори - це комбінаційні пристрої, призначені для складання двох вхідних двійкових кодів. Наприклад, арифметична сума кодів 0111 (число 7) і 0101 (число 5) дорівнює 1100 (число 12). Арифметична сума кодів 1101 (число 13) і 0110 (число 6) дорівнює 10011 (число 19), т. Е. Сума двох двійкових чисел з числом розрядів n може мати результат з числом розрядів n + 1. Цей додатковий (старший) розряд називається виходом перенесення (Р). На схемах суматори позначаються буквами SM. Мікросхеми сумматоров кодуються буквами ІМ.
 Розглянемо таблицю істинності складання двох однорозрядних двійкових чисел без урахування перенесення:

A B S

Запишемо логічну функцію:

S = AB + AB

Пристрій, що реалізовує цю функцію, називається "виключне АБО":


 Схема не інформує про бите переносу.

Розглянемо додавання двох однорозрядних двійкових чисел, для чого складемо таблицю додавання (таблицю істинності), в якій відобразимо значення вхідних чисел А і В, значення результату підсумовування S і значення перенесення в старший розряд Р:

A B P S

Робота пристрою, що реалізує таблицю істинності, описується наступними рівняннями: S = AB + AB і Р = АВ

Пристрій, що реалізує таблицю істинності, містить "виключають АБО" і кон'юнктор "І"


 Це пристрій називається полусумматора і зображується у вигляді:


 Пристрої називаються полусумматора, т. К. Має тільки два входи і не сприймається сигнал перенесення від інших мікросхем. Він використовується тільки в молодшому розряді.

Розглянемо додавання двох однорозрядних двійкових чисел з урахуванням біта перенесення від інших мікросхем:


 Робота пристрою, що реалізує таблицю істинності, описується наступними рівняннями:
 S = ABPn-1 + ABPn-1 + ABPn-1 + ABPn-1
 Pn = ABPn-1 + ABPn-1 + ABPn-1 + ABPn-1
 Пристрій, що реалізують таблицю, містить два полусумматора і діз'юнктор "АБО":


 Це пристрій називається однорозрядним сумматором і має наступне умовне графічне позначення:


 Суматори бувають однорозрядні (для підсумовування двох однорозрядних чисел) двухразрядного (підсумовують двухразрядного числа) і четирёхразрядние (підсумовують четирёхразрядние числа). Найчастіше застосовують 4 - х розрядні:


 Вхід С (вхід розширення) для об'єднання декількох сумматоров з метою збільшення розрядності:

13.

компенсаційні стабілізатори по-постійних напруги-ня і струму. Ці стабілізується-тори є систе-мами автоматичного регулювання, в яких завдяки наявності негативного зворотного зв'язку забезпечується сталість напруги і струму на нагрузочном пристрої з високим ступенем точності. Компенсаційні стабілізатори позбавлені недоліків, властивих параметричних стабілізаторів, що досягається ускладнити-ням їх схем.

Компенсаційні стабілізатори є системою автоматичного регулювання, що містить ланцюг негативного зворотного зв'язку. Ефект стабілізації в даних пристроях досягається за рахунок зміни параметрів керованого приладу, званого регулюючим елементом, при впливі на нього сигналу зворотного зв'язку. У компенсаційних стабілізаторах напруги сигнал зворотного зв'язку є функцією вихідної напруги, а в стабілізаторах струму - функцією вихідного струму.

Залежно від виду регулювання вони, в свою чергу, поділяються на безперервні, імпульсні і безперервно-імпульсні стабілізатори.

Параметри стабілізаторів напруги можна розділити на якісні, енергетичні і масогабаритні, що характеризують їх питома обсяг і масу.

Принцип роботи компенсаційного стабілізатора напруги заснований на зміні опору регулюючого елемента в залежності від керуючого сигналу.

Компенсаційні стабілізатори напруги відносяться до стабілізаторів безперервної дії, що представляють собою пристрої автоматичного регулювання, які з точністю підтримують напругу на навантаженні незалежно від зміни вхідної напруги і струму навантаження.

Компенсаційні стабілізатори напруги бувають послідовного і паралельного типу. Розглянемо структурну схему стабілізатора послідовного типу.

Задає напругу з джерела опорного напруги надходить на вхід схеми управління. З дільника частина напруги також подається на вхід схеми управління. В результаті чого, суммирующим напругою управляє регулюючий елемент, опір якого змінюється в ту або іншу сторону. У разі зміни напруги на вході стабілізатора, ніяким чином відіб'ється і на виході джерела, сигнал з дільника подається на схему управління і та, порівнюючи напруга, що приходить з джерела опорного напруги, дасть команду регулятору на збільшення або зменшення опору.

Паралельна схема.

Дія такого стабілізатора засновано на зміні провідності регулюючого елемента, що викликає зміна падіння напруги на баластному резистори. Основна перевага схеми - не змінний струм, споживаний від мережі, при імпульсному зміні струму навантаження. Ну а тепер про принципову схему. Транзистор Т1 виконує роль регулюючого елемента. Джерело опорного напруги, інакше, як параметричний стабілізатор - резистор R1 і стабілітрон D1. Дільник складається з ланцюжка резисторів R2, R3, R4. Особа, що управляє схеми або підсилювача постійного струму - транзистор Т2. Джерело опорного напруги задає для підсилювача ідеальне напруга в ланцюг емітера т2. На його ж базу надходить напруга з дільника. При зміні вихідної напруги і напруги на базі Т2, в порівнянні з напругою на емітер, регулятор задає такий режим, що опір його переходу змінюється, а напруга на навантаженні залишається постійним. Резистор R3 регулює вихідну напругу.

14.

Умовне графічне позначення (УДО) мультиплексора «4 в 1»

Мультиплексором називається комбінаційний цифровий пристрій, призначений для керованої передачі інформації з декількох джерел в один вихідний канал. Мультиплексор можна реалізувати, використовуючи логічні елементи "І" і дешифратор. Мультиплексор має один вихід, інформаційні входи і адресні або керуючі входи (ріс.121). Залежно від коду, що подається в адресні шини X0, X1 один з інформаційних входів підключається до вихідного каналу. Функція алгебри логіки, що описує роботу мультиплексора, має вигляд:

Умовне графічне позначення (УДО) демультиплексора «1 в 4».

Демультиплексор називається комбінаційний логічний пристрій, призначене для керованої передачі даних від одного джерела інформації в кілька вихідних каналів. Демультиплексор має один інформаційний вхід, n адресних шин і 2n- виходів. Для даної схеми:

 недоліки | Мультиплексори і демультиплексори.